Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 september 2018
gepubliceerd op 07 november 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2018014536
pub.
07/11/2018
prom.
07/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014536

VLAAMSE OVERHEID


7 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.1.1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten0, artikel 16.1.2, 4°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, artikel 16.2.11, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 16.3.1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juni 2018, artikel 16.3.2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten7, artikel 16.3.4bis, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten7 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010 en 8 juni 2018, artikel 16.3.5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij 8 juni 2018, artikel 16.3.6, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten0, artikel 16.3.7, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, artikel 16.3.9, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en gewijzigd bij het decreet van 25 mei 2012 en 8 juni 2018, artikel 16.3.10, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, artikel 16.3.14, § 1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, artikel 16.3.16, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, artikel 16.3.24, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, vervangen bij het decreet van 22 november 2013 en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten0, artikel 16.4.6, eerste lid, 3°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, artikel 16.4.7bis, ingevoegd bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten0, artikel 16.4.10, § 5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5, artikel 16.4.17, § 6, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en vervangen bij het decreet van 8 juni 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten0, artikel 16.4.18, § 5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2017, artikel 16.4.36, § 3, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten9, artikel 16.4.41, § 2, vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten9, artikel 16.5.2, § 1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, artikel 16.5.5, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten7 en gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2017, artikel 16.7.1, § 3, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten5 en vervangen bij het decreet van 25 mei 2012;

Gelet op het decreet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten8 betreffende de organisatie van de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, artikelen 65 tot 68;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 juni 2018;

Gelet op advies 63.761/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 17° wordt het woord "Bodemdecreet" vervangen door de zinsnede "Bodem decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten6";2° in punt 20° wordt het woord "Vlarebo" vervangen door de zinsnede "VLAREBO-besluit van 14 december 2007";3° punt 22° word opgeheven;4° in punt 24° wordt de zinsnede "de subentiteit van het departement, bevoegd voor milieuhandhaving" vervangen door de zinsnede "de subentiteit van het Departement, bevoegd voor uitvoering milieuhandhaving";5° in punt 25° worden de woorden "natuurlijke rijkdommen" telkens vervangen door de woorden "ondergrond en diepe ondergrond"; 6° er wordt een punt 25° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "25° /1 de afdeling, bevoegd voor de omgevingsplanning: de subentiteit van het Departement, bevoegd voor de omgevingsplanning;"; 7° punt 32° tot en met 34° worden opgeheven; 8° er wordt een punt 35° /4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "35° /4 de afdeling, bevoegd voor integraal waterbeleid: de afdeling Integraal Waterbeleid van de Vlaamse Milieumaatschappij;"; 9° in punt 47° worden de woorden "toezichthouder van een intergemeentelijke vereniging" vervangen door de woorden "intergemeentelijke toezichthouder"; 10° punt 48° wordt vervangen door wat volgt: "48° lokale toezichthouder geluid: een lokale toezichthouder met een beperkte toezichtsopdracht, namelijk enkel voor milieuvoorschriften inzake geluid.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin wordt vervangen door wat volgt: "Tot de in artikel 16.1.1, vierde lid van het decreet bedoelde milieuregelgeving van de Europese Unie behoren de volgende verordeningen van de Europese Unie, alsook de door of krachtens die verordeningen uitgevaardigde verordeningen:"; 2° er wordt een punt 13° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "13° /1 verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1102/2008;"; 3° er wordt een punt 25° toegevoegd, dat luidt als volgt: "25° verordening (EU) nr.511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie.".

Art. 3.Artikel 2/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 2/1.Tot de in artikel 16.1.1, vierde lid van het decreet bedoelde internationale milieuregelgeving behoort de volgende regelgeving: het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg, op 9 september 1996.".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van 3 juli 2015, wordt tussen de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving," en de zinsnede "wordt aangewezen als gewestelijke entiteit," de zinsnede "of de subentiteit ervan die wordt aangewezen door het hoofd van het Departement of bij delegatie door zijn gemachtigde," ingevoegd.

Art. 5.In artikel 6/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2016 pub. 13/07/2016 numac 2016036022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten, wordt de zinsnede "van 5 april 1995" opgeheven.

