Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 oktober 2013
gepubliceerd op 29 november 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

bron
vlaamse overheid
numac
2013036073
pub.
29/11/2013
prom.
25/10/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53/1, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 21 december 2012, 12 juli 2013 en 19 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 oktober 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, legt de bachelor- en masteropleidingen vast van het academiejaar 2013-2014, die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 27 tot en met 51 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens : 1° graad en kwalificatie van de opleiding;2° afstudeerrichtingen binnen de opleidingen; 3° vestiging waar de opleiding c.q. afstudeerrichting aangeboden wordt.

Art. 2.Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2013-2014.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Bijlage De in de bijlage gehanteerde afkortingen zijn : Adm. arr. : administratief arrondissement Gerecht. arr. : gerechtelijk arrondissement

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de beeldende kunsten

Antwerpen


fotografie

grafisch ontwerp

juweelontwerp en edelsmeedkunst

mode

theaterkostuum

vrije kunsten

Master in de beeldende kunsten

Antwerpen


fotografie

grafisch ontwerp

juweelontwerp en edelsmeedkunst

mode

theaterkostuum

vrije kunsten

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Antwerpen


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de ergotherapie

Antwerpen


Bachelor in de verpleegkunde

Antwerpen


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Antwerpen


Bachelor in de vroedkunde

Antwerpen


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Antwerpen


Bachelor in de oncologische verpleegkunde

Antwerpen


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de journalistiek

Antwerpen


Bachelor in de toegepaste informatica

Antwerpen


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Antwerpen


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

internationaal ondernemen

logistiek management

marketing

rechtspraktijk

Bachelor in het communicatiemanagement

Antwerpen


commerciële communicatie

public relations en voorlichting

Bachelor in het hotelmanagement

Antwerpen


Bachelor in het office management

Antwerpen


management assistant

medical management assistant

Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de chemie

Antwerpen


biochemie

chemie

procestechnologie

Bachelor in de elektromechanica

Boom


automatisering

klimatisering

onderhoudstechnologie

procesautomatisering

technisch commercieel adviseur

Bachelor in de elektronica-ICT

Antwerpen


Bachelor in de grafische en digitale media

Antwerpen


crossmedia-ontwerp

grafimediatechnologie

Bachelor in de integrale veiligheid

Boom


Bachelor in het energiemanagement

Boom


Bachelor in het vastgoed

Mechelen


landmeten

makelaardij

Muziek en podiumkunsten

Bachelor in de dans

Antwerpen


Bachelor in de muziek

Antwerpen


instrument/zang

jazz/lichte muziek

muziektheorie/schriftuur

Bachelor in het drama

Antwerpen


acteren

kleinkunst

woordkunst

Master in de muziek

Antwerpen


compositie

directie

instrument/zang

jazz/lichte muziek

muziekpedagogie

Master in het drama

Antwerpen


acteren

kleinkunst

woordkunst

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Antwerpen


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de orthopedagogie

Antwerpen


Bachelor in het sociaal werk

Antwerpen


maatschappelijk werk

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Bachelor in de autismespectrumstoornissen : een orthopedagogisch perspectief

Antwerpen

Arteveldehogeschool

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Gezondheidszorg

Bachelor in de ergotherapie

Gent


Bachelor in de logopedie en de audiologie

Gent


audiologie

logopedie

Bachelor in de podologie

Gent


Bachelor in de verpleegkunde

Gent


Bachelor in de vroedkunde

Gent


Bachelor in de creatieve therapie

Gent


Bachelor in de oncologische verpleegkunde

Gent


Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch werk; Onderwijs

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Gent


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de journalistiek

Gent


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Gent


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

internationaal ondernemen

KMO-management

logistiek management

marketing

rechtspraktijk

Bachelor in het communicatiemanagement

Gent


commerciële communicatie

public relations en voorlichting

Bachelor in het office management

Gent


event- en projectmanagement

management assistant

medical management assistant

Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de grafische en digitale media

