Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 november 2002
gepubliceerd op 30 januari 2003

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonde

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003035147
pub.
30/01/2003
prom.
08/11/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 15/03/2000 numac 2000035192 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs. - Bijlagen sluiten betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs


De Vlaamse regering, Gelet op het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 46, §§ 1 en 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 15/03/2000 numac 2000035192 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs. - Bijlagen sluiten betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs, inzonderheid op artikel 59, § 1;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2002;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 19 juli 2002, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op advies 33.959/1 van de Raad van State, gegeven op 3 oktober 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 59 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999036293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 15/03/2000 numac 2000035192 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het gemeenschapsonderwijs. - Bijlagen sluiten betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de scholengroepen en het centrale niveau van het Gemeenschapsonderwijs wordt § 1 vervangen door wat volgt : « Er wordt een begeleidingscommissie opgericht met volgende taken : 1° het uitvaardigen van richtlijnen met het oog op het garanderen van de uniformiteit van de toepassing van de bedrijfseconomische boekhouding van de scholengroepen en het centrale niveau;2° het uitwerken van maatregelen van interne controle op de boekhoudkundige verrichtingen;3° het toezicht op de toepassing van de in 2° bedoelde maatregelen van interne controle.»

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^