Art. 6.In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 en 27 november 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt opgeheven; 2° er wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3° /1 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor de omgevingsplanning, die de leidend ambtenaar van het Departement aanstelt;"; 3° in punt 4° worden de woorden "natuurlijke rijkdommen" vervangen door de woorden "ondergrond en diepe ondergrond";4° in punt 5° wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht" vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos";5° punt 5° /1 en punt 5° /2 worden opgeheven; 6° er wordt een punt 9° /3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "9° /3 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor integraal waterbeleid, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;"; 7° in punt 15° worden de woorden "Waterwegen en Zeekanaal" telkens vervangen door de woorden "De Vlaamse Waterweg";8° punt 16° wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 12/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten en gewijzigd bij het besluit van 11 december 2015, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12/1.De eedaflegging van de contractuele personeelsleden die aangesteld worden als toezichthouder, wordt als volgt geregeld: 1° ze leggen de eed af vooraleer ze hun toezichtsopdracht aanvatten;2° de gewestelijke toezichthouders die personeelslid zijn van een departement, leggen de eed af in handen van het hoofd van dat departement;3° de gewestelijke toezichthouders die personeelslid zijn van een agentschap, leggen de eed af in handen van het hoofd van dat agentschap; 4° de niet-gewestelijke toezichthouders leggen de eed af in handen van de overheid die hen heeft aangesteld of, bij gebrek aan een regeling van de eedaflegging, voor de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waartoe hun standplaats behoort.".

Art. 8.In artikel 13 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4 worden de woorden "toezichthouders van de intergemeentelijke verenigingen" vervangen door de woorden "intergemeentelijke toezichthouders";2° in paragraaf 7 worden de woorden "toezichthouders geluid van de intergemeentelijke verenigingen" vervangen door de woorden "intergemeentelijke toezichthouders geluid".

Art. 9.In artikel 14, § 4, van hetzelfde besluit worden de woorden "de verzending van die brief" vervangen door de woorden "die kennisgeving".

Art. 10.In artikel 15, eerste lid van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het woord "pasfoto" en het woord "van" worden de woorden "in kleur" ingevoegd;2° tussen de zinsnede "30 mm" en het woord "met" wordt de zinsnede "en 236 x 354 pixels" ingevoegd.

Art. 11.Aan artikel 15/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt de zinsnede ", ofwel via de bevraging van de Raad in het kader van het opstellen van het jaarlijkse handhavingsrapport, vermeld in artikel 16.2.5 van het decreet" toegevoegd.

Art. 12.In artikel 15/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de intergemeentelijke vereniging" worden vervangen door de woorden "het intergemeentelijk samenwerkingsverband";2° tussen het woord "of" en het woord "politiezone" wordt het woord "de" ingevoegd.

Art. 13.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, 3 juli 2015 en 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Binnen één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet elke gemeente" vervangen door de woorden "Elke gemeente moet een";2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet een" vervangen door het woord "Een";3° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "minstens een beroep" vervangen door de woorden "moet minstens een beroep";4° in paragraaf 2 worden de woorden "Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet elke intergemeentelijke vereniging" vervangen door de woorden "Elk intergemeentelijk samenwerkingsverband";5° in paragraaf 2 worden de woorden "minstens twee toezichthouders aanwijzen" vervangen door de woorden "wijst minstens twee toezichthouders aan";6° in paragraaf 2 worden de woorden "de intergemeentelijke vereniging" vervangen door de woorden "het intergemeentelijk samenwerkingsverband";7° in paragraaf 3 worden de woorden "Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet elke" vervangen door het woord "Elke";8° in paragraaf 3 worden de woorden "minstens twee toezichthouders aanwijzen" vervangen door de woorden "wijst minstens twee toezichthouders aan".

Art. 14.In artikel 18, § 1, van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Het bevoegde orgaan van het intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid stelt de waarnemende toezichthouders van het intergemeentelijk samenwerkingsverband aan onder de personeelsleden van het intergemeentelijk samenwerkingsverband.".

Art. 15.In artikel 19 van hetzelfde besluit worden de woorden "de intergemeentelijke vereniging" vervangen door de woorden "het intergemeentelijk samenwerkingsverband".

Art. 16.In artikel 20/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten, wordt de zinsnede "de regelgeving, vermeld in" vervangen door de zinsnede "de milieuvoorschriften, vermeld in".

Art. 17.In artikel 21 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° punt 8° wordt opgeheven;3° in punt 17°, 18°, 19° en 21° worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven;4° er wordt een punt 22° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "22° /1 verordening (EU) 2017/852 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende kwik, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.1102/2008;".

