Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

bron
vlaamse overheid
numac
2021031321
pub.
04/05/2021
prom.
23/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021031321

VLAAMSE OVERHEID


23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, artikel 21, eerste lid, 2°, b, artikel 22 en artikel 24, eerste lid; - het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2020 pub. 05/03/2021 numac 2021020220 bron vlaamse overheid Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 21 april 2021.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De financiering van beleidsinitiatieven van de verschillende beleidsdomeinen in het kader van een daadkrachtige aanpak van de coronacrisis.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer(s) Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder de begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, worden herverdeeld overeenkomstig de onderstaande tabel: (in duizend EUR)

Begrotingsartikel

Ent.

Basisall.

ESR

VAN

NAAR

VAK

VEK

VAK

VEK

CB0-1CBG2AB-PR

CB0

1CB033

0100

382.376

396.671


EC0-1ECB2BC-PA

EC0

1EC237

8111

37.500

37.500

EC0-1ECB5DY-IS

EC0

1EC234

4140

244.400

244.400

FC0-1FDD2DG-WT

FC0

1FD153

4410

377

377

FC0-1FGD2GD-WT

FC0

1FG174

4430

3.338

3.338

GB0-1GEF2UX-IS

GB0

1GE007

4140

850

850

GD0-1GAF2ZZ-LO

GD0

1GA014

1100

1.850

1.850

GD0-1GAF2ZZ-WT

GD0

1GA210

1211

240

240

GE0-1GDF2JA-WT

GE0

1GD391

1211

27.270

27.270

GE0-1GDF2KA-WT

GE0

1GD394

3300

15.736

31.531

GE0-1GHF2TG-WT

GE0

1GH012

3300

182

182

HB0-1HFD2NA-PA

HB0

1HF081

8111

25.000

25.000

MB0-1MEH2EY-IS

MB0

1ME029

4140

22.533

22.533

SH0-1SAA2ZZ-WT

SH0

1SA510

1211

100

100

SJ0-1SMC2GA-WT

SJ0

1SM611

3122

3.000

1.500

Totaal

382.376

396.671

382.376

396.671


Art. 2.Als in gevolge de goedkeuring van dit besluit aanpassingen aan de begrotingen van Diensten met Afzonderlijk Beheer of Vlaamse Rechtspersonen worden aangevraagd om de toelageverhogingen op te nemen op de begrotingsposten die weerslag ondervinden van dit besluit, dan stellen deze entiteiten een voorstel van aangepaste begroting op.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^