Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 19 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2012035013
pub.
19/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, artikel 56;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 december 2011.

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het krediet ingeschreven op basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 wordt herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel: (In duizend euro)

VAN

NAAR

Artikel

KS

Bedrag

Artikel

KS

Bedrag

CB0 CB013 1100

NGK

112.222

AB0 AA000 1100

NGK

112

AB0 AG003 3300

NGK

1

AB0 AG006 3300

NGK

4

AB0 AG011 3300

NGK

1

AB0 AG012 3300

NGK

1

AB0 AG017 4510

NGK

105

AB0 AH005 3300

NGK

28

AB0 AI007 3300

NGK

3

AB0 AI020 4322

NGK

4

AC0 AA100 1100

NGK

19

AD0 AA200 1100

NGK

29

BB0 BA100 1100

NGK

84

BC0 BA200 1100

NGK

98

BC0 BA203 1100

NGK

135

BD0 BA300 1100

NGK

204

BD0 BA301 1100

NGK

3

BD0 BJ306 3441

NGK

167

BE0 BA400 1100

NGK

48

BE0 BA409 1100

NGK

1

BE0 BK402 1100

NGK

1

BF0 BA500 1100

NGK

111

BF0 BF513 4130

NGK

60

BF0 BF514 4130

NGK

31

BH0 BA600 1100

NGK

57

CB0 CA000 1100

NGK

68

CC0 CA100 1100

NGK

27

CE0 CA200 1100

NGK

218

CE0 CA206 1100

NGK

3

DB0 DA000 1100

NGK

68

DB0 DF003 4141

NGK

249

DB0 DG011 4140

NGK

96

DB0 DG012 4140

NGK

47

DB0 DG013 4140

NGK

2

DC0 DA100 1100

NGK

17

DC0 DE105 3300

NGK

8

DD0 DA200 1100

NGK

1

EB0 EA100 1100

NGK

1

EB0 EA102 1100

NGK

69

EB0 EF107 4141

NGK

74

EC0 EA201 1100

NGK

155

EC0 EA202 1100

GVK/GOK

4

FB0 FA000 1100

NGK

512

FB0 FA006 4141

NGK

16

FB0 FC001 1100

NGK

3

FB0 FC005 1211

NGK

2

FB0 FC013 1211

NGK

1

FB0 FC015 1211

NGK

2

FB0 FC061 1211

NGK

1

FB0 FC040 3300

NGK

10

FB0 FC064 3300

GVK/GOK

1

FB0 FC050 4141

NGK

2

FB0 FC051 4141

NGK

12

FB0 FC052 4141

NGK

143

FB0 FC053 4141

NGK

12

FB0 FC054 4141

NGK

39

FB0 FE000 1211

NGK

3

FB0 FE001 1211

NGK

1

FC0 FB101 0100

NGK

40

FC0 FC108 1211

NGK

10

FC0 FC117 4150

NGK

83

FC0 FC102 4410

NGK

63

FC0 FD100 4150

NGK

3.092

FC0 FD103 4150

NGK

1.165

FC0 FD112 4150

NGK

196

FC0 FD113 4150

NGK

39

FC0 FD101 4334

NGK

5.064

FC0 FD104 4334

NGK

499

FC0 FD102 4410

NGK

13.409

FC0 FD105 4410

NGK

2.018

FC0 FE100 4150

NGK

5.519

FC0 FE103 4150

NGK

716

FC0 FE117 4150

NGK

7

FC0 FE118 4150

NGK

183

FC0 FE120 4150

NGK

12

FC0 FE101 4334

NGK

2.743

FC0 FE104 4334

NGK

396

FC0 FE102 4410

NGK

20.890

FC0 FE105 4410

NGK

1.962

FC0 FF100 4150

NGK

151

FC0 FF101 4324

NGK

1.698

FC0 FF102 4410

NGK

21

FC0 FI104 1100

NGK

32

FC0 FI100 4150

NGK

28

FC0 FI101 4334

NGK

28

FC0 FI102 4410

NGK

97

FC0 FJ100 4150

NGK

292

FC0 FJ101 4334

NGK

100

FC0 FJ102 4410

NGK

889

FD0 FG209 1211

NGK

4

FD0 FG233 3122

NGK

24

FD0 FG234 3122

NGK

31

FD0 FH200 4150

NGK

897

FD0 FH201 4334

NGK

698

FD0 FH202 4410

NGK

1.197

FD0 FH206 4410

NGK

335

FE0 FI300 1211

NGK

3

FE0 FL300 1211

NGK

6

FH0 FC501 1100

NGK

7

FH0 FI500 1100

NGK

122

GB0 GA000 1100

NGK

123

GB0 GB002 0100

NGK

54

GB0 GC013 3300

NGK

2

GB0 GC020 3300

NGK

897

GB0 GC021 3300

NGK

71

GB0 GC027 3300

NGK

124

GB0 GC029 3300

NGK

1

GB0 GC036 3300

NGK

1

GB0 GC050 4210

NGK

69

GB0 GC007 4332

NGK

21

GB0 GD000 3122

NGK

58

GB0 GD002 3122

NGK

64

GB0 GE000 4141

NGK

3.040

GB0 GF000 4141

NGK

3.771

GB0 GG000 4141

NGK

10.649

GC0 GA100 1100

NGK

54

GD0 GA200 1100

NGK

560

GE0 GA300 1100

NGK

118

GE0 GD317 3300

NGK

21

GE0 GD319 3300

NGK

38

GE0 GD326 3431

NGK

398

GE0 GD327 3431

NGK

72

GE0 GD329 3432

NGK

5.317

GE0 GD331 3432

NGK

583

GE0 GD337 4540

NGK

9

HB0 HA000 1100

NGK

