Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 25 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2010035765
pub.
25/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, het laatst gewijzigd bij de wet van 25 juli 2008;

Gelet op het decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, gegeven op 21 september 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, worden gedeeltelijk herverdeeld conform de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het Buitenlands Beleid en de Europese aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 (in duizend EUR)

ENT

PR

ESR

GVK

GOK

NGK

GVK

GOK

in min

in min

in meer

in meer

in meer

DB0

DB000

0100

2.467,8

2.478,8


AB0

AA000

1100

106


AB0

AA002

1211

6

6

AB0

AA003

1211

4


AB0

AA007

7422

2

2

AB0

AD000

1211

12


AB0

AI002

1211

8


AB0

AL001

1211

5


AB0

AL005

1211

12


AB0

AL006

1211

44


AB0

AL011

1211

196


BC0

BA203

1100

20


BC0

BA208

1211

1

1

BC0

BA210

1211

31


BD0

BA300

1100

7


BD0

BA303

1211

1

1

BD0

BA305

1211

24


BE0

BA400

1100

5


CB0

CA000

1100

22


CB0

CA002

1211

8


CB0

CA003

1211

4

4

DB0

DA000

1100

38


DB0

DD009

1211

7


EB0

EA102

1100

38


EB0

EA105

1211

2

2

EB0

EA106

1211

2


EB0

EA109

7422

1

1

EB0

EA110

7422

1


EB0

EC101

1211

116

116

EB0

EE108

3300

20


FB0

FC007

1211

270,8


GB0

GA000

1100

24


GB0

GA003

1211

9


GB0

GC009

1211

28

28

HB0

HA000

1100

104


HB0

HA003

1211

7


HB0

HA004

1211

2

2

HB0

HA008

7422

3

3

HB0

HC004

1211

190


HB0

HC042

1211

11

HB0

HF049

1211

96


HC0

HA100

1100

30


HC0

HA101

1211

2


HC0

HG122

3300

35


HC0

HG130

1211

208


JB0

JA100

1100

47


JB0

JA105

1211

59


KB0

KA000

1100

30


KB0

KD006

1211

10

10

LB0

LC104

1211

460


MB0

MA000

1100

34,5


MB0

MA004

1211

20


NC0

NA000

1100

30,5


NC0

NA005

1211

25

TOTAAL

2.467,8

2.478,8

2.291,8

176,0

187,0


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 september 2010 houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010.

Brussel, 24 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^