Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 25 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

bron
vlaamse overheid
numac
2010035766
pub.
25/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 18 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid artikel 55;

Gelet op het decreet van 7 juli 2010 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid artikel 24;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 2 september 2010;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting van 9 september 2010, Besluit :

Artikel 1.Het krediet ingeschreven op basisallocatie CB0 CB005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 wordt herverdeeld overeenkomstig onderstaande tabel : (in euro)

ENT

PR

ESR

NGK

NGK

in meer

in min

CB0

CB005

0100

600.000

*HB0

HF051

3300

600.000


* nieuw te creëren basisallocatie HB0 HF051 3300 : departement CJSM- inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen- aan de Koninklijke Belgische voetbalbond als bijdrage voor de financiering van de kandidatuurstelling van het WK 2018/2022.

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving toegestuurd aan het Rekenhof, het Vlaams Parlement en het Departement van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 17 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Ph. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^