Gent


crossmedia-ontwerp

grafimediabeleid

grafimediatechnologie

multimediaproductie

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Gent


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Gent


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Gent


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Gent


Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling

Gent


Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren

Gent


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in het sociaal werk

Gent


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

syndicaal werk

Erasmushogeschool Brussel

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Brussel-Hoofdstad


Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de audiovisuele kunsten

Brussel-Hoofdstad


assistentie audiovisueel

beeld

geluid

montage

podiumtechnieken

Bachelor in de audiovisuele kunsten

Brussel-Hoofdstad


animatiefilm

documentaire

film

radio

schrijven

televisie

Master in de audiovisuele kunsten

Brussel-Hoofdstad


animatiefilm

documentaire

film

radio

schrijven

televisie

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Brussel-Hoofdstad


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de verpleegkunde

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de vroedkunde

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de oncologische zorg

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de pediatrische en neonatale gezondheidszorg

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het zorgmanagement

Brussel-Hoofdstad


Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch werk; Onderwijs

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Brussel-Hoofdstad


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de journalistiek

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de toegepaste informatica

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het communicatiemanagement

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het hotelmanagement

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het office management

Brussel-Hoofdstad


management assistant

Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de radio- en TV journalistiek

Brussel-Hoofdstad


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de milieuzorg

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

Brussel-Hoofdstad


Muziek en podiumkunsten

Bachelor in musical

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de muziek

Brussel-Hoofdstad


compositie

directie

instrument/zang

jazz/lichte muziek

muziektheorie/schriftuur

Bachelor in het drama

Brussel-Hoofdstad


acteren

regie/schrijven

Master in de muziek

Brussel-Hoofdstad


compositie

directie

instrument/zang

jazz/lichte muziek

muziektheorie/schriftuur

Master in het drama

Brussel-Hoofdstad


acteren

regie/schrijven

Master in de symfonische muziek

Brussel-Hoofdstad


compositie

orkestdirectie

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Brussel-Hoofdstad


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in het sociaal werk

Brussel-Hoofdstad


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

sociaal-cultureel werk

GROEP T-Internationale Hogeschool Leuven

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Leuven


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Leuven


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Leuven

Hogere Zeevaartschool

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Nautische wetenschappen

Bachelor in de scheepswerktuigkunde

Antwerpen


Bachelor in de nautische wetenschappen

Antwerpen


Master in de nautische wetenschappen

Antwerpen

Hogeschool Gent

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de interieurvormgeving

Gent


Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur

Gent


Bachelor in de landschapsontwikkeling

Gent


Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de audiovisuele kunsten

Gent


animatiefilm

film

Bachelor in de beeldende kunsten

Gent


fotografie

grafisch ontwerp

mode

multimediale vormgeving

textielontwerp

vrije kunsten

Master in de audiovisuele kunsten

Gent


animatiefilm

film

Master in de beeldende kunsten

Gent


fotografie

grafisch ontwerp

mode

multimediale vormgeving

textielontwerp

vrije kunsten

Master of Audiovisual Arts

Gent


Animation Film

Film

Master of Fine Arts

Gent


Fashion

Fine Arts

Graphic Design

Multimedia Design

Photography

Textiles Design

Biotechniek

Bachelor in de agro- en biotechnologie

Gent


dierenzorg

groenmanagement

landbouw

voedingsmiddelentechnologie

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Gent


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de ergotherapie

Gent


Bachelor in de logopedie en de audiologie

Gent


audiologie

logopedie

Bachelor in de verpleegkunde

Gent


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Gent


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Gent


Bachelor in het zorgmanagement

Gent


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de toegepaste informatica

Aalst


Gent


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Aalst


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

KMO-management

marketing

Gent


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

KMO-management

logistiek management

marketing

milieumanagement

rechtspraktijk

Bachelor in het office management

Aalst


management assistant

Gent


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

medical management assistant

Bachelor in het retailmanagement

Gent


