Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 juni 2018
gepubliceerd op 30 juli 2018

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en het besluit van de Vlaamse Regeri

bron
vlaamse overheid
numac
2018040460
pub.
30/07/2018
prom.
08/06/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040460

VLAAMSE OVERHEID


8 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011206269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, artikel 18, § 1, 1° en 7° en § 3, vervangen bij het decreet van 20 november 2015; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011206269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 december 2017;

Gelet op het advies van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen gegeven op 29 januari 2018;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), gegeven op 15 februari 2018;

Gelet op advies nr. 63/304 van de Raad van State, gegeven op 8 mei 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van d sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 2°, wordt het woord "FWO" vervangen door de woorden "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie". 2° een 7e punt wordt toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° Codex Hoger Onderwijs: het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013036100 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het woonbeleid sluiten tot de codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, zoals gewijzigd;"

Art. 2.In artikel 2, § 2, artikel 7 en artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van d sluiten, worden de woorden "Raad van Bestuur" vervangen door "raad van bestuur".

Art. 3.Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 3.Bij de start van het mandaat dient de kandidaat-bursaal houder te zijn van een diploma dat minstens gelijkwaardig is met een masterdiploma dat aansluit op een bachelordiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van of gevestigd in een van de landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Diploma's die uitgereikt werden door de daartoe bevoegde instellingen in een van de landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, of diploma's die uitgereikt werden door de daartoe bevoegde instellingen uit de Franstalige Gemeenschap, worden erkend als gelijkwaardig met diploma's die uitgereikt werden door de daartoe bevoegde instellingen uit de Vlaamse Gemeenschap overeenkomstig de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, de toepasselijke Europese richtlijnen of een bilateraal akkoord.".

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Voor beursaanvragen tot en met startdatum 1 januari 2019, geldt dat het masterdiploma of daarmee gelijkwaardig diploma minstens met de vermelding onderscheiding moet behaald zijn, of anders met een dergelijke vermelding als evenwaardig verklaard door de universiteit en is maximaal 5 jaar voor de beursaanvraag behaald. Bij kandidaten die houder zijn van meerdere masterdiploma's zijn beide bepalingen van toepassing op het diploma dat inhoudelijk het meest aansluit bij het doctoraatsonderzoek voor zover dit diploma behaald werd binnen een termijn van maximaal vijf jaar na het behalen van het eerste masterdiploma.

Voor beursaanvragen met startdatum 1 november 2019 of later is het masterdiploma of een daarmee gelijkwaardig diploma van de kandidaat, op basis waarvan de aanvraag wordt ingediend, maximum drie jaar voor de uiterste indiendatum van de oproep behaald.".

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° potentiële bekwaamheid tot het zelfstandig uitvoeren van doctoraatsonderzoek als innovatiegerichte onderzoeker;".

Art. 6.Artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van d sluiten, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden en bepalingen voor de toekenning en het behoud van de beurs welke, binnen de beperkingen van de toelatings- en selectievoorwaarden die vastgelegd zijn in dit besluit, worden opgenomen in een overeenkomst die het FWO sluit met de bursaal. De beurs wordt beëindigd zodra de bursaal de voormelde voorwaarden niet meer naleeft. Als de bursaal zijn doctoraatsproefschrift heeft verdedigd voor het einde van de termijn, loopt de beurs toch door tot het einde van de termijn.".

Art. 7.In artikel 12, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van d sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° In paragraaf 4, tweede lid worden de woorden "Wanneer het" vervangen door het woord "Wanneer" en worden de woorden "waarin het" vervangen door het woord "waarin";2° In paragraaf 9 en 11 worden de woorden "Raad van Bestuur" vervangen door "raad van bestuur".

Art. 8.Aan artikel 14, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015036617 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 05/02/2016 numac 2016035062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het bedrag ter financiering van de creatie van bijkomende tewerkstelling, voorzien in de akkoorden van 25 februari 2011 en 24 oktober 2012 die werden ondertekend door de federale regering en de represen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2016035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van d sluiten, wordt de zinsnede ", inclusief de projectkostenvergoeding" toegevoegd.

Art. 9.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 10.In artikel 20 wordt de zinsnede ", en artikel 3, 2°, die in werking treden" vervangen door de zinsnede ", dat in werking treedt". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011206269 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van titel 1 vervangen door wat volgt: "TITEL 1. Toepassingsgebied en definities".

