Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 november 2018
gepubliceerd op 11 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen

bron
vlaamse overheid
numac
2018015553
pub.
11/01/2019
prom.
16/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015553

VLAAMSE OVERHEID


16 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013, en artikel 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en vervangen bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 5 oktober 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 oktober 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 9 november 2018;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen wordt ontwikkeld als opleiding van het hoger beroepsonderwijs conform de procedure, vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. De onderwijskwalificatie heeft de volgende twee afstudeerrichtingen: 1° Klimatisatiesystemen;2° Verwarmings- en Sanitaire Systemen. De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied industriële wetenschappen en technologie van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen zijn opgenomen in de volgende beroepskwalificaties: 1° de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie coördinator installatietechnieken;2° de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie regeltechnicus klimatisatie. De onderscheiden competenties van de beroepskwalificaties, vermeld in het eerste lid, vormen de volgende afstudeerrichtingen: 1° de afstudeerrichting Klimatisatiesystemen, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 2°, omvat;2° de afstudeerrichting Verwarmings- en Sanitaire Systemen, die de onderscheiden competenties van de beroepskwalificatie, vermeld in het eerste lid, 1°, omvat.

Art. 3.De onderwijskwalificatie graduaat in de HVAC-systemen is inhoudelijk verwant met de volgende graduaatsopleidingen: 1° Elektromechanica;2° Koel- en Verwarmingstechniek;3° Mechanica.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 november 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^