Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2018
gepubliceerd op 11 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Bioscience Engineering: Cellular and Genetic Engineering

bron
vlaamse overheid
numac
2019040128
pub.
11/02/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040128

VLAAMSE OVERHEID


21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Bioscience Engineering: Cellular and Genetic Engineering


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten sluiten, artikel II.264, § 3;

Gelet op het positieve advies van de Commissie Hoger Onderwijs, gegeven op 30 november 2018;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 december 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Master of Bioscience Engineering: Cellular and Genetic Engineering, met specificatie of Science, die georganiseerd wordt door de Katholieke Universiteit Leuven op de vestiging administratief arrondissement Leuven, krijgt een vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden met toepassing van artikel II.264, § 3, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, geldt op voorwaarde dat de Katholieke Universiteit Leuven, op grond van artikel II.263 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, een positief oordeel of een positieve beslissing krijgt om de in het eerste lid vermelde opleiding te organiseren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag nadat het oordeel of de beslissing, vermeld in artikel 1, tweede lid, definitief is.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^