Art. 12.Artikel 1 van hetzelfde besluit, wordt vervangen door wat volgt: "In dit besluit wordt verstaan onder: 1° associatie: een vereniging zonder winstoogmerk als vermeld in artikel II.8 van de Codex Hoger Onderwijs; 2° BOF-besluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2012 pub. 22/03/2013 numac 2013035244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap, zoals gewijzigd;3° BOF-sleutel: de sleutel voor de verdeling van onderzoeksmiddelen tussen de Vlaamse universiteiten, zoals bepaald in het BOF-besluit;4° Codex Hoger Onderwijs: de decreten betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013;5° COST : European Cooperation in Science and Technology;6° fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten;7° FWO : de privaatrechtelijke stichting van openbaar nut Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, vermeld in artikel 15, § 1, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid;8° middelzware onderzoeksinfrastructuur: zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten;9° onderzoeksinfrastructuur: zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten;10° raad van bestuur: de raad van bestuur van het FWO;11° universiteit: een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, als vermeld in artikel II.2. van de Codex Hoger Onderwijs, 12° VLIR-UOS: Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking;13° het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten: het decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid van 30 april 2009, zoals gewijzigd;14° zware onderzoeksinfrastructuur: zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten; 15° ZAP-kaderplaats: statutaire functie van een lid van het zelfstandig academisch personeel van een universiteit;".

Art. 13.In hetzelfde besluit wordt artikel 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 1/1.Dit besluit structureert de subsidiëring van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur door het FWO.".

Art. 14.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Raad van Bestuur van het FWO" vervangen door de woorden "raad van bestuur"; 2° aan paragraaf 2 wordt de volgende zin toegevoegd: "Bovendien wordt voor de postdoctorale mandaten advies gevraagd van buitenlandse experten die geen lid zijn van een expertpanel of van de raad van bestuur, en die geen lopend onderzoek verrichten met de betrokken onderzoeker.".

Art. 15.In artikel 3, § 2, artikel 4, § 1, artikel 6, § 2, artikel 7, § 2, artikel 21, § 5, artikel 23, § 1 en § 4, en artikel 25, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Raad van Bestuur van het FWO" vervangen door de woorden "raad van bestuur".

Art. 16.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: " § 1. De steun wordt toegekend na advies van expertpanels. Bovendien wordt advies gevraagd van twee of meer buitenlandse experten die geen lid zijn van een expertpanel of van de raad van bestuur, en die geen lopend onderzoek verrichten met de betrokken onderzoeksploeg. § 2. Het FWO legt projecten die als interdisciplinair worden beschouwd voor aan een interdisciplinair panel."

Art. 17.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden "van een Vlaamse universiteit" vervangen door de zinsnede "aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap, aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel als het onderzoek betreft in godsdienstwetenschappen of godgeleerdheid, de Hogere Zeevaartschool als het onderzoek betreft in de nautische wetenschappen, de Vlerick Management School en de Antwerp Management School als het onderzoek betreft in de managementwetenschappen, of het Instituut voor Tropische Geneeskunde als het onderzoek betreft in tropische geneeskunde en diergeneeskunde en in gezondheidszorg in ontwikkelingslanden".

Art. 18.In artikel 12, § 1, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", op voorwaarde dat de instelling of instellingen waaraan de aanvrager verbonden is minimaal 25 % van de totale kosten cofinanciert" opgeheven.

Art. 19.In artikel 14, § 1, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "Internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "Buitenlandse Zaken".

Art. 20.In artikel 18 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 167bis van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap" vervangen door de zinsnede "artikel III.100 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013".

Art. 21.In hetzelfde besluit wordt een titel 6/1, die bestaat uit artikel 25/1 tot en met 25/15, ingevoegd, die luidt als volgt: "Titel 6/1 Het steunen van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur Hoofdstuk 1. Doel

Art. 25/1.Er wordt steun toegekend aan middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur om alle faciliteiten en bronnen die grensverleggend en strategisch basisonderzoek verrichten, te bevorderen.