Art. 18.In artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 10 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "12, 2° " vervangen door de zinsnede "12, 3° ";2° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de zinsnede "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving:";3° in punt 1° wordt de zinsnede "en de uitvoeringsbepalingen ervan," opgeheven.

Art. 19.In artikel 23 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, wordt de zinsnede "de volgende wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten, en van de verordeningen van de Europese Unie, alsook op de door of krachtens die verordeningen uitgevaardigde verordeningen" vervangen door de woorden "de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving en dat enkel".

Art. 20.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt een artikel 23/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 23/1.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 3° /1, van dit besluit, oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving: 1° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het decreet, wat het gevaar voor stabiliteitsproblemen betreft bij inrichtingen die vergund zijn in het kader van de subrubrieken 2.3.11, 18.1 en 18.7 van de indelingslijst en bij inrichtingen die vergund zijn in het kader van rubriek 60 van de indelingslijst als het een opvulling van een eerdere ontginning betreft, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in artikel 24, 1°, van dit besluit; 2° het Oppervlaktedelfstoffendecreet, met uitzondering wat betreft de verplichtingen, vermeld in artikel 24, 2°, van dit besluit.".

Art. 21.In artikel 24 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving"; 2° in punt 1° wordt de zinsnede "inrichtingen die vergund zijn in het kader van de subrubrieken 2.3.11, 18.1 en 18.7 van de indelingslijst en bij inrichtingen die vergund zijn in het kader van rubriek 60 van de indelingslijst als het een opvulling van een eerdere ontginning betreft" vervangen door de zinsnede "grindontginningen, die vergund zijn in het kader van de subrubriek 18.1 van de indelingslijst en bij inrichtingen die vergund zijn in het kader van rubriek 60 van de indelingslijst als het een opvulling van een eerdere grindontginning betreft"; 3° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° het Oppervlaktedelfstoffendecreet wat betreft de verplichtingen voor de voortgangsrapporten, vermeld in artikel 24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet;"; 4° in punt 3° worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven.

Art. 22.In artikel 25 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en het laatst gewijzigd bij het besluit van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "12,5° /1, en 12,5° /2" opgeheven;2° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";3° punt 11° wordt opgeheven;4° in punt 14° worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven;5° er worden een punt 17° en een punt 18° toegevoegd, die luiden als volgt: "17° verordening (EU) nr.511/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie; 18° artikel 10, § 1, 1°, 2° en 3°, van het decreet Integraal Waterbeleid, voor wat betreft de ruimtelijk kwetsbare gebieden, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en voor wat betreft de speciale beschermingszones afgebakend op grond van artikel 36bis van het Natuurdecreet.".

Art. 23.In artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° in punt 1° wordt de zinsnede "de toepassing van het Materialendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan," vervangen door de woorden "het Materialendecreet";3° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° het Bodem decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten6";4° in punt 3° wordt de zinsnede "de toepassing van titel V, hoofdstuk VI, van het decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan" vervangen door de zinsnede "titel V, hoofdstuk VI, van het decreet";5° in punt 4° worden de woorden "de toepassing van" opgeheven.

Art. 24.In artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 17 februari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° punt 3° wordt opgeheven.

Art. 25.In artikel 28/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten2 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt tussen de zinsnede "artikel 12, 9° /1" en de zinsnede ", oefenen" de zinsnede "en artikel 12, 9° /3" ingevoegd;2° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";3° punt 3° wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 28/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013035296 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de bas type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013035293 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende elektronische berichten voor de scheepvaart en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Europese Unie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017020310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en v sluiten, wordt de zinsnede "oefenen het toezicht uit op de toepassing van titel V, hoofdstuk VI, van het decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan" vervangen door de zinsnede "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens titel V, hoofdstuk VI, van het decreet".

Art. 27.In artikel 29 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en het laatst gewijzigd bij het besluit van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° in punt 1° worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven;3° in punt 5° worden de woorden "en de uitvoeringsbepalingen ervan" opgeheven; 4° in punt 6° wordt tussen de zinsnede "5.9.2.4," en de zinsnede "5.28.2.2" de zinsnede "5.9.8.5," ingevoegd.

Art. 28.In artikel 30 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° punt 3° wordt opgeheven.

Art. 29.In artikel 31 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014, worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving".

Art. 30.In artikel 32 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten, wordt de zinsnede ", 15° en 16°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de zinsnede "en 15° oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving".

