Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 april 2016
gepubliceerd op 13 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de invoering van het basisonders

bron
vlaamse overheid
numac
2016035772
pub.
13/05/2016
prom.
15/04/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035772

VLAAMSE OVERHEID


15 APRIL 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, artikel 4, § 5, vervangen bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij het decreet van 25 maart 2011, artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, artikel 6, § 1, tweede lid, 4°, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten, artikel 6, § 1, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 20 december 2002, artikel 6, § 1, vijfde lid, vervangen bij het decreet van 18 mei 2001, artikel 7, vierde en vijfde lid, toegevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten, artikel 8, gewijzigd bij de decreten van 20 december 2002, 25 maart 2011, 21 juni 2013 en 25 april 2014, en artikel 10, § 4, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2008;

Gelet op het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, artikel 4 tot en met 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 februari 2016;

Gelet op advies 59.045/1 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/02/2010 pub. 09/04/2010 numac 2010035246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering sluiten houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° er wordt een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als vermeld in hoofdstuk 5 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten;"; 2° er wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3° /1 decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten: het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;".

Art. 2.Aan artikel 40 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013035645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid sluiten, wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3. Om aanspraak te kunnen maken op het basisondersteuningsbudget, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten, worden, in afwijking van paragraaf 1 en 2, de achterstallige ledenbijdragen in mindering gebracht van de tenlastenemingen die aan de gebruiker moeten worden uitbetaald.".

Art. 3.Aan titel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 april 2012, 7 juni 2013 en 23 januari 2015, wordt een hoofdstuk 11, dat bestaat uit artikel 86/1 tot en met 86/12, toegevoegd, dat luidt als volgt: "HOOFDSTUK 1 1. - Basisondersteuningsbudget Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 86/1.Dit hoofdstuk heeft betrekking op het basisondersteuningsbudget, vermeld in artikel 3, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten, dat beschouwd wordt als een tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering.

Artikel 29 tot en met 39, artikel 42 tot en met 47, artikel 51 tot en met 64, artikel 71 tot en met 79, en artikel 84 zijn niet van toepassing op het basisondersteuningsbudget.

De uitvoering van de tenlasteneming wordt geschorst voor de periode waarin de gebruiker opgesloten is in de gevangenis of opgenomen is in een inrichting of afdeling tot bescherming van de maatschappij die door de federale overheid wordt georganiseerd, of in een forensisch psychiatrisch centrum dat door de federale overheid wordt georganiseerd. De tenlasteneming wordt niet uitgevoerd vanaf de eerste dag van de maand na de start van de opsluiting of de opname tot het einde van de maand waarin de opsluiting of de opname beëindigd wordt. Afdeling 2. - Vaststelling van de handicap en de nood aan zorg en

ondersteuning

Art. 86/2.Ter uitvoering van artikel 5, § 2, van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten erkent het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of de toegangspoort een gebruiker voor de toepassing van dit hoofdstuk automatisch als persoon met een handicap met een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning als vermeld in artikel 4, eerste lid, 2°, van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten, als die persoon beschikt over een attest dat aantoont dat hij zich in een van de volgende situaties bevindt: 1° de gebruiker komt in aanmerking voor een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning;2° de gebruiker heeft recht op bijkomende kinderbijslag op basis van: a) minstens twaalf punten op de medisch-sociale schaal, samengesteld uit pijler P1, P2 en P3;b) minstens vier punten op pijler P1 op de medisch-sociale schaal, samengesteld uit pijler P1, P2 en P3, als de gebruiker minder dan twaalf punten scoort op de drie pijlers samen;3° de gebruiker heeft een score van minstens twaalf punten op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming. Afdeling 3. - Beslissing over de tenlasteneming

Art. 86/3.§ 1. De zorgkas neemt een beslissing over de tenlasteneming op basis van de bestandsmatige gegevens waaruit blijkt dat de gebruiker voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 86/2, 86/10, of artikel 86/12. Die beslissing wordt genomen binnen zestig dagen na de ontvangst van dat bestand.