In het eerste lid wordt verstaan onder onderzoeksinfrastructuur: 1° de wetenschappelijke infrastructuur;2° de collecties;3° de natuurlijke habitats;4° de corpora;5° de databanken, inclusief de digitale ontsluiting ervan.

Art. 25/2.Bij middelzware investeringen mag de infrastructuur niet opgedeeld worden in elementen die eigenstandig geen volwaardige functie hebben, om te vermijden dat een investering valt onder de regeling voor zware onderzoeksinfrastructuur en om die elementen dan samen te voegen. Bijgevolg mag pooling geen methode zijn om een integraal infrastructuurproject artificieel op te delen.

Art. 25/3.De aanvraag voor onderzoeksinfrastructuur mag niet artificieel opgehoogd worden tot een aanvraag zware onderzoeksinfrastructuur door een aantal instrumenten samen te voegen die structureel weinig of geen samenhang vertonen.

De aanschaf van meerdere instrumenten mag aangevraagd worden, op voorwaarde dat deze instrumenten een geheel vormen en dat wordt aangetoond dat het niet mogelijk is om het voorgestelde onderzoeksprogramma of de voorgestelde onderzoeksprogramma's uit te voeren als een ervan niet beschikbaar is.

Hoofdstuk 2. Commissie science en commissie invest

Art. 25/4.De raad van bestuur richt een commissie science op, die bestaat uit minimaal zes effectieve en zes plaatsvervangende leden die in hun onderzoeksdomein een internationale uitstraling hebben en die een bredere kijk hebben dan alleen op de discipline of deeldiscipline waarin ze actief zijn. De commissie science dekt in haar samenstelling alle wetenschapsgebieden af.

Minstens een effectief en een plaatsvervangend lid komt uit de industriële sector. Binnen die commissie is expertise aanwezig in het wetenschaps- en innovatiebeleid en in het beheer van grote onderzoeksfaciliteiten.

Ten hoogste een derde van de leden is op het ogenblik van de samenstelling van de commissie werkzaam in België.

De leden van de commissie science worden door de raad van bestuur benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De raad van bestuur wijst een voorzitter en een plaatsvervangende voorzitter aan.

Art. 25/5.De raad van bestuur richt een commissie invest op, die bestaat uit een effectief lid en een plaatsvervanger voorgedragen door respectievelijk het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en het FWO. Voor het FWO kunnen noch leden van de raad van bestuur noch medewerkers zitting hebben in de commissie invest.

In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: het departement, vermeld in artikel 21, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie sluiten met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;2° Participatiemaatschappij Vlaanderen: de naamloze vennootschap Participatiemaatschappij Vlaanderen opgericht bij notariële akte van 31 juli 1995, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1995 onder het nummer 950825-236, met inbegrip van alle latere wijzigingen van de statuten. De leden van de commissie invest worden door de raad van bestuur benoemd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

De raad van bestuur wijst onder de leden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

Hoofdstuk 3. Middelzware onderzoeksinfrastructuur

Art. 25/6.Conform artikel 18, § 8, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten wordt het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor middelzware onderzoeksinfrastructuur over de associaties verdeeld met toepassing van een verdeelsleutel die op de volgende wijze wordt bepaald: (S BOF/(S BOF + S IOF) x BOF-sleutel) + (S IOF/(S BOF + S IOF) x IOF-sleutel), waarbij: 1° S BOF: het globale bedrag van de overheidstoelage voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen, namelijk BOF-algemeen, BOF-Methusalem, BOF-Tenure Track;2° S IOF: de globale dotatie voor de subsidiëring van de Industriële Onderzoeksfondsen;3° BOF-sleutel: de verdeelsleutel, vermeld in artikel 41 van het BOF-besluit;4° IOF-sleutel: de verdeelsleutel, vermeld in hoofdstuk V, afdeling 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009035734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de toekenning van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap. S BOF, S IOF, BOF-sleutel en IOF-sleutel als vermeld in het eerste lid, zijn de bedragen, respectievelijk de sleutels die van toepassing zijn in het begrotingsjaar waarvoor de verdeelsleutel voor middelzware infrastructuur wordt berekend.