Art. 31.In artikel 33 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, inleidende zin, worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° in paragraaf 1 wordt punt 3° opgeheven;3° in paragraaf 2, eerste lid, inleidende zin, worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";4° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven;5° in paragraaf 2, eerste lid, 2°, wordt de zinsnede ", titel V van het decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan" vervangen door de zinsnede "en titel V van het decreet";6° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "de bovenvermelde wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten" vervangen door de woorden "de milieuvoorschriften, vermeld in het eerste lid".

Art. 32.In artikel 34 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, inleidende zin, worden de woorden "het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";2° in paragraaf 1, eerste lid, 7° /1, worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven;3° in paragraaf 1, eerste lid, wordt punt 8° opgeheven;4° in paragraaf 1, eerste lid, 13°, worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven;5° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "de bovenvermelde wetten, decreten en verordeningen en hun uitvoeringsbesluiten" vervangen door de zinsnede "de milieuvoorschriften, vermeld in het eerste lid";6° in paragraaf 2, eerste lid, inleidende zin, worden de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van" vervangen door de woorden "oefenen het toezicht uit op de toepassing van de milieuvoorschriften, vermeld in of vastgesteld krachtens de volgende regelgeving";7° in paragraaf 2, eerste lid, 1°, worden de woorden "en de uitvoeringsbesluiten ervan" opgeheven; 8° in paragraaf 2, eerste lid, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° het Milieuvergunningendecreet, het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel V van het decreet, wat de geluidsaspecten betreft voor de inrichtingen die overeenkomstig de indelingslijst zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2 en 3."; 9° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede ", 2 en 3" opgeheven;10° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "de bovenvermelde wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten" vervangen door de zinsnede "de milieuvoorschriften, vermeld in het eerste lid".

Art. 33.In artikel 35/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende elektronische berichten voor de scheepvaart en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Europese Unie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017020310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en v sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De gewestelijke toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1° van dit besluit, stellen voor het toezicht op de inrichtingen die overeenkomstig de indelingslijst zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 1, geregeld en ten minste om de vijf jaar, programma's op."; 2° in het bestaande eerste lid van paragraaf 1, dat het tweede lid van paragraaf 1 wordt, wordt de zinsnede "12.1°, 4° " vervangen door de zinsnede "12, 4° ".

Art. 34.Artikel 36/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 36/1.In afwijking van artikel 36 van dit besluit kan de minister bepalen dat de toezichthouders, vermeld in artikel 12, 5°, van dit besluit, voor de controle van de machtigings-, vergunnings- en subsidievoorwaarden en de meldingen op grond van de milieuvoorschriften, vermeld in artikel 25 van dit besluit, alleen beschikken over het recht op toegang, vermeld in artikel 16.3.10, eerste lid, 1°, van het decreet.".

Art. 35.In artikel 41 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin worden de woorden "de eigenschappen en de samenstelling van afvalstoffen" vervangen door de woorden "de eigenschappen en de samenstelling van materialen"; 2° aan punt 1° wordt een punt c) toegevoegd, dat luidt als volgt: "c) een monster van grondstoffen zoals gedefinieerd in artikel 1.2.1, § 2, 35°, van het VLAREMA, namelijk bijproducten of materialen die het einde van de afvalfase hebben bereikt;".

Art. 36.In artikel 54, § 3, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, worden de zinsnede "de uitvoering van metingen of beproevingen of van" en de zinsnede "metingen of beproevingen of" opgeheven.

Art. 37.In artikel 58 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 28/03/2017 numac 2017011360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het beleidsdomein Omgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017011064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopz sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "aan de afdeling Milieu, bevoegd voor de omgevingsvergunning, en" opgeheven;2° in paragraaf 2, derde lid, wordt de datum "21 juni 1999" vervangen door de datum "16 februari 2016";3° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "en 5° /1" opgeheven;4° in paragraaf 4 worden de woorden "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" vervangen door het woord "OVAM";5° in paragraaf 5 worden de woorden "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij" vervangen door het woord "OVAM";6° aan paragraaf 6 wordt de zinsnede "van 27 oktober 2006" toegevoegd.

Art. 38.Aan artikel 60, 6°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "van 27 oktober 2006" toegevoegd.

Art. 39.In hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende elektronische berichten voor de scheepvaart en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Europese Unie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017020310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en v sluiten, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt: "Afdeling II. Procedure voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke dwangsommen".