De termijn, vermeld in het eerste lid, is niet van toepassing bij gebruikers die niet in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen. § 2. De zorgkas deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan conform de bepalingen van afdeling 5 tegen de beslissing, vermeld in het eerste lid, een bezwaarschrift indienen bij het Vlaams Zorgfonds.

De minister bepaalt de nadere regels voor de beslissingen over de tenlasteneming, vermeld in paragraaf 1.

Art. 86/4.De zorgkas neemt een toekenningsbeslissing voor onbepaalde duur.

In afwijking van het eerste lid wordt de geldigheidsduur van de toekenningsbeslissing bij de attesten, vermeld in artikel 86/2, artikel 86/10 en artikel 86/12, met beperkte duur beperkt tot het einde van de maand waarin het attest vervalt.

In afwijking van het tweede lid loopt de toekenningsbeslissing tot de leeftijd van 21 jaar voor personen met een attest als vermeld in artikel 86/2, 1°, dat geldig is tot de leeftijd van achttien jaar.

Art. 86/5.De zorgkas verlengt de beslissing op basis van een attest met beperkte duur, als er een ander attest met een aaneensluitende datum beschikbaar is, ongeacht wanneer dit attest aan de zorgkas bezorgd wordt. Afdeling 4. - Uitvoering van de tenlastenemingen

Onderafdeling 1. - Bedrag

Art. 86/6.De tenlasteneming bedraagt 300 euro per maand.

De tenlasteneming wordt uitbetaald uiterlijk voor het einde van de maand waarop ze betrekking heeft.

Bij de gebruiker die in een bepaalde maand overlijdt, wordt de tenlasteneming voor de maand in kwestie nog uitgevoerd.

De minister bepaalt de modaliteiten van de betaling.

Onderafdeling 2. - Stopzetting

Art. 86/7.De zorgkas zet een beslissing stop als de gebruiker niet meer aan de voorwaarden voldoet.

De beslissing tot stopzetting, vermeld in het eerste lid, gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de dag waarop: 1° de gebruiker niet meer aan de voorwaarden van administratieve aard voldoet;2° de zorgkas de beslissing tot stopzetting neemt, als de gebruiker niet meer voldoet aan de voorwaarde van erkenning als persoon met een handicap met een duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning;3° aan de gebruiker een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning ter beschikking gesteld wordt, als de melding aan de zorgkas voor of op de startdatum van het budget gebeurt;4° aan de zorgkas gemeld wordt dat de gebruiker een schadeloosstelling heeft ontvangen voor dezelfde behoefte aan zorg en ondersteuning. Als de melding aan de zorgkas van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van een gebruiker gebeurt na de startdatum van dat budget, zet de zorgkas de beslissing stop op de eerste dag van de maand van de melding.

De zorgkas deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger. De gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan conform de bepalingen van afdeling 5 tegen de beslissing een bezwaar aantekenen bij het Vlaams Zorgfonds.

De minister bepaalt de nadere regels voor de stopzetting van een beslissing. Afdeling 5. - Bezwaar

Art. 86/8.§ 1. De gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan bij het Vlaams Zorgfonds een bezwaarschrift indienen tegen elke beslissing van de zorgkas over een tenlasteneming.

In afwijking van het eerste lid kan geen bezwaarschrift worden ingediend tegen de weigering van de erkenning van de handicap of de beslissing dat er geen duidelijk vast te stellen behoefte aan zorg en ondersteuning is. § 2. Het bezwaarschrift is ontvankelijk als het aan al de volgende voorwaarden voldoet: 1° het is met redenen omkleed;2° alle relevante stukken zijn erbij gevoegd;3° het is binnen twee maanden na de ontvangst van de beslissing van de zorgkas via het elektronisch loket aan het Vlaams Zorgfonds bezorgd, met een aangetekende brief naar het Vlaams Zorgfonds verstuurd of er tegen ontvangstbewijs afgegeven. Als de gebruiker of zijn vertegenwoordiger gehoord wil worden, wordt dat op straffe van verval gevraagd in het bezwaarschrift.

