Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2002
gepubliceerd op 18 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 2000 houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de VLERICK Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Genee

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035391
pub.
18/04/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van Master die de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken sluiten houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de VLERICK Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening, inzonderheid op artikel 11, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 18 februari 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2000 pub. 15/04/2000 numac 2000035368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van Master die de Vlerick Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken sluiten houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de VLERICK Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken;

Gelet op het advies van de betrokken universiteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 januari 2002;

Op voorstel van de Vlaamse minister van onderwijs en vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van 18 februari 2000 houdende vaststelling van de benaming van de diploma's van master die de VLERICK Leuven Gent Management School en het Instituut voor Tropische Geneeskunde uitreiken, wordt vervangen door wat volgt : «

Artikel 1.De Vlerick Leuven Gent Management School kan de volgende diploma's van master uitreiken als afronding van de overeenstemmende opleidingen van postinitieel onderwijs : 1° Master in General Management;2° Master in Marketing Management;3° Master in Financial Management;4° Master of Business Administration;5° International Master of Business Administration.»

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2001-2002.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^