Art. 25/7.§ 1. De oproep van het FWO voor middelzware onderzoeksinfrastructuur wordt gericht aan onderzoeksgroepen van universiteiten. § 2. De aanvraag voor middelzware onderzoeksinfrastructuur volgt de volgende tweedelige selectieprocedure: de voorstellen worden in de eerste plaats op associatieniveau ingediend, op basis van een interne oproep, waarna een indicatieve lijst wordt opgesteld door de associatie.

De selectiecriteria voor de aanvragen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur worden vastgesteld in het algemene onderzoeks- en samenwerkingsreglement van de betrokken associatie(s), vermeld in artikel II.12 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

Voor de toetsing aan het selectiecriterium, vermeld in artikel 18, § 3, eerste lid, 1°, van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten, wordt erop toegezien dat het investeringsplan dat is opgemaakt voor de voorgenomen investering ten minste al de volgende elementen omvat: 1° een beschrijving van de voorgenomen investering;2° een beschrijving van de kwaliteit van de infrastructuur waarin de onderzoeksinfrastructuur in voorkomend geval wordt gehuisvest;3° een schatting van de financiële, personele en materiële kosten;4° een gedetailleerd gebruiksplan dat betrekking heeft op de afschrijvingsperiode van de onderzoeksinfrastructuur;5° een redelijke inschatting van de mate waarin de onderzoeksinfrastructuur bijdraagt tot belangrijke wetenschappelijke, technologische of maatschappelijke ontwikkelingen of innovatie;6° een beschrijving van de kostenstructuur, een opgave van de financieringswijzen en de desbetreffende waarborgen. § 3. Op basis van de indicatieve lijst, vermeld in paragraaf 2, neemt de raad van bestuur een finale beslissing over de toekenning van de financiering voor middelzware onderzoeksinfrastructuur per associatie, met inachtneming van de selectiecriteria, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, en waarbij ook rekening wordt gehouden met de mogelijke noden of opportuniteiten op het vlak van instellings- of associatieoverschrijdende samenwerking of samenwerking met derden. § 4. De raad van bestuur legt de interne procedures vast voor de aanvraag, behandeling, evaluatie, selectie en toekenning van de middelen voor middelzware onderzoeksinfrastructuur. Het FWO maakt de interne procedures openbaar.

Hoofdstuk 4. Zware onderzoeksinfrastructuur

Art. 25/8.Zware onderzoeksinfrastructuur wordt rechtstreeks bij het FWO aangevraagd.

Het FWO organiseert een oproep voor investeringsinitiatieven voor zware onderzoeksinfrastructuur.

Aanvragen van zware onderzoeksinfrastructuur kunnen worden ingediend door: 1° een onderzoeksgroep of onderzoeksgroepen van een universiteit;2° een onderzoeksgroep of onderzoeksgroepen van hogeronderwijsinstellingen die met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 zijn belast met wetenschappelijk onderzoek;3° de strategische onderzoekscentra, vermeld in artikel 29 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten;4° een samenwerkingsverband tussen de instanties, vermeld in punt 1° tot en met 3°, of een samenwerkingsverband tussen ten minste een van de instanties, vermeld in punt 1° tot en met 3°, en een of meer derden.

Art. 25/9.§ 1. De investeringsinitiatieven worden geselecteerd conform de chronologisch beschreven procedure, vermeld in paragraaf 2 tot en met 5. § 2. De commissie science evalueert de wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragen en rangschikt de excellent bevonden aanvragen op grond van al de volgende selectiecriteria: 1° de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het door de onderzoeksinfrastructuur uit te voeren onderzoeksprogramma;2° het belang van de onderzoeksinfrastructuur voor het onderzoek binnen de betrokken wetenschappelijke discipline;3° het innoverende karakter van het door de onderzoeksinfrastructuur uit te voeren onderzoeksprogramma;4° de mate waarin de onderzoeksinfrastructuur als logistiek knooppunt een grote reeks nieuwe projecten kan genereren;5° het technologisch vernieuwende karakter van de onderzoeksinfrastructuur;6° de technische haalbaarheid van de onderzoeksinfrastructuur als de onderzoeksinfrastructuur moet worden geconstrueerd;7° de kwaliteit en de competentie van de betrokken onderzoeksgroep of -groepen, de wetenschappelijke positie van de betrokken onderzoeksgroep of -groepen in internationale context, alsook de betrokkenheid bij het beleid van internationale onderzoeksinfrastructuren;8° de mate waarin het voorstel kan worden ingepast in het strategische onderzoeksbeleid van de betrokken instelling of instellingen;9° de mate waarin de investering in de onderzoeksinfrastructuur bijdraagt tot de versteviging van de Vlaamse of de regionale positie op het betreffende onderzoeksdomein;10° de mate waarin het voorstel gealigneerd is op zowel binnen- als buitenlandse initiatieven en infrastructuren binnen het betreffende onderzoeksdomein;11° de toegankelijkheid van de onderzoeksinfrastructuur voor onderzoekers van buiten de onthaalinstelling, alsook de kwaliteit van de toegangsregeling. § 3. De commissie invest, vermeld in artikel 25/5, gaat ten aanzien van de aanvragen die door de commissie science, vermeld in artikel 25/4, excellent bevonden zijn, na of de opgemaakte investeringsplannen voldoende realistisch en objectief zijn. De commissie invest onderzoekt daarnaast of er noden of opportuniteiten zijn op het vlak van instellings- of associatieoverschrijdende samenwerking of samenwerking met onderzoekscentra, wetenschappelijke instellingen of ondernemingen.

