Besluit Van De Vlaamse Regering van 24 september 2010
gepubliceerd op 19 oktober 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2010 van het Vlaams Parlement

bron
vlaamse overheid
numac
2010205267
pub.
19/10/2010
prom.
24/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2010 van het Vlaams Parlement


De Vlaamse Regering, Gelet op het Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen artikel 10, § 3, ingevoegd bij het Bijzonder Decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 september 2010;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De zitting 2010 van het Vlaams Parlement wordt gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 26 september 2010.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 2010.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^