Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 april 2005
gepubliceerd op 17 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035692
pub.
17/06/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs;

Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad gegeven op 22 februari 2005 en 22 maart 2005;

Gelet op het akkoord van de Inspectie van Financiën gegeven op 5 april 2005;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Aan de hierna vermelde instellingen voor het voltijds secundair onderwijs, die al dan niet behoren tot een scholengemeenschap wordt, in toepassing van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, toelating verleend om de programmatie te doen van : A. Programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad - onderwijsinstellingen die behoren tot een scholengemeenschap 1. K.A. Mechelsesteenweg 194 2640 Mortsel derde graad : ASO, moderne talen-topsport studiegebied : sport 2. K.A. Mechelsesteenweg 194 2640 Mortsel derde graad : ASO, wiskunde-topsport studiegebied : sport 3. K.A. Donkvijverstraat 30 9120 Beveren-Waas derde graad : TSO, lichamelijke opvoeding en sport studiegebied : sport 4. Sint-Jan Berchmanscollege Collegelaan 1 3600 Genk derde graad : ASO, wiskunde-topsport studiegebied : sport 5.Technisch Instituut Sint-Isidorus Weverstraat 23 9100 Sint-Niklaas derde graad : TSO, lichamelijke opvoeding en sport studiegebied : sport 6. Instituut Sint-Vincentius a Paulo Pachthofstraat 3 9308 Gijzegem derde graad : TSO, lichamelijke opvoeding en sport studiegebied : sport 7.Vrij Landelijk Instituut Hoogstraat 20 9700 Oudenaarde derde graad : TSO, specialisatiejaar sport- en vrijetijdsanimatie studiegebied : sport 8. Rozenberg S.O. Rozenberg 2 2400 Mol derde graad : TSO, specialisatiejaar apotheekassistent studiegebied : chemie 9. Sint-Jozefinstituut Hasseltweg 383 3600 Genk derde graad : TSO, specialisatiejaar apotheekassistent studiegebied : chemie 10.Technisch Instituut Heilige Familie Oude Zak 38 8000 Brugge derde graad : TSO, specialisatiejaar apotheekassistent studiegebied : chemie 11. Technisch Instituut Sint-Carolus Hospitaalstraat 2 9100 Sint-Niklaas derde graad : TSO, specialisatiejaar apotheekassistent studiegebied : chemie 12.Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool Molenbaan 54 1785 Merchtem derde graad : BSO, specialisatiejaar groenbeheer en verfraaiing studiegebied : land- en tuinbouw 13. Bovenbouw Onze-Lieve-Vrouw Diestersteenweg 146 3800 Sint-Truiden tweede graad : TSO, biotechnische wetenschappen studiegebied : land- en tuinbouw 14.Stedelijk Instituut voor Handel en Ambachten Eikenstraat 8 2000 Antwerpen derde graad : TSO, podiumtechnieken studiegebied : mechanica en elektriciteit 15. K.T.A. : Paramedisch Instituut Augustijnenstraat 92 2800 Mechelen derde graad : BSO, organisatiehulp studiegebied : personenzorg 16. K.T.A. Prins Kavellei 98 2930 Brasschaat derde graad : TSO, specialisatiejaar leefgroepenwerking studiegebied : personenzorg 17. Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius Molenstraat 22 9000 Gent derde graad : TSO, specialisatiejaar leefgroepenwerking studiegebied : personenzorg 18.Secundair Kunstinstituut Ottogracht 4 9000 Gent derde graad : KSO, architecturale en binnenhuiskunst studiegebied : beeldende kunsten B. Programmatie van een studiegebied dat nog op geen enkel leerjaarniveau door de school wordt georganiseerd (nieuw studiegebied) 19. Atheneum Herzele Stationsstraat 8 9550 Herzele tweede graad : ASO, humane wetenschappen studiegebied : ASO 20.KA Atheneum Redingenstraat 90 3000 Leuven tweede graad : BSO, publiciteit en etalage studiegebied : decoratieve technieken nieuw studiegebied 21. School voor Verkoop, Informatieverwerking en Personenzorg Neermeerskaai 1A 9000 Gent tweede graad : BSO, publiciteit en etalage studiegebied : decoratieve technieken C.Programmatie van een studierichting die volledig nieuw is 22. Maria-Boodschaplyceum Moutstraat 22 1000 Brussel derde graad : ASO, grieks - moderne talen studiegebied : ASO 23.Scheppersinstituut 1 Deurne-Antwerpen Van Helmontstraat 29 2060 Antwerpen derde graad : BSO, specialisatiejaar logistiek studiegebied : handel 24. Instituut Sancta Maria Kardinaal Mercierstraat 10 3200 Aarschot derde graad : BSO, specialisatiejaar logistiek studiegebied : handel 25.Sint-Augustinusinstituut Sint-Jacobsstraat 12 3960 Bree derde graad : BSO, specialisatiejaar logistiek studiegebied : handel 26 Technisch Instituut Sint-Vincentius Spinneschoolstraat 10 8820 Torhout derde graad : BSO, specialisatiejaar logistiek studiegebied : handel 27. Sint-Franciskusinstituut Tuinstraat 105 9090 Melle derde graad : BSO, specialisatiejaar logistiek studiegebied : handel 28.Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten derde graad : BSO, specialisatiejaar veehouderij en landbouwteelten studiegebied : land- en tuinbouw 29. Land- en Tuinbouwinstituut 't Brugse Vrije Bruggestraat 190 8730 Oedelgem derde graad : TSO, natuur- en landschapsbeheerstechnieken studiegebied : land- en tuinbouw 30.KOGEKA 7 Pas 110 2440 Geel derde graad : BSO, dierenzorg studiegebied : land- en tuinbouw 31. Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut Zuidstraat 27 8800 Roeselare derde graad : BSO, dierenzorg studiegebied : land- en tuinbouw 32.Koninklijke Balletschool Antwerpen Maria Pijpelincxstraat 1 2000 Antwerpen derde graad : KSO, modern ballet studiegebied : ballet D. Programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad of van nieuwe studiegebieden - onderwijsinstellingen die niet behoren tot een scholengemeenschap 33. Vrije Nederlandstalige School Lucernacollege Paleizenstraat 25-27 1030 Schaarbeek tweede graad : ASO, wetenschappen studiegebied : ASO 34.Vrije Nederlandstalige School Lucernacollege Paleizenstraat 25-27 1030 Schaarbeek tweede graad : TSO, handel studiegebied : handel 35. Vrije Nederlandstalige School Lucernacollege Paleizenstraat 25-27 1030 Schaarbeek tweede graad : TSO, industriële wetenschappen studiegebied : mechanica-elekticiteit 36.Vrije Nederlandstalige School Lucernacollege Paleizenstraat 25-27 1030 Schaarbeek tweede graad : TSO, sociale en technische wetenschappen studiegebied : personenzorg 37. Stedelijke Academie voor Scholen Kunsten Katelijnestraat 86 8000 Brugge derde graad : KSO, audiovisuele vorming studiegebied : beeldende kunsten Art.2. De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 april 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^