Bachelor in de toegepaste fiscaliteit

Gent


Bachelor in het internationaal bedrijfsmanagement

Gent


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de chemie

Gent


biochemie

chemie

milieuzorg

Bachelor in de elektromechanica

Gent


automatisering

elektromechanica

klimatisering

Bachelor in de houttechnologie

Gent


Bachelor in de modetechnologie

Gent


Bachelor in de textieltechnologie

Gent


Bachelor in het vastgoed

Gent


landmeten

makelaardij

Muziek en podiumkunsten

Bachelor in de muziek

Gent


instrumentenbouw

muziektheorie/schriftuur

scheppende muziek

uitvoerende muziek

Bachelor in het drama

Gent


Master in de muziek

Gent


instrumentenbouw

muziektheorie/schriftuur

scheppende muziek

uitvoerende muziek

Master in het drama

Gent


Master of Music

Gent


Composing Music

Performing Music

Master solist : hedendaagse muziek

Gent


Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Gent


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Gent


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Gent


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de orthopedagogie

Gent


Bachelor in het sociaal werk

Gent


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Hogeschool West-Vlaanderen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de toegepaste architectuur

Brugge


Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Brugge


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de ergotherapie

Kortrijk


Bachelor in de verpleegkunde

Brugge


Gezondheidszorg; Onderwijs

Bachelor in sport en bewegen

Brugge


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de journalistiek

Kortrijk


Bachelor in de netwerkeconomie

Brugge


Bachelor in de toegepaste informatica

Brugge


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Brugge


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

logistiek management

marketing

Bachelor in het communicatiemanagement

Kortrijk


commerciële communicatie

public relations en voorlichting

Bachelor in het office management

Brugge


management assistant

medical management assistant

Kortrijk


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

medical management assistant

Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Kortrijk


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

Kortrijk


digital arts and entertainment

multimedia en communicatietechnologie

Bachelor in het industrieel productontwerpen

Kortrijk


Bachelor of Multimedia and Communication Technology

Kortrijk

Digital Arts and Entertainment

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Brugge


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Brugge


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Brugge


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Brugge


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de toegepaste psychologie

Brugge


Bachelor in het sociaal werk

Brugge


maatschappelijk werk

Kortrijk


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

sociaal-cultureel werk

HUB-EHSAL

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Gezondheidszorg

Bachelor in de ergotherapie

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de medische beeldvorming

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de optiek en de optometrie

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de verpleegkunde

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de palliatieve zorg

Brussel-Hoofdstad


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de toegepaste informatica

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Brussel-Hoofdstad


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

logistiek management

marketing

Bachelor in het office management

Brussel-Hoofdstad


management assistant

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Brussel-Hoofdstad


Dilbeek


Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling

Brussel-Hoofdstad


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de gezinswetenschappen

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de orthopedagogie

Dilbeek


Bachelor in het sociaal werk

Brussel-Hoofdstad


maatschappelijk werk

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Bachelor in de psycho-sociale gerontologie

Brussel-Hoofdstad

Karel de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de beeldende kunsten

Antwerpen


grafisch ontwerp

juweelontwerp en edelsmeedkunst

vrije kunsten

Master in de beeldende kunsten

Antwerpen


grafisch ontwerp

juweelontwerp en edelsmeedkunst

vrije kunsten

Master in het beeldend onderzoek

Antwerpen


Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Antwerpen


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de verpleegkunde

Antwerpen


Bachelor in de vroedkunde

Antwerpen


Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg

Antwerpen


Bachelor in de oncologische verpleegkunde

Antwerpen


Gezondheidszorg; Sociaal-agogisch werk; Onderwijs

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Antwerpen


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de toegepaste informatica

Antwerpen


applicatie-ontwikkeling

software-management

systeem- en netwerkbeheer

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Antwerpen


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

internationaal ondernemen

KMO-management

logistiek management

marketing

rechtspraktijk

Bachelor in het office management

Antwerpen


event- en projectmanagement

management assistant

Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de audiovisuele technieken : fotografie

