Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 24 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 en houdende aanpassing va

bron
vlaamse overheid
numac
2014035033
pub.
24/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 en houdende aanpassing van de VIF-begroting


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 20, § 1;

Gelet op het decreet van 21 december 2012 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013, artikel 56;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 december 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap en ingeschreven binnen de VIF-begroting voor het begrotingsjaar 2013, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel : (in duizend EUR)

begrotingsartikel

basisallocatie

kredietsoort

van

naar

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0/1CB-G-2-Z/PR

CB0 CB025 0100

VAK

20.000


MBU-3MF-E-2-E/WT

MBU MF004 7340

VAK

20.000


MBU/3MG-E-2-K/WT

MBU MG003 3122

VEK

2.500


MBU/3MG-E-2-K/WT

MBU MG009 6321

VEK

2.500


MBU/3MG-E-2-L/WT

MBU MG016 7320

VEK

15.000


MBU-3MF-E-2-E/WT

MBU MF004 7340

VEK

20.000

totaal

20.000

20.000

20.000

20.000


Herverdelingsregels tussen kredietsoorten : (1) VEK = correlatief krediet (VAK/VEK);(2) VAK = MAC.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Vlaams Parlement, het Rekenhof en het Departement Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^