Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2002
gepubliceerd op 29 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035335
pub.
29/03/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2002 voor de levensbeschouwelijke verenigingen, erkend om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen


De Vlaamse regering, Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 27bis en 27ter, ingevoegd bij het decreet van 29 april 1997 en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2001;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De totale zendtijd voor de erkende levensbeschouwelijke verenigingen bedraagt voor 2002 vijftig uur.

Art. 2.De in artikel 1 vastgestelde zendtijd wordt als volgt verdeeld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^