De investeringsplannen bevatten de volgende elementen: 1° een beschrijving van de voorgenomen investering;2° een beschrijving van de wijze waarop de infrastructuur verkregen wordt;3° een gedetailleerd gebruiksplan;4° een beschrijving van de kwaliteit van de infrastructuur waarin de onderzoeksinfrastructuur in voorkomend geval wordt gehuisvest;5° een schatting van de financiële, personele en materiële kosten;6° een sluitende begroting. § 4. De raad van bestuur neemt een eindbeslissing, rekening houdend met de adviezen van de commissies science en invest, vermeld in artikel 25/4 en 25/5.

De lijst van de door de commissie science, vermeld in artikel 25/4, excellent bevonden aanvragen kan alleen worden bekrachtigd of afgewezen. Bij afwijzing worden de commissies science en invest opnieuw bevraagd, in voorkomend geval met uitdrukkelijke opgave van de elementen zoals die volgens de raad van bestuur nader moeten worden onderzocht.

Als de commissie invest, vermeld in artikel 25/5, over een aanvraagdossier een aanbeveling heeft geformuleerd, kan de raad van bestuur een van de volgende beslissingen nemen: 1° de aanbeveling verwerpen en het dossier goedkeuren;2° de aanbeveling geheel of ten dele aanvaarden en het dossier goedkeuren, met dien verstande dat de door de raad van bestuur opgelegde voorwaarden op het vlak van financiering of samenwerking als subsidiëringsvoorwaarden gelden;3° de aanbeveling geheel of ten dele aanvaarden en het dossier alleen goedkeuren als aan de raad van bestuur de nodige remediëringen worden voorgelegd binnen een door de raad van bestuur bepaalde termijn van ten minste tien kalenderdagen en ten hoogste zestig kalenderdagen. § 5. De raad van bestuur legt de interne procedures vast voor de aanvraag, behandeling, evaluatie, selectie en toekenning van de middelen voor zware onderzoeksinfrastructuur. Het FWO maakt de interne procedures openbaar.

Hoofdstuk 5. Subsidiabele kosten, subsidiepercentage en subsidievoorwaarden Afdeling 1. Subsidiabele kosten

Art. 25/10.De subsidies, vermeld in deze titel worden uitsluitend aangewend voor: 1° de kosten voor wetenschappelijke investeringen, namelijk de kosten voor de aanschaf van de onderzoeksinfrastructuur zelf of voor de aanschaf van de onderdelen voor de constructie van de beoogde onderzoeksinfrastructuur.Ook het upgraden, namelijk het substantieel verbeteren van bestaande onderzoeksinfrastructuur, valt daaronder; 2° de personeelskosten voor de ontwikkeling en de constructie van de onderzoeksinfrastructuur, voor het upgraden ervan en voor de bediening of het onderhoud ervan zodra de infrastructuur operationeel is;3° de werkingskosten van de onderzoeksinfrastructuur, zoals onderhoudskosten gedurende de hele afschrijvingsperiode, namelijk de kosten die voortvloeien uit onderhoudsovereenkomsten of upgrades van de onderzoeksinfrastructuur en de herstellingskosten aan de uitrusting;4° een overheadpercentage van maximaal 10 % dat van toepassing is op de onderzoeksinfrastructuurprojecten. Afdeling 2. Subsidiepercentage

Art. 25/11.Geselecteerde initiatieven voor middelzware onderzoeksinfrastructuur ontvangen een subsidie van 100 %.

