Besluit Van De Vlaamse Regering van 06 maart 2015
gepubliceerd op 20 april 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 en het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2015035450
pub.
20/04/2015
prom.
06/03/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 MAART 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 en het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, gewijzigd bij de decreten van 20 februari 2009, 23 december 2010 en 12 juli 2013;

Gelet op het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2014;

Gelet op advies 56.973 van de Raad van State, gegeven op 29 januari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012;2° het ministerieel besluit van 13 januari 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 sluiten tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 12 oktober 2012 en 27 mei 2014.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 maart 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^