Als er relevante stukken, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, 2°, bij de indiening van het bezwaarschrift ontbreken, vraagt het Vlaams Zorgfonds deze stukken met een aangetekende brief bij de gebruiker of zijn vertegenwoordiger op. De brief vermeldt welke stukken moeten worden bezorgd en de termijn van een maand, waarbinnen ze moeten worden bezorgd. Als de relevante stukken niet binnen de maand na de verzending van de aangetekende brief aan het Vlaams Zorgfonds worden bezorgd, is het bezwaarschrift onontvankelijk. Deze termijn wordt op vraag van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger, gevraagd binnen die termijn, met een maand verlengd.

Art. 86/9.Het Vlaams Zorgfonds behandelt het bezwaar conform artikel 85 en 86. Afdeling 6. - Overgangsbepalingen

Art. 86/10.De volgende beslissingen worden gelijkgesteld met een attest als vermeld in artikel 86/2, 1°, van dit besluit: 1° de beslissing waaruit blijkt dat de deskundigencommissie de inschaling van het persoonlijke-assistentiebudget heeft vastgesteld met toepassing van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, zoals van toepassing op 31 maart 2016;2° de beslissing waaruit blijkt dat aan een gebruiker met toepassing van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap sluiten betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap, een persoonsgebonden budget is toegekend;3° de beslissing waaruit blijkt dat aan een gebruiker een ondersteuningsveld hoger dan Z7 als vermeld in het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende vaststelling van de ondersteuningsvelden, is toegekend;4° het indicatiestellingsverslag, vermeld in artikel 1, 17°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014035219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp sluiten betreffende de integrale jeugdhulp, waaruit blijkt dat een gebruiker in aanmerking komt voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening die wordt aangeboden met toepassing van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Art. 86/11.Het basisondersteuningsbudget wordt geleidelijk ingevoerd.

Om die geleidelijke invoering mogelijk te maken moet een gebruiker voor de periode tot en met het begrotingsjaar 2020 voldoen aan aanvullende cumulatieve voorwaarden als vermeld in artikel 86/12, aanvullend op de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap type decreet prom. 25/04/2014 pub. 23/10/2014 numac 2014036510 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035931 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXIV type decreet prom. 25/04/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014035671 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg sluiten.

Art. 86/12.Vanaf 1 mei 2016 wordt het recht op een tenlasteneming geopend voor meerderjarige personen die voldoen aan de volgende, aanvullende cumulatieve voorwaarden: 1° voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 86/2, 1°, van dit besluit;2° op 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd staan in de centrale gegevensbank, vermeld in artikel 1, 11°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, met een van de volgende actieve zorgvragen: a) een ambulante begeleiding vanuit een dagcentrum;b) een persoonlijke-assistentiebudget;c) een observatie-unit voor volwassenen;d) begeleid wonen;e) beschermd wonen/DIO/geïntegreerd wonen;f) tehuis werkenden;g) dagcentrum;h) zelfstandig wonen;i) tehuis niet-werkenden bezigheid;j) tehuis niet-werkenden nursing;3° op het moment van de toekenning van het basisondersteuningsbudget: a) geen gebruik maken van een persoonlijke-assistentiebudget als vermeld in artikel 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2000 pub. 30/01/2001 numac 2001035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijk assistentiebudget aan personen met een handicap sluiten houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap;b) geen gebruik maken van een persoonsgebonden budget met toepassing van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2008 pub. 15/01/2009 numac 2008204749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap sluiten betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap;c) niet ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum meerderjarigen met toepassing van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van flexibele aanbodcentra voor meerderjarige personen met een handicap; d) niet ondersteund worden door een multifunctioneel centrum voor minderjarige personen met een handicap met toepassing van artikel 7 of artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 12/04/2016 numac 2016035423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap sluiten houdende erkenning en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2016.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 april 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^