Art. 25/12.Geselecteerde initiatieven voor zware onderzoeksinfrastructuur ontvangen een subsidie van 70 %.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt verhoogd tot 90 % als het investeringsinitiatief uitgaat van een onderzoeksgroep of onderzoeksgroepen in de schoot van meer dan een aanvrager, op voorwaarde dat in het aanvraagdossier wordt aangetoond dat alle aanvragers ten minste de helft dragen van het bedrag dat ze zouden moeten betalen, mocht de resterende 10 % van de subsidiabele kosten naar evenredigheid worden verdeeld.

Als ten minste 25 % van de in aanmerking komende kosten ten laste wordt genomen door een andere instantie dan een universiteit of een hogeschool, wordt het gedeelte dat de universiteit of de hogeschool zelf moet financieren, voor 100 % gesubsidieerd. Afdeling 3. Betalingsmodaliteiten

Art. 25/13.De raad van bestuur en de ontvangers van de subsidie sluiten een overeenkomst over de wijze waarop de subsidies worden uitbetaald, na goedkeuring van de subsidiabele kosten. Afdeling 4. Subsidiëringsvoorwaarden

Art. 25/14.De gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur wordt beheerd door een onthaalinstelling die beschikt over een zakelijk recht op de infrastructuur.

Bij middelzware onderzoeksinfrastructuur is de onthaalinstelling: 1° een universiteit;2° ofwel een behoorlijk gemandateerd orgaan van de instanties, vermeld in punt 1° ;3° ofwel een samenwerkingsverband tussen een of meer van de instanties, vermeld in punt 1° ;4° ofwel een vereniging, stichting of vennootschap die door een of meer van de instanties, vermeld in punt 1°, wordt gecontroleerd. Bij zware onderzoeksinfrastructuur is de onthaalinstelling: 1° ofwel een universiteit, een hogeronderwijsinstelling die met toepassing van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 is belast met wetenschappelijk onderzoek, of een strategisch onderzoekscentrum als vermeld in artikel 29 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten;2° ofwel een behoorlijk gemandateerd orgaan van de instanties, vermeld in punt 1° ;3° ofwel een samenwerkingsverband tussen een of meer van de instanties, vermeld in punt 1° ;4° ofwel een vereniging, stichting of vennootschap die door een of meer van de instanties, vermeld in punt 1°, wordt gecontroleerd. Voor de toepassing van het tweede lid, 4°, en het derde lid, 4°, wordt de controle over een vereniging of stichting geacht samen te vallen met het bezit van de meerderheid van de stemmen in de raad van bestuur. De controle over een vennootschap wordt geïnterpreteerd conform artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen. § 2. De onthaalinstelling houdt een logboek bij waarin al de volgende elementen worden opgenomen: 1° de gebruikers van de onderzoeksinfrastructuur;2° de aanwending van de onderzoeksinfrastructuur;3° de tijdsduur van het gebruik van de onderzoeksinfrastructuur;4° commentaren van de gebruikers over de efficiëntie en effectiviteit van de onderzoeksinfrastructuur.

Art. 25/15.Derden kunnen altijd participeren aan een gesubsidieerd investeringsinitiatief. Als tegenprestatie voor hun financiële, personele of materiële inbreng in het investeringsinitiatief hebben de voormelde derden een gelimiteerd recht om de onderzoeksinfrastructuur te gebruiken.

Derden kunnen geen begunstigde zijn van de subsidie, vermeld in dit besluit. Die subsidie wordt nooit doorgestort aan die derden of aan een rechtspersoon waarin de subsidiegerechtigden samen met die derden participeren.".

Art. 22.In artikel 26 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt punt 2° opgeheven;2° paragraaf 2 en paragraaf 4 worden opgeheven;3° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt: " § 5.Het FWO coördineert de werking van het Vlaamse contactpunt voor het Europese Kaderprogramma en fungeert als nationaal contactpunt voor de onderzoeksprioriteiten die gerelateerd zijn aan zijn missie.".

