Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 december 2011
gepubliceerd op 24 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en

bron
vlaamse overheid
numac
2012035057
pub.
24/01/2012
prom.
23/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers


De Vlaamse Regering, Gelet op het woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 58, § 1 en artikel 87;

Gelet op bijlage IX, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 36;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 17 november 2011;

Gelet op advies 50.594/3 van de Raad van State, gegeven op 6 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 36 van bijlage IX, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 36.§ 1. De dagverzorgingscentra die op 1 januari 2010 erkend zijn, behouden hun erkenning. Ze beantwoorden uiterlijk twee jaar na die datum aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten en dit besluit. § 2. Met behoud van de toepassing van artikel 58, § 4, van het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten kunnen dagverzorgingscentra die gedurende de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 zonder erkenning werden uitgebaat, een voorafgaande vergunning en een erkenning verkrijgen, ook als in hun regio de programmatie al volledig ingenomen is.

Om een voorafgaande vergunning te verkrijgen, moet bij de aanvraag van de voorafgaande vergunning bijkomend een bezetting gedurende de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 aangetoond worden. Als de bezetting wordt aangetoond, kan een voorafgaande vergunning voor minstens vijf verblijfseenheden worden verkregen. Als een centrum een voorafgaande vergunning wil voor meer dan vijf verblijfseenheden, bepaalt de gemiddelde bezetting van het dagverzorgingscentrum gedurende de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 januari 2009 het aantal verblijfseenheden waarvoor een voorafgaande vergunning kan worden verkregen.

Zolang de overprogrammatie niet geneutraliseerd is en er geen ruimte is in de geldende programmatie, kunnen er geen nieuwe voorafgaande vergunningen verleend worden."

Art. 2.In artikel 37 van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers worden het woord "twee" vervangen door "drie."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^