Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2002
gepubliceerd op 09 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035410
pub.
09/04/2002
prom.
08/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 FEBRUARI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs


De Vlaamse regering, Gelet op het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op het artikel 67, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999035102 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs sluiten betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 14 september 2001;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering van 24 september 2001, betreffende de vraag om advies bij de Raad van State binnen één maand;

Gelet op advies 32.323/1 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2001 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel één van het besluit van 22 september 1998 betreffende de toelage voor anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs worden de woorden "lager onderwijs" vervangen door "basisonderwijs".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt § 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Deze toelage bedraagt 12,5 euro per anderstalige nieuwkomer per volledige kalendermaand in de periode waarin de school onthaalonderwijs inricht voor betrokken anderstalige nieuwkomer. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^