Art. 23.In artikel 27 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1° en 2°, wordt tussen het woord "top" en de zinsnede "40 %" de zinsnede "30 tot" ingevoegd;2° aan het eerste lid, 1° en 2°, wordt de zinsnede ", afhankelijk van de grootte van de discipline en het aantal beschikbare experts" toegevoegd;3° er worden een derde, vierde en vijfde lid toegevoegd, die luiden als volgt: "3° de wetenschappelijke voorzitter van een expertpanel aangesteld wordt door de raad van bestuur op basis van voordrachtlijsten die opgesteld worden door de administratie van de FWO.4° de wetenschappelijke voorzitter van een expertpanel en de meerderheid van de panelleden geen Vlaamse affiliatie hebben. Een expert heeft geen Vlaamse affiliatie voor zover hij of zij niet verbonden is dan wel gedurende de 3 jaar voorafgaand aan het lidmaatschap verbonden is geweest aan een Vlaamse universiteit of hogeschool, Vlaams onderzoekscentrum of Vlaamse organisatie of Vlaamse instelling die onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht.

Een onderzoekscentrum, instelling of organisatie is Vlaams wanneer het een vestiging of exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest of een unicommunautair Nederlandstalig onderzoekscentrum met een vestiging of exploitatiezetel in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad waarvoor de Vlaamse gemeenschap bevoegd is overeenkomstig artikelen 127, § 2, en 128, § 2 van de Grondwet. 5° de panelleden geen aanvragen van financiering mogen indienen die beoordeeld worden door het expertpanel waarin ze zelf zitting hebben.".

Art. 24.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 28.§ 1. Voor het samenstellen van de expertpanels richt de raad van bestuur voor de wetenschapsgebieden biologische wetenschappen, medische wetenschappen, wetenschap en technologie, humane wetenschappen en gedrag- en maatschappijwetenschappen een gebiedsraad op. Die gebiedsraden zijn samengesteld uit de wetenschappelijke voorzitters van de verschillende expertpanels van het wetenschapsgebied in kwestie. § 2. De gebiedsraden formuleren voorstellen voor de samenstelling van de expertpanels op basis van lijsten van kandidaat-panelleden, die samengesteld worden door de administratie van het FWO op basis van sollicitaties, raadpleging van databanken en suggesties van bestaande panelleden.

De kandidaat-panelleden worden geëvalueerd door een bibliometrische screening. Die bibliometrische screening wordt uitgevoerd door het Expertisecentrum O&O-monitoring. Voor de expertpanels die wetenschappelijke disciplines bestrijken waarvoor bibliometrische methoden minder geschikt zijn, voeren de gebiedsraden een screening uit van de wetenschappelijke curricula vitae van de kandidaten.

Daarbij worden de curricula niet alleen onderling vergeleken, maar worden ze ook afgezet tegen die van Vlaamse en buitenlandse onderzoekers die in de betreffende disciplines door de internationale wetenschappelijke gemeenschap als toonaangevend worden erkend.

In het tweede lid van deze paragraaf wordt verstaan onder Expertisecentrum O&O-monitoring: ECOOM zoals vermeld in art 63/5 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten. § 3. De raad van bestuur stelt de expertpanels samen op basis van de voorstellen van de gebiedsraden. De raad van bestuur kan alleen op gemotiveerde gronden afwijken van de voorstellen van de gebiedsraden.".

Art. 25.Artikel 29 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 32 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "Raad van Bestuur van het FWO" vervangen door de woorden "raad van bestuur";2° in paragraaf 1 wordt tussen de woorden "de beslissing van de Raad van Bestuur" en de woorden "en dient" de zinsnede "of, als dat van toepassing is, binnen dertig kalenderdagen, met uitzondering van weekend- en feestdagen, na de ontvangst van de feedback," ingevoegd; 3° in paragraaf 2 wordt de zin "Dit expertpanel sluit zo dicht mogelijk aan bij het onderzoeksthema van de aanvrager." opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Opheffingsbepaling

Art. 27.Het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2007 pub. 11/12/2007 numac 2007037136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen sluiten betreffende de subsidiëring van onderzoeks- en innovatie-infrastructuur in Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 28.De Vlaamse minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 juni 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^