Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 mei 2015
gepubliceerd op 09 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent en CVO Panta Rhei

bron
vlaamse overheid
numac
2015035696
pub.
09/06/2015
prom.
08/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035696

VLAAMSE OVERHEID


8 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de opleiding van het hoger beroepsonderwijs "winkelmanagement" als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent en CVO Panta Rhei


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 63, § 1, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009 en 8 mei 2009;

Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs sluiten betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten sluiten, artikel II.89;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013201384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement" sluiten tot erkenning van de onderwijskwalificatie "graduaat in het winkelmanagement";

Gelet op de beslissing van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid van de hbo5-opleiding `winkelmanagement', gegeven op 13 september 2013;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 23 juni 2014 tussen de Hogeschool Gent en CVO Panta Rhei;

Gelet op de aanvraag van de administratieve toets, ingediend op 28 november 2014 en de aanvullende informatie verkregen op 2 maart 2015;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 14 april 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De opleiding van het hoger beroepsonderwijs `winkelmanagement' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent en CVO Panta Rhei en wordt georganiseerd op de vestigingsplaats van de Hogeschool Gent, Valentin Vaerwyckweg 1, 9000 Gent. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De studieomvang bedraagt honderdtwintig studiepunten.

De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het schooljaar of academiejaar 2015-2016 worden georganiseerd.

Art. 2.De inhoudelijk coördinerende instelling is de Hogeschool Gent.

Art. 3.De administratief beherende instelling is CVO Panta Rhei.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^