Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 juni 2012
gepubliceerd op 17 juli 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen

bron
vlaamse overheid
numac
2012035789
pub.
17/07/2012
prom.
15/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 52, 3°, gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 16 juni 2006, artikel 60septies, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2004, artikel 61, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009 en 8 mei 2009, en artikel 62, vervangen bij het decreet van 19 maart 2004 en gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 30 april 2009, 8 mei 2009 en 1 juli 2011;

Gelet op het positieve advies van de Erkenningscommissie over de macrodoelmatigheid, gegeven op 27 mei 2011;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 2 mei 2012 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid wordt erkend als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen, vestiging Boom. De opleiding is ondergebracht in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie. De studieduur van de opleiding bedraagt honderdtachtig studiepunten. De onderwijstaal is het Nederlands. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2012-2013 worden georganiseerd.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^