Antwerpen


Bachelor in de autotechnologie

Antwerpen


auto-elektronica

bedrijfsvoertuigen

mototechnologie

personenwagens

Bachelor in de chemie

Antwerpen


biochemie

chemie

procestechnieken

Bachelor in de elektromechanica

Antwerpen


procesautomatisering

Bachelor in de multimedia en de communicatietechnologie

Antwerpen


Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Antwerpen


Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren

Antwerpen


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de orthopedagogie

Antwerpen


orthopedagogie

toegepaste jeugdcriminologie

Bachelor in het sociaal werk

Antwerpen


kunst- en cultuurbemiddeling

maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Katholieke Hogeschool Vives Noord

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Brugge


medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de ergotherapie

Brugge


Bachelor in de logopedie en de audiologie

Brugge


audiologie

logopedie

Bachelor in de verpleegkunde

Brugge


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Brugge


Bachelor in de vroedkunde

Brugge


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Brugge


Bachelor in de operatieverpleegkunde

Brugge


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Brugge


accountancy-fiscaliteit

rechtspraktijk

sport- en cultuurmanagement

Bachelor in het hotelmanagement

Brugge


Bachelor in het office management

Brugge


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Brugge


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de bouw

Oostende


Bachelor in de chemie

Oostende


chemie

milieuzorg

Bachelor in de elektromechanica

Oostende


automatisering

elektromechanica

Bachelor in de elektronica-ICT

Oostende


elektronica

ICT

Bachelor in de luchtvaart

Oostende


aspirant-lijnpiloot

luchtvaarttechnologie

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Brugge


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Brugge


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Brugge


Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren

Brugge

Katholieke Hogeschool Leuven

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Leuven


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de verpleegkunde

Leuven


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Leuven


Bachelor in de vroedkunde

Leuven


Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Leuven


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Leuven


Bachelor in de oncologische zorg

Leuven


Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg

Leuven


Gezondheidszorg; Handelswetenschappen en bedrijfskunde; Onderwijs;

Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid

Leuven


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de toegepaste informatica

Leuven


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Leuven


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

marketing

Marketing

rechtspraktijk

Bachelor in het office management

Leuven


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

medical management assistant

Bachelor in het advanced business management

Leuven


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de chemie

Leuven


biochemie

chemie

milieuzorg

procestechnologie

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Diest


Leuven


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Diest


Leuven


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Leuven


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Leuven


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen

Leuven


Bachelor in het sociaal werk

Leuven


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Katholieke Hogeschool Limburg