Art. 40.In hoofdstuk VI, afdeling II, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende elektronische berichten voor de scheepvaart en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Europese Unie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017020310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en v sluiten, wordt een artikel 60/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 60/1.§ 1. De toezichthouders kunnen, als ze een bestuurlijke maatregel opleggen voor de schending van de regelgeving die tot hun toezichtsopdrachten behoort, een bestuurlijke dwangsom opleggen. § 2. De beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom door de toezichthouders, vermeld in artikel 12, wordt medeondertekend door het hoofd van de afdeling waarin de toezichthouders werkzaam zijn.

Het totaal van dwangsommen voor eenzelfde schending kan niet meer bedragen dan 1.000.000 euro. § 3. De beslissing van een provinciale toezichthouder tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom wordt medeondertekend door de provinciegouverneur of zijn gemachtigde.

De beslissing van een gemeentelijke toezichthouder tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom wordt medeondertekend door de burgemeester of zijn gemachtigde.

Voor de lokale toezichthouders andere dan de gemeentelijke toezichthouders wordt de beslissing tot het opleggen van een bestuurlijke dwangsom medeondertekend door de persoon die daarvoor aangewezen is door het orgaan dat bevoegd is voor de aanwijzing van die lokale toezichthouders.

Het totaal van dwangsommen voor eenzelfde schending kan niet meer bedragen dan 100.000 euro.".

Art. 41.In artikel 61/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten2 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0 1CBX2Z-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013203901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Zegge sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de zinsnede "en in artikel 12, 5° /1," en de zinsnede "aan de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, en" opgeheven;2° in paragraaf 1, eerste en tweede lid, worden de woorden "dat er een" vervangen door het woord "welk";3° in paragraaf 2 en 3 worden de woorden "dat er een" vervangen door het woord "welk".

Art. 42.In artikel 61/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0 1CBX2Z-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013203901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Zegge sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de zinsnede "en 5° /1," en de zinsnede "aan de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, en" opgeheven;2° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4.Als de opheffing van de bestuurlijke maatregelen gepaard gaat met de oplegging van nieuwe bestuurlijke maatregelen, worden deze meegedeeld zoals bepaald in artikel 61/1.".

Art. 43.In hoofdstuk VI van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van 10 februari 2017, wordt afdeling II/1, die bestaat uit artikel 61/3 tot en met 61/5, opgeheven.

Art. 44.In artikel 62 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011, 3 juli 2015 en 11 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs" vervangen door de woorden "beveiligde zending"; 2° aan paragraaf 1 wordt de volgende zin toegevoegd: "Als de beroepsindiener gehoord wil worden, meldt hij dat in zijn beroepschrift."; 3° in paragraaf 3, eerste, tweede en vijfde lid, worden de woorden "aangetekende brief" telkens vervangen door de woorden "beveiligde zending";4° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden "of door afgifte tegen ontvangstbewijs" opgeheven; 5° in paragraaf 3, derde lid, wordt de zinsnede "16.4.17, derde lid" vervangen door de zinsnede "16.4.17, § 3, tweede lid"; 6° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 45.In artikel 63 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, 25 april 2014 en 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, paragraaf 3 en paragraaf 4, eerste en vijfde lid, worden de woorden "aangetekende brief" vervangen door de woorden "beveiligde zending";2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "van 5 april 1995" opgeheven;3° in paragraaf 4, eerste lid, wordt het woord "ontvangst" vervangen door het woord "kennisgeving";4° in paragraaf 4, derde lid, wordt de zinsnede "en in artikel 12,5° /1" en de zinsnede "aan de afdeling bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht, en" opgeheven;5° in paragraaf 4, derde lid en vierde lid, worden de woorden "dat er een" vervangen door het woord "welke".

Art. 46.Artikel 64 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 64.Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep tegen de beslissing, vermeld in artikel 16.4.18, § 4, van het decreet, ingesteld bij de minister binnen veertien dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing, vermeld in artikel 63, § 4, van dit besluit. Het beroep wordt ingediend met een beveiligde zending die gericht is aan de minister, op het adres van het Departement, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Als de beroepsindiener gehoord wil worden, meldt hij dat in zijn beroepschrift.".

Art. 47.In artikel 66 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2011 en 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste, tweede en vierde lid worden de woorden "aangetekende brief" telkens vervangen door de woorden "beveiligde zending";2° in het tweede lid worden de woorden "of door afgifte tegen ontvangstbewijs" opgeheven;3° in het vierde lid wordt het woord "minster" vervangen door het woord "minister".

