Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 december 2018
gepubliceerd op 22 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2019040314
pub.
22/02/2019
prom.
21/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040314

VLAAMSE OVERHEID


21 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 sluiten, artikel II.96, artikel II.102, gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015, 16 juni 2017 en 8 december 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018040078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 november 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Tijdens de academiejaren 2010-2011 tot en met 2017-2018 kan UC Leuven of haar rechtsvoorganger binnen het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde de professioneel gerichte bacheloropleiding "Bachelor of Business Management", vestiging Leuven, met als afstudeerrichting "Marketing" organiseren.

De studieomvang van de opleiding, vermeld in het eerste lid, bedraagt honderdtachtig studiepunten en de onderwijstaal is Engels.

Art. 2.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 20/04/2018 numac 2018040078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen sluiten tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° bij de Erasmushogeschool Brussel worden volgende wijzigingen aangebracht: a) in het studiegebied Audiovisuele en Beeldende kunsten wordt de volgende rij toegevoegd:

Bachelor in digital design & development

Brussel-Hoofdstad


b) in het studiegebied Muziek en podiumkunsten worden in de eerste rij, tweede kolom, de woorden "Bachelor in de musical" vervangen door de woorden "Bachelor in musical";2° bij de Hogeschool West-Vlaanderen wordt in het studiegebied Industriële wetenschappen en technologie de volgende rij toegevoegd:

Bachelor in digital design & development

Kortrijk


3° bij de Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen worden de woorden "Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen" vervangen door de woorden "Karel de Grote-Hogeschool, Katholieke Hogeschool Antwerpen";4° bij de Katholieke Hogeschool Vives Zuid worden in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde in de zevende rij, tweede kolom, de woorden "International Managment" vervangen door de woorden "International Management";5° bij de Katholieke Universiteit Leuven worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het studiegebied Economische en Toegepaste economische wetenschappen worden in de zesde rij, tweede kolom, de woorden "finaciële wetenschappen" vervangen door de woorden "financiële wetenschappen";b) tussen het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen en het gecombineerd studiegebied Politieke en sociale wetenschappen;Taal-en letterkunde, wordt de volgende rij ingevoegd:

Politieke en sociale wetenschappen; Sociale gezondheidswetenschappen;

Geneeskunde; Biomedische wetenschappen

Master of Global Health

Adm. Arr. Leuven


c) in het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen worden in de elfde rij, tweede kolom, de woorden "Cultures Anthropology" vervangen door de woorden "Cultural Anthropology";6° bij Odisee worden in het studiegebied Sociaal-agogisch werk in de vierde rij, tweede kolom, de woorden "psycho-sociale gerontologie" vervangen door de woorden "psychosociale gerontologie";7° bij UC Leuven wordt in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde de volgende rij wordt toegevoegd:

Bachelor of Business Management

Leuven

Marketing


8° bij de Universiteit Antwerpen worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het studiegebied Economische en Toegepaste economische wetenschappen worden in de negende rij, vierde kolom, de woorden "enterprice engineering" vervangen door de woorden "enterprise engineering";b) in het studiegebied Geneeskunde worden in de achtste rij, vierde kolom, de woorden "orthopedische geneeskunde" vervangen door de woorden "orthopedische heelkunde";c) tussen het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen en het gecombineerd studiegebied Politieke en sociale wetenschappen; Wetenschappen, wordt de volgende rij ingevoegd:

Politieke en sociale wetenschappen; Sociale gezondheidswetenschappen;

Geneeskunde; Biomedische wetenschappen

Master of Global Health

Adm. Arr. Antwerpen


9° bij de Universiteit Gent wordt tussen het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen en het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen de volgende rij ingevoegd:

Politieke en sociale wetenschappen;Sociale gezondheidswetenschappen;

Geneeskunde; Biomedische wetenschappen

Master of Global Health

Adm. Arr. Gent


10° bij de Vrije Universiteit Brussel wordt tussen het studiegebied Politieke en sociale wetenschappen en het studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen de volgende rij ingevoegd:

Politieke en sociale wetenschappen;Sociale gezondheidswetenschappen;

Geneeskunde; Biomedische wetenschappen

Master of Global Health

Gerecht. Arr. Brussel


".

Art. 3.Artikel 1 heeft uitwerking vanaf het academiejaar 2010-2011.

Artikel 2 heeft uitwerking vanaf het academiejaar 2018-2019.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^