Besluit Van De Vlaamse Regering van 13 februari 2015
gepubliceerd op 10 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst

bron
vlaamse overheid
numac
2015035407
pub.
10/04/2015
prom.
13/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/11/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204698 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden sluiten tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 1°, en tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statutaire personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Art. 2.Aan contractuele personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting, opgenomen in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd, biedt de indienstnemende overheid bij het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst een arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat contract worden ze met ingang van 1 januari 2015 bij die entiteit tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met dat gedeelte van hun contract bij het Departement Financiën en Begroting dat op 31 december 2014 nog niet verstreken is.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 februari 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM

Bijlage 1. Lijst van de statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1

Naam

Graad

Salarisschaal

JANSSEN, Bert

directeur

A211

DAELMANS, Luc

directeur

A211

HENDRICKX, Wendy

adjunct van de directeur

A112

QUINTELIER, Nathalie

adjunct van de directeur

A111

BEYNSBERGER, Amanda

adjunct van de directeur

A111

MOOREN, Kristof

senior hoofdmedewerker

C311

DEKELVER, Rosette

medewerker

C111

DE CRAEMER, Greta

hoofdassistent

D211

BRIJS, Yvonne

hoofdassistent

D211


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM

Bijlage 2. Lijst van de contractuele personeelsleden, vermeld in artikel 2

Naam

Graad

Salarisschaal

DE WOLF, Sofie

adjunct van de directeur

A111

MENTEN, Stijn

adjunct van de directeur

A111

EECKHOUT, Leen

deskundige

B111


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende de overdracht van personeelsleden van het Departement Financiën en Begroting aan het Intern Verzelfstandigd Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^