Art. 48.In hoofdstuk VII van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten1, 27 mei 2011 en 28 oktober 2011, wordt afdeling I opgeheven.

Art. 49.In hoofdstuk VII van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten1, 27 mei 2011 en 28 oktober 2011, wordt het opschrift van afdeling II vervangen door wat volgt: "Afdeling II. Dossier houdende de oplegging van een exclusieve of alternatieve bestuurlijke geldboete".

Art. 50.In artikel 75/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid wordt de zinsnede "kennisgeving, zoals bepaald in artikel 16.1.2, 3°, van het DABM," vervangen door de woorden "beveiligde zending"; 2° in het derde lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de datum en het nummer van het verslag van vaststelling;".

Art. 51.In artikel 75/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid wordt punt 1° opgeheven;2° in het tweede lid, 2°, wordt het woord "DABM" vervangen door het woord "decreet"; 3° in het vierde lid wordt de zinsnede "kennisgeving, zoals bepaald in artikel 16.1.2, 3°, van het DABM," vervangen door de woorden "beveiligde zending"; 4° in het vierde lid wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° de datum en het notitienummer van het proces-verbaal;".

Art. 52.In artikel 78/1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten4, wordt de zinsnede "van 5 april 1995" opgeheven.

Art. 53.In artikel 78/2, eerste en derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht," vervangen door de woorden "het Agentschap voor Natuur en Bos".

Art. 54.In artikel 79 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 19/03/2014 numac 2014035212 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0 1CBX2Z-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013203901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Zegge sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 27/03/2017 numac 2017011288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende elektronische berichten voor de scheepvaart en het systeem voor de uitwisseling van maritieme informatie van de Europese Unie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 21/03/2017 numac 2017011191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de opheffing van de overstappremie type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 14/04/2017 numac 2017020310 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus geluid type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van samenwerkingsverbanden in het wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek over de sectoren en de activiteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en v sluiten, worden de woorden "In geval van een incident of ongeval dat de mens of het leefmilieu aanzienlijk beïnvloedt in een GPBV-installatie" vervangen door de woorden "In geval van een incident of ongeval in een GPBV-installatie dat de mens of het leefmilieu aanzienlijk beïnvloedt".

Art. 55.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage I vervangen door wat volgt: "Bijlage I. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 56.In het enig artikel van bijlage I bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt de zinsnede "van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid" opgeheven.

Art. 57.Bijlage II bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 58.Bijlage III bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 59.Bijlage VII bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt vervangen door bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 60.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage VIII vervangen door wat volgt: "Bijlage VIII. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 61.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage IX vervangen door wat volgt: "Bijlage IX. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 62.Bijlage XII bij hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 63.Bijlage XIII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 5, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 64.Bijlage XIV bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten, wordt vervangen door bijlage 6, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 65.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XV vervangen door wat volgt: "Bijlage XV. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 66.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XVI vervangen door wat volgt: "Bijlage XVI. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 67.Bijlage XVII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten0 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 7, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 68.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XVIII vervangen door wat volgt: "Bijlage XVIII. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 69.Bijlage XXII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten2 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 8, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 70.Bijlage XXIII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten2, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2016, wordt vervangen door bijlage 9, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 71.Bijlage XXIV bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016, wordt vervangen door bijlage 10, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 72.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XXV vervangen door wat volgt: "Bijlage XXV. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 73.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XXVI vervangen door wat volgt: "Bijlage XXVI. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 74.Bijlage XXVII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten, wordt vervangen door bijlage 11, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 75.Bijlage XXVIII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten, wordt vervangen door bijlage 12, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 76.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XXIX vervangen door wat volgt: "Bijlage XXIX. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 77.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, wordt het opschrift van bijlage XXX vervangen door wat volgt: "Bijlage XXX. Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet".

Art. 78.Bijlage XXXI bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014035649 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/09/2014 numac 2014035708 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2004 houdende geldelijke en administratieve bepalingen voor de contractuele personeelsleden in het onderwijs betaald door de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014035892 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 13, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 79.Bijlage XXXII bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 26/08/2015 numac 2015036083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijzigi sluiten, wordt vervangen door bijlage 14, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 80.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018, worden een bijlage XXXIII tot en met XXXV toegevoegd, die als bijlage 15 tot en met 17 bij dit besluit zijn gevoegd.

Art. 81.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 september 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^