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de audiovisuele kunsten

Diepenbeek


animatiefilm

communicatie en multimedia design

televisie-film

Bachelor in de beeldende kunsten

Diepenbeek


fotografie

grafisch ontwerp

vrije kunsten

Bachelor in het productdesign

Diepenbeek


Master in de audiovisuele kunsten

Diepenbeek


animatiefilm

communicatie en multimedia design

televisie-film

Master in de beeldende kunsten

Diepenbeek


fotografie

grafisch ontwerp

vrije kunsten

Master in het productdesign

Diepenbeek


Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Diepenbeek


medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de verpleegkunde

Diepenbeek


Bachelor in de vroedkunde

Diepenbeek


Bachelor in de sociale gezondheidszorg

Diepenbeek


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Diepenbeek


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

logistiek management

marketing

rechtspraktijk

Bachelor in het office management

Diepenbeek


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

Bachelor in de boekhoudkundige en fiscale expertise

Diepenbeek


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de chemie

Diepenbeek


biochemie

chemie

procestechnologie

Bachelor in de elektromechanica

Diepenbeek


automatisering

elektromechanica

klimatisering

onderhoudstechnologie

Bachelor in de elektronica-ICT

Diepenbeek


elektronica

ICT

Bachelor in de elektrotechniek

Diepenbeek


Bachelor in de energietechnologie

Diepenbeek


Bachelor in de milieuzorg

Diepenbeek


Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Diepenbeek


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Diepenbeek


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Diepenbeek


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Diepenbeek


Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling

Diepenbeek


Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren

Diepenbeek


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de orthopedagogie

Diepenbeek


Bachelor in het orthopedagogisch management

Diepenbeek

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Biotechniek

Bachelor in de agro- en biotechnologie

Sint-Niklaas


agro-industrie

dierenzorg

groenmanagement

landbouw

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Gent


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de verpleegkunde

Aalst


Sint-Niklaas


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Gent


Bachelor in de vroedkunde

Sint-Niklaas


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Aalst


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Aalst


accountancy-fiscaliteit

marketing

milieumanagement

Bachelor in het office management

Aalst


management assistant

medical management assistant

Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de bouw

Aalst


Bachelor in de chemie

Gent


biochemie

chemie

milieuzorg

Bachelor in de elektromechanica

Aalst


elektromechanica

klimatisering

medische instrumentatie

procesautomatisering

Bachelor in de elektronica-ICT

Gent


elektronica

ICT

Bachelor in de elektrotechniek

Gent


Bachelor in de energietechnologie

Gent


Bachelor in de mechanische ontwerp- en productietechnologie

Gent


Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

Gent


Bachelor in het facilitair management

Gent


Sint-Niklaas


Bachelor in het vastgoed

Aalst


Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Aalst


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Aalst


Sint-Niklaas


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Sint-Niklaas

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Biotechniek

Bachelor in de agro- en biotechnologie

Roeselare


agro-industrie

biotechnologie

dierenzorg

groenmanagement

landbouw

tuinbouw

voedingsmiddelentechnologie

Gezondheidszorg

Bachelor in de verpleegkunde

Kortrijk


Roeselare


Bachelor in de vroedkunde

Kortrijk


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Kortrijk


Bachelor in het zorgmanagement

Kortrijk


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de toegepaste informatica

Kortrijk


applicatie-ontwikkeling

software-management

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Kortrijk


accountancy-fiscaliteit

eventmanagement

financie- en verzekeringswezen

logistiek management

marketing

Bachelor in het office management

Kortrijk


management assistant

Bachelor in het international management

Kortrijk


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de autotechnologie

Kortrijk


Bachelor in de elektromechanica

Kortrijk


automatisering

elektromechanica

industrial management

klimatisering

Bachelor in de elektronica-ICT

Kortrijk


elektronica

ICT

Bachelor in de elektrotechniek

Kortrijk


Bachelor in de energietechnologie

Kortrijk


Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

Kortrijk


kunststofverwerking

ontwerp- en productietechnologie

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Tielt


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Tstyle;row;hrule;1ielt


Torhout


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Torhout


Bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs

Tielt


Bachelor in het onderwijs : schoolontwikkeling

Torhout


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de maatschappelijke veiligheid

Kortrijk


Bachelor in de orthopedagogie

Kortrijk


Bachelor in de toegepaste psychologie

Kortrijk


arbeids- en organisatiepsychologie

klinische psychologie

schoolpsychologie en pedagogische psychologie

Bachelor in het sociaal werk

Kortrijk


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Katholieke Universiteit Leuven

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Archeologie en kunstwetenschappen

Bachelor in de archeologie

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de kunstwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de musicologie

Adm. arr. Leuven


Master in de archeologie

Adm. arr. Leuven


Master in de kunstwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de musicologie

