Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 29 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2014

bron
vlaamse overheid
numac
2014200195
pub.
29/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2014


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning, artikel 15, § 5;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, gegeven op 17 december 2013;

Gelet op het advies van het grindcomité, gegeven op 20 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heffingscoëfficiënt voor het jaar 2014 bedraagt 1,6122.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^