Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies

bron
vlaamse overheid
numac
2015035296
pub.
20/03/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 2°, en tweede lid;

Gelet op het Vlaams Personeelsstatuut van 13 januari 2006, artikel I 5ter;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 om het aantal managementondersteunende functies op het niveau van de Vlaamse overheid te verminderen en houdende de verplichte aansluiting van bepaalde entiteiten bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel en bij de Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 om personeelsleden over te dragen aan het agentschap voor Overheidspersoneel op datum van de effectieve aansluiting bij de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams overheidspersoneel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 februari 2015;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering, de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het statutair personeelslid van Kind en Gezin, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd, wordt overgedragen aan het Agentschap voor Overheidspersoneel.

Art. 2.Het statutair personeelslid van de Vlaamse Landmaatschappij, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, wordt overgedragen aan het departement Bestuurszaken.

Art. 3.De statutaire personeelsleden van het departement Bestuurszaken, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het Agentschap Facilitair Bedrijf.

Aan de contractuele personeelsleden van het departement Bestuurszaken, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd, biedt de in dienst nemende overheid bij het Agentschap Facilitair Bedrijf een addendum aan de arbeidsovereenkomst aan. Op grond van het voormelde addendum worden de contractuele personeelsleden bij de voormelde entiteit tewerkgesteld.

Art. 4.De statutaire personeelsleden van het departement Bestuurszaken, opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het departement Financiën en Begroting.

Aan de contractuele personeelsleden van het departement Bestuurszaken, opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd, biedt de in dienst nemende overheid bij het departement Financiën en Begroting een addendum aan de arbeidsovereenkomst aan. Op grond van het voormelde addendum worden de contractuele personeelsleden bij de voormelde entiteit tewerkgesteld.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Art. 6.De Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begroting, de Vlaamse minister bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, de Vlaamse minister bevoegd voor het gezondheidsbeleid en de gezinsbijslagen, en de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu, het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud, zijn ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 1. Gegevens van het statutair personeelslid van Kind en Gezin, dat in toepassing van artikel 1 wordt overgedragen aan het Agentschap voor Overheidspersoneel

Naam

Graad

Salarisschaal

Guido VAN RECHEM

Hoofddeskundige

B211


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 2. Gegevens van het statutair personeelslid van de Vlaamse Landmaatschappij, dat in toepassing van artikel 2 wordt overgedragen aan het departement Bestuurszaken

Naam

Graad

Salarisschaal

Lieve VANDERSYPPE

Deskundige

B111


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 3. Gegevens van de statutaire personeelsleden van het departement Bestuurszaken, die in toepassing van artikel 3 worden overgedragen aan het Agentschap Facilitair Bedrijf

Naam

Graad

Salarisschaal

Cindy BLONDEEL

Hoofdmedewerker

C211

Yves BOTERDAEL

Deskundige

B111

Daniël COPPENS

Technisch assistent

D122

Heidi COTTYN

Medewerker

C112

Guy KIECKENS

Technisch assistent

D122

Wassif LAAMIRI

Technisch assistent

D121

Marie-Jeanne LUYPAERT

Hoofdassistent

D211

Frederic PAUL

Technisch assistent

D121

Isabelle PERDAENS

Medewerker

C111

Marielle RENDERS

Medewerker

C111

Odette VAN CAUTEREN

Assistent

D112

Gracienne VAN DAELE

Hoofdmedewerker

C212

Steven VAN LOO

Hoofdassistent

D211

Robby VERBEECK

Leidinggevend hoofdmedewerker

C311

Valentijn VANVOORDEN

Hoofdmedewerker

C212

Els WEZE

Hoofddeskundige

B211


Gegevens van de contractuele personeelsleden van het departement Bestuurszaken, die in toepassing van artikel 3 worden tewerkgesteld bij het Agentschap Facilitair Bedrijf

Naam

Graad

Salarisschaal

Isabelle DE MOOR

Medewerker

C111

Lieve VAN HOUTTE

Medewerker

C111

Danny DE VOS

Assistent

D111


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

Bijlage 4. Gegevens van de statutaire personeelsleden van het departement Bestuurszaken, die in toepassing van artikel 4 worden overgedragen aan het departement Financiën en Begroting

Naam

Graad

Salarisschaal

Marleen DEBILDE

Deskundige

B112

Hans VAN NYVERSEEL

Deskundige

B112

Vanessa FLORU

Medewerker

C111

Lieve VANDERVELDE

Hoofdmedewerker

C211


Gegevens van de contractuele personeelsleden van het departement Bestuurszaken, die in toepassing van artikel 4 worden tewerkgesteld bij het departement Financiën en Begroting

Naam

Graad

Salarisschaal

Evy VAN HAUT

Deskundige

B111

Yannick DYCKMANS

Medewerker

C111

Klaas VAN PRAET

Medewerker

C111


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de rationalisatie van de managementondersteunende functies.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Annemie TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VANDEURZEN De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^