72

HB0 HA006 4140

NGK

4

HB0 HB001 0100

NGK

37

HB0 HC016 3300

NGK

86

HB0 HC026 3300

NGK

30

HB0 HC027 3300

NGK

55

HB0 HC028 3300

NGK

18

HB0 HC032 3530

NGK

6

HB0 HF000 1100

NGK

18

HB0 HF016 3300

NGK

12

HB0 HF020 4140

NGK

311

HB0 HF021 4140

NGK

29

HB0 HF024 4140

NGK

157

HB0 HF025 4140

NGK

8

HB0 HF028 4140

NGK

1

HB0 HF029 4140

NGK

5

HB0 HH041 4141

NGK

13

HC0 HA100 1100

NGK

48

HC0 HD106 3300

NGK

3

HC0 HD107 3300

NGK

32

HC0 HD108 3300

NGK

1

HC0 HD109 3300

NGK

2

HC0 HD110 3300

NGK

189

HC0 HD111 3300

NGK

30

HC0 HD112 3300

NGK

151

HC0 HD113 3300

NGK

11

HC0 HD114 3300

NGK

1

HC0 HD116 3300

NGK

6

HC0 HD117 3300

NGK

2

HC0 HD118 3300

NGK

9

HC0 HD119 3300

NGK

10

HC0 HD120 3300

NGK

13

HC0 HD122 3300

NGK

210

HC0 HD124 3300

NGK

8

HC0 HD128 4322

GVK/GOK

61

HC0 HD129 4322

NGK

731

HC0 HG102 3300

NGK

134

HC0 HG108 3300

NGK

17

HC0 HG117 3300

NGK

13

HC0 HG118 3300

NGK

1

HC0 HG122 3300

NGK

6

HD0 HA200 1100

NGK

68

HD0 HE220 3300

NGK

49

HD0 HE258 3300

NGK

196

HD0 HE271 3300

NGK

47

HD0 HE281 3300

NGK

4

HD0 HE232 4140

NGK

34

HD0 HE259 4140

NGK

118

HD0 HE264 4160

NGK

23

HE0 HA300 1100

NGK

31

JB0 JA100 1100

NGK

62

JB0 JD111 4140

NGK

1.151

JB0 JD112 4140

NGK

2.343

JC0 JA200 1100

NGK

53

JC0 JE205 3300

NGK

2.041

KB0 KA000 1100

NGK

171

KB0 KD019 3132

NGK

1

KC0 KA100 1100

NGK

165

KD0 KF200 1100

NGK

122

LB0 LA100 1100

NGK

334

LB0 LA108 1100

NGK

8

LB0 LC100 1100

NGK

20

LB0 LC129 3300

NGK

25

LB0 LC136 4141

NGK

203

LB0 LC139 4141

GVK/GOK

134

LC0 LA200 1100

NGK

104

LD0 LA300 1100

NGK

337

LE0 LA400 1100

NGK

31

MB0 MA000 1100

NGK

401

MB0 ME001 4141

NGK

5.243

MB0 MF003 3300

NGK

12

MB0 MG009 4141

NGK

190

MC0 MA100 1100

NGK

167

MC0 MI112 4130

NGK

12

MC0 MI113 4130

NGK

138

MD0 MA200 1100

NGK

695

NC0 NA000 1100

NGK

87

NC0 NA001 1100

NGK

17

NC0 NA002 1100

NGK

6

NC0 NA003 1100

NGK

9

NC0 NA004 1100

NGK

1

NC0 NE004 3300

NGK

4

NC0 NF004 4130

NGK

55

ND0 NA100 1100

NGK

187

ND0 NF110 3300

NGK

4

NE0 NA200 1100

NGK

81

NE0 NE209 3300

NGK

83

NE0 NE212 3300

NGK

4

NG0 NA400 1100

NGK

69

VA0 VF000 1100

NGK

2

VA0 VF001 1100

NGK

33

VB0 VO000 1100

NGK

2

VB0 VO001 1100

NGK

21

VC0 VJ000 1100

NGK

2

VC0 VJ001 1100

NGK

33

VD0 VG000 1100

NGK

2

VD0 VG001 1100

NGK

23

VE0 VM000 1100

NGK

2

VE0 VM001 1100

NGK

22

VF0 VN000 1100

NGK

2

VF0 VN001 1100

NGK

22

VH0 VI000 1100

NGK

2

VH0 VI001 1100

NGK

23

VI0 VK000 1100

NGK

2

VI0 VK001 1100

NGK

21

VJ0 VH000 1100

NGK

2

VJ0 VH001 1100

NGK

35

VR0 VE000 1100

NGK

21

VR0 VE001 1133

NGK

4

TOTAAL

112.222

TOTAAL

112.222


Art. 2.Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de dotatieverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Het voorstel van aangepaste begroting, zoals goedgekeurd door de minister onder wiens bevoegdheid de entiteit ressorteert, wordt voor advies voorgelegd aan de Inspectie van Financiën of de vertegenwoordiger van de minister van Financiën en Begroting bij deze entiteiten en wordt bij gunstig advies geacht te zijn goedgekeurd.

Ingeval de Inspectie van Financiën of vertegenwoordiger van de minister van Financiën en Begroting met een voorstel niet akkoord kan gaan, zal de minister onder wiens bevoegdheid de entiteit ressorteert het eventueel bijgestelde voorstel van aanpassing van de begroting met gemotiveerde repliek voor begrotingsakkoord voorleggen aan de minister van Financiën en Begroting.

Art. 3.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het departement van het beleidsdomein Financiën en Begroting.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^