Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 december 2011
gepubliceerd op 26 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap

bron
vlaamse overheid
numac
2012035046
pub.
26/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikel 100, vierde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 december 2011;

Gelet op het advies van de beoordelingscommissie, gegeven op 27 juni 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De voortrajecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring zijn de voortrajecten georganiseerd door volgende verenigingen : 1° vzw Projectencentrum Don Bosco, François Gaystraat 129, 1150 Sint-Pieters- Leeuw : Nr.3209 Projectencentrum Don Bosco Waas en Dender;

Nr. 3206 Projectencentrum Don Bosco Brussel;

Nr. 3210 Projectencentrum Don Bosco ZO-Vlaanderen;

Nr. 3207 Projectencentrum Don Bosco Halle-Vilvoorde;

Nr. 3208 Projectencentrum Don Bosco Leuven;

Nr. 3250 Projectencentrum Don Bosco Antwerpen; 2° vzw JES, Werkhuizenstraat 3-5, 1080 Sint-Jans-Molenbeek : Nr.3293 JES vzw Effect Gent;

Nr. 3294 JES vzw Effect Brussel; 3° vzw PROFO, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel : Nr.3300 vzw Profo Swift Mechelen - Work Shop;

Nr. 3299 vzw Profo Zuid-Oost-Vlaanderen - Jong geleerd;

Nr. 3301 vzw Profo TamTam Leuven;

Nr. 3291 vzw Profo Sentral Antwerpen;

Nr. 3292 vzw Profo Vilvoorde Werkt - Far West;

Nr. 3275 vzw Profo Recht door Zee;

Nr. 3274 vzwProfo Voor de Wind Nieuwpoort;

Nr. 3376 vzw Profo Maatwerk Limburg; 4° vzw Werkervaringsbedrijven, Steenweg op Tielen 70, 2300 Turnhout : Nr.3151 vzw WEB B ACE; 5° vzw Groep Intro West-Vlaanderen, Nieuwstraat 7, 8000 Brugge : Nr.3160 Groep Intro West-Vlaanderen - Roeselare;

Nr. 3163 Groep Intro West-Vlaanderen - Kortrijk;

Nr. 3162 Groep Intro West-Vlaanderen - Oostende;

Nr. 3162 Groep Intro West-Vlaanderen - Brugge; 6° vzw Groep Intro Oost-Vlaanderen, Wijnveld 251, 9112 Sinaai : Nr.3187 Groep Intro vzw Oost-Vlaanderen - Waas en Dender;

Nr. 3186 Groep Intro vzw Oost-Vlaanderen - Gent en rand;

Nr. 3185 Groep Intro vzw Oost-Vlaanderen - Meetjesland;

Nr. 3188 Groep Intro vzw Oost-Vlaanderen - Zuid-Oost-Vlaanderen; 7° vzw Groep Intro Limburg, Molenblookstraat 1, 3600 Genk : Nr.3367 Groep Intro vzw regio Limburg; 8° vzw Werken en Leren Antwerpen, Stoopstraat, 1, bus 4, 2000 Antwerpen : Nr.3272 WELA; 9° vzw De Ploeg, Duinstraat 76, 2060 Antwerpen : Nr.3173 De Ploeg vzw Rupelstreek;

Nr. 3169 De Ploeg vzw Mechelen; 10° vzw Argos, Sint Niklaasstraat 2, 8900 Ieper : Nr.3220 Argos.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2011 en houdt op uitwerking te hebben op 1 september 2012.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^