Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 februari 2019
gepubliceerd op 26 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support

bron
vlaamse overheid
numac
2019040770
pub.
26/03/2019
prom.
08/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040770

VLAAMSE OVERHEID


8 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 7 januari 2019;

Gelet op het advies van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 5 februari 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie HR deskundige;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in de studiegebieden handelswetenschappen en bedrijfskunde en sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support zijn opgenomen in de beroepskwalificatie HR deskundige, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie communicatie deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hr deskundige type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2018 pub. 06/07/2018 numac 2018012910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie marketing deskundige sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie HR deskundige.

Art. 3.De onderwijskwalificatie graduaat in de HR-support is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen : 1° Arbeidsorganisatie;2° Bedrijfsbeleid;3° Bedrijfsorganisatie;4° Personeelswerk.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 februari 2019.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^