Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2011
gepubliceerd op 08 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012

bron
vlaamse overheid
numac
2011203362
pub.
08/07/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 juni 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het percentage waarmee het totaal volume aan VTE, aan punten en aan werkingstoelage voor de Centra Basiseducatie, zoals bedoeld in artikel 90 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2011-2012 wordt, ongeacht de evolutie van de index, vastgelegd op 2,59 %.

Art. 2.Het percentage waarmee voor de Centra voor Volwassenenonderwijs de leraarsuren, de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel, zoals bedoeld in artikel 107 van het Decreet Volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 en maximaal mogen groeien voor het schooljaar 2011-2012, wordt vastgelegd op 0,8 %.

Art. 3.Het besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^