Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 juli 1999
gepubliceerd op 11 september 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036186
pub.
11/09/1999
prom.
06/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 JULI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 5 juli 1999;

Gelet op het tweevoudig en eensluidend gunstig advies van enerzijds de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 1 juni 1999, en anderzijds van de administratie en inspectie secundair onderwijs, gegeven op 9 juni 1999;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan de hiernavermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, die behoren tot een scholengemeenschap, wordt, in toepassing van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, toelating verleend om de programmatie te doen van : a) specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad :1° Kunsthumaniora van het Gemeenschapsonderwijs, K.Oomstraat 24, 2018 Antwerpen.

Tweede graad : KSO Artistieke opleiding(Studiegebied Beeldende Kunsten).

Derde graad : KSO Artistieke opleiding (Studiegebied Beeldende Kunsten). 2° KTA Paramedisch Instituut, Augustijnenstraat 92,2800 Mechelen. Derde graad : TSO Apotheekhulp (Studiegebied Chemie) Derde graad : TSO Leefgroepenwerking (Studiegebied Personenzorg) 3° KTA (Oosthoven), Elf novemberlaan 36, 2300 Turnhout. Tweede graad : TSO Toerisme en Onthaal (Studiegebied Toerisme) 4° KTA Handelsschool, Keizersplein 19, 9300 Aalst. Derde graad : TSO Onthaal en public relations (Studiegebied Toerisme) 5° KTA 2 van het Gemeenschapsonderwijs, Ledebaan 101, 9300 Aalst. Tweede graad : TSO Slagerij en vleeswarenbereiding (Studiegebied Voeding) 6° KTA van het Gemeenschapsonderwijs, Moorseelsestraat 170, 8501 Kortrijk Heule. Derde graad : TSO Multimediatechnieken (Studiegebied Grafische technieken) 7° KA Leuven Campus Redingenhof, Redingenstraat 90, 3000 Leuven. Tweede graad : TSO Lichamelijke opvoeding en sport (Studiegebied Sport) 8° KTA Horeca- en Sportinstituut Wemmel, Zijp 14-16, 1780 Wemmel. Derde graad : BSO specialisatiejaar Banketbakkerij-chocoladebewerking (Studiegebied Voeding) 9° Provinciale Secundaire School Limburg, Afdeling Kunst, Gouverneur Verwilghensingel 3, 3500 Hasselt, Derde graad : KSO Vrije beeldende kunst (Studiegebied Beeldende kunsten).10° Onderwijs Stad Gent, Secundair Kunstinstituut, Rodelijvekensstraat 19, 9000 Gent. Tweede graad : KSO Woordkunst-drama (Studiegebied Podiumkunsten) 11° Gemeentelijk Technisch Instituut, Europalaan 1, 9120 Beveren. Derde graad : TSO Kunststoffentechnieken (Studiegebied Mechanica-Elektriciteit). 12° Stedelijk Lyceum, Paardenmarkt 94, 2000 Antwerpen. Derde graad : TSO Vliegtuigtechnieken (Studiegebied Mechanica-elektriciteit). 13° Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten, Cardixstraat 2, 2000 Antwerpen. Derde graad : TSO Multimediatechnieken (Studiegebied Grafische Technieken). 14° Sint-Eligiusinstituut, Van Helmontstraat 29, 2060 Antwerpen. Derde graad : TSO Specialisatiejaar Medico-Sociale Administratie (Studiegebied Handel) 15° Sint-Lucas Antwerpen, Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen. Tweede graad : KSO Artistieke Opleiding (Studiegebied Beeldende Kunsten) Derde graad : KSO Artistieke Opleiding (Studiegebied Beeldende Kunsten) 16° Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde, Kolveniersvest 24, 2500 Lier. Derde graad : BSO Organisatiehulp (Studiegebied Personenzorg) 17° Ursulinen Mechelen, Hoogstraat 35, 2800 Mechelen. Derde graad : BSO Organisatiehulp (Studiegebied Personenzorg) 18° Technisch Heilig-Hartinstituut, Heilig-Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo. Derde graad : TSO Multimediatechnieken (Studiegebied Grafische Technieken) 19° Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs, Industrieweg 228, 9030 Mariakerke (Gent). Tweede graad : TSO Fotografie (Studiegebied Fotografie) 20° Technisch Instituut Dames van Maria, Onderwijsstraat 2, 9300 Aalst. Derde graad : TSO specialisatiejaar Medico-Sociale Administratie (Studiegebied Handel) 21° Vrij Technisch Instituut Brugge, Boeveriestraat 73, 8000 Brugge. Derde graad : TSO Multimediatechnieken (Studiegebied Grafische Technieken) 22° Vrij Handels- en Sportinstituut Sint-Michiels, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels-Brugge. Derde graad : TSO specialisatiejaar Sport en Vrijetijdsanimatie (Studiegebied Sport) 23° Margareta-Maria-Instituut, Handzamestraat 18, 8610 Kortemark. Derde graad : BSO Organisatiehulp (Studiegebied Personenzorg) 24° Vrij Technisch Instituut Roeselare, Leenstraat 32-58, 8800 Roeselare. Derde graad : BSO specialisatiejaar Wegenbouwmachines (Studiegebied BOUW) 25° Sint-Vincentiusinstituut Torhout, Spinneschoolstraat 10, 8820 Torhout. Derde graad : TSO Specialisatiejaar Public Relations (Studiegebied Toerisme). 26° Vrij Land- en Tuinbouwinstituut, Bruggestraat 23, 8820 Torhout. Tweede graad : Paardrijden en verzorgen (Studiegebied Land- en Tuinbouw) 27° Don Bosco Halle, Lenniksesteenweg 2, 1500 Halle. Derde graad : TSO Multimediatechnieken (Studiegebied Grafische Technieken) b) een structuuronderdeel dat nog op geen enkel leerjaarniveau door de school wordt georganiseerd : 1° KTA Alicebourg, Koning Albertlaan 58, 3620 Lanaken. Tweede graad : TSO Sociale en technische wetenschappen (Studiegebied Personenzorg) 2° KA van het Gemeenschapsonderwijs, Fortstraat 47, 9700 Oudenaarde. Tweede graad : TSO Toerisme en onthaal (Studiegebied Toerisme).

Art. 2.Aan de hiernavermelde instelling voor het voltijds secundair onderwijs, die niet behoort tot een scholengemeenschap wordt, in toepassing van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, toelating verleend om de programmatie te doen van een specifiek structuuronderdeel van de derde graad : Denise Grésiac, Koninklijkelaan 9, 2600 Berchem.

Derde graad : TSO Grime zevende specialisatiejaar (Studiegebied Lichaamsverzorging)

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Onderwijs en Ambenarenzaken, E. BALDEWIJNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^