Adm. arr. Leuven


Master of Archaeology

Adm. arr. Leuven


Archeologie en kunstwetenschappen; Taal- en letterkunde

Master in de culturele studies

Adm. arr. Leuven


Master of Cultural Studies

Adm. arr. Leuven


Architectuur

Bachelor in de architectuur

Brussel-Hoofdstad


Gent


Bachelor in de interieurarchitectuur

Brussel-Hoofdstad


Gent


Master in de architectuur

Brussel-Hoofdstad


Gent


Master in de interieurarchitectuur

Brussel-Hoofdstad


Gent


Master of Architecture

Brussel-Hoofdstad


Gent


Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Brussel-Hoofdstad


Gent


Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Leuven


Brugge


Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity

Adm. arr. Leuven


Master in de ergotherapeutische wetenschap

Adm. arr. Leuven


Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Adm. arr. Leuven


aangepaste bewegingsactiviteiten

bewegingsonderwijs

fysieke activiteit, fitness en gezondheid

Research in Biomedical Kinesiology

sportmanagement

training en coaching

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Leuven


revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg

lerarenopleiding

Master of Rehabilitation Sciences and Physiotherapy

Adm. arr. Leuven


Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Internal Disorders

Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Musculoskeletal Disorders

Rehabilitation Sciences and Physiotherapy for Neurological Disorders

Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Children

Rehabilitation Sciences and Physiotherapy in Mental Health Care

Bewegings- en revalidatiewetenschappen; Geneeskunde

Master in de sportgeneeskunde

Adm. arr. Leuven


Biomedische wetenschappen

Bachelor in de biomedische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Master in de biomedische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


onderzoek in de biomedische wetenschappen

onderzoek, management en communicatie in de biomedische wetenschappen

Master of Biomedical Sciences

Adm. arr. Leuven


Biotechniek

Bachelor in de biowetenschappen

Geel


Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde

Geel


animal life

natuur en milieu

plantaardige en dierlijke productie

tuinbouwkunde

Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie

Geel


voedingsmiddelentechnologie

Economische en toegepaste economische wetenschappen

Bachelor in de economische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

Adm. arr. Leuven


Master in de accountancy en het revisoraat

Adm. arr. Leuven


Master in de beleidseconomie

Adm. arr. Leuven


Master in de economische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de toegepaste economische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Leuven


Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

Adm. arr. Leuven


Master in de verzekeringen

Adm. arr. Leuven


Master in het informatiemanagement

Adm. arr. Leuven


Master in het management

Adm. arr. Leuven


Master of Business Economics

Adm. arr. Leuven


Master of Economics

Adm. arr. Leuven


Master of Information Management

Adm. arr. Leuven


Master of Advanced Business Studies

Adm. arr. Leuven


Master of Advanced Studies in Economics

Adm. arr. Leuven


Master of Financial Economics

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Brussel-Hoofdstad


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Geneeskunde;

Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen

Master of Space Studies

Adm. arr. Leuven


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen

Master in het toerisme

Adm. arr. Leuven


Master of Financial and Actuarial Engineering

Adm. arr. Leuven


Farmaceutische wetenschappen

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de farmaceutische zorg

Adm. arr. Leuven


apotheek

Master in de geneesmiddelenontwikkeling

Adm. arr. Leuven


apotheek

industrie

Master in de industriële farmacie

Adm. arr. Leuven


Master in de klinische biologie

Adm. arr. Leuven


Master in de ziekenhuisfarmacie

Adm. arr. Leuven


Geneeskunde

Bachelor in de geneeskunde

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Master in de geneeskunde

Adm. arr. Leuven


huisartsgeneeskunde

maatschappelijke gezondheidszorg

prespecialisatie

wetenschappelijk onderzoek

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Adm. arr. Leuven


verpleegkunde

vroedkunde

Master in de arbeidsgeneeskunde

Adm. arr. Leuven


Master in de huisartsgeneeskunde

Adm. arr. Leuven


Master in de jeugdgezondheidszorg

Adm. arr. Leuven


Master in de specialistische geneeskunde

Adm. arr. Leuven


anesthesie-reanimatie

cardiologie

dermatologie en venereologie

fysische geneeskunde en revalidatie

gastro-enterologie

gerechtelijke geneeskunde

geriatrie

gynaecologie en verloskunde

heelkunde

inwendige geneeskunde

klinische biologie

medische oncologie

neurochirurgie

neurologie

nucleaire geneeskunde

oftalmologie

orthopedische heelkunde

otorhinolaryngologie

pathologische anatomie

pediatrie

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

pneumologie

psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

radiotherapie en oncologie

reumatologie

röntgendiagnose

stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

urgentiegeneeskunde

urologie

Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Adm. arr. Leuven


Master in de ziekenhuishygiëne

Adm. arr. Leuven


Geneeskunde; Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Erasmus Mundus Master of Bioethics

