Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 december 2013
gepubliceerd op 29 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de ambtenaren vermeld in 44, 55, 57 en 58 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014200216
pub.
29/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de ambtenaren vermeld in 44, 55, 57 en 58 van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 44, 55, 56, 57 en 58;

Overwegende dat voornoemde artikelen van het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid de Vlaamse Regering de bevoegdheid bieden de personeelsleden aan te duiden die toezichthouder zijn en die de beslissingen tot het formuleren van waarschuwingen en tot het opleggen van de sancties die in het decreet zijn voorzien, kunnen nemen;

Overwegende dat er uitdrukkelijk wordt voor geopteerd om zowel de statutaire als contractuele personeelsleden van het Departement Landbouw en Visserij en het Agentschap voor Landbouw en Visserij een toezichtsbevoegdheid toe te kennen;

Overwegende dat de administratieve sancties na een tegensprekelijke procedure, voorzien in het decreet, opgelegd zullen worden door de leidend ambtenaren van de respectieve entiteiten van het beleidsdomein;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° het decreet : het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid;2° het agentschap : het Agentschap voor Landbouw en Visserij;3° het departement : het Departement Landbouw en Visserij.

Art. 2.De statutaire en contractuele personeelsleden van het agentschap en departement oefenen de toezichtsopdracht uit, vermeld in artikel 44 van het decreet.

Art. 3.De waarschuwing, vermeld in artikel 55, eerste lid, van het decreet kan aan de overtreder worden gericht door : 1° de secretaris-generaal van het departement : de heer Jules Van Liefferinge;2° de administrateur-generaal van het agentschap : de heer Noël Van Ginderachter.

Art. 4.Het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie, vermeld in artikel 56 van het decreet, kan worden geformuleerd door : 1° de secretaris-generaal van het departement : de heer Jules Van Liefferinge;2° de administrateur-generaal van het agentschap : de heer Noël Van Ginderachter.

Art. 5.De bestuurlijke sanctie, vermeld in artikel 56 van het decreet, kan worden opgelegd door : 1° de secretaris-generaal van het departement : de heer Jules Van Liefferinge;2° de administrateur-generaal van het agentschap : de heer Noël Van Ginderachter.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 7.De minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 december 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^