Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 26 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB011 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bron
vlaamse overheid
numac
2012035045
pub.
26/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB011 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011


De Vlaamse Regering Gelet op het decreet van 23 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid artikel 54;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 1 december 2011;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën en Begroting van 6 december 2011, Besluit :

Artikel 1.Het krediet ingeschreven op basisallocatie CB0 CB011 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 wordt herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel :

ENT

PR

ESR

GVK

GOK

NGK

GVK

GOK

in min

in min

In meer

in meer

In meer

CB0

CB011

0100

946

585


CB0

CB016

0100

500


CB0

CA007

7422

179

85

CB0

CA003

1211

267


Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Departement van het Vlaams ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^