Adm. arr. Leuven


Master of Bioethics

Adm. arr. Leuven


Geneeskunde; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen

Master in de bio-informatica

Adm. arr. Leuven


bio-ingenieurswetenschappen

ingenieurswetenschappen

wetenschappen

Master of Bioinformatics

Adm. arr. Leuven


Bioscience Engineering

Engineering

Science

Geneeskunde; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen

Master in de medische stralingsfysica

Adm. arr. Leuven


Geschiedenis

Bachelor in de geschiedenis

Adm. arr. Leuven


geschiedenis van de oudheid

geschiedenis van de oudheid tot heden

Kortrijk


geschiedenis van de oudheid

geschiedenis van de oudheid tot heden

Master in de geschiedenis

Adm. arr. Leuven


Master in de geschiedenis van de oudheid

Adm. arr. Leuven


Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer

Adm. arr. Leuven


Master of "Europe and the World 1500-2000 Studies : Expansion, Exchange, Globalisation"

Adm. arr. Leuven


Master of Medieval and Renaissance Studies

Adm. arr. Leuven


Geschiedenis; Politieke en sociale wetenschappen; Taal- en letterkunde

Master in de Europese studies : transnationale en mondiale perspectieven

Adm. arr. Leuven


Master of European Studies : Transnational and Global Perspectives

Adm. arr. Leuven


Geschiedenis; Taal- en letterkunde

Bachelor in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde

Adm. arr. Leuven


cultuur-historische minor

minor in economisch beleid en management

Bachelor in de taal- en regiostudies : japanologie

Adm. arr. Leuven


cultuur-historische minor

minor in economisch beleid en management

Bachelor in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten

Adm. arr. Leuven


Egyptologie

Syro-Mesopotamië

Syro-Palestina

Bachelor in de taal- en regiostudies : sinologie

Adm. arr. Leuven


cultuur-historische minor

minor in economisch beleid en management

Bachelor in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde

Adm. arr. Leuven


Master in de taal- en regiostudies : arabistiek en islamkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de taal- en regiostudies : japanologie

Adm. arr. Leuven


Master in de taal- en regiostudies : Oude Nabije Oosten

Adm. arr. Leuven


Egyptologie

Syro-Mesopotamië

Syro-Palestina

Master in de taal- en regiostudies : sinologie

Adm. arr. Leuven


Master in de taal- en regiostudies : slavistiek en Oost-Europakunde

Adm. arr. Leuven


Godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht

Bachelor in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor of Theology and Religious Studies

Adm. arr. Leuven


Master in de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de wereldgodsdiensten, de interreligieuze dialoog en de religiestudie

Adm. arr. Leuven


Master in samenleving, recht en religie

Adm. arr. Leuven


Master of Society, Law and Religion

Adm. arr. Leuven


Master of Theology and Religious Studies

Adm. arr. Leuven


Master in de gespecialiseerde studies in de godgeleerheid en de godsdienstwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in het kerkelijk recht (Iuris Canonici Licentiatus)

Adm. arr. Leuven


Master of Advanced Studies in Theology and Religion

Adm. arr. Leuven


Master of Canon Law (Iuris Canonici Licentiatus)

Adm. arr. Leuven


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor handelsingenieur

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de handelswetenschappen

Antwerpen


Brussel-Hoofdstad


Bachelor of Business Administration

Brussel-Hoofdstad


Master handelsingenieur

Brussel-Hoofdstad


Master in de handelswetenschappen

Antwerpen


accountancy en fiscaliteit

financieel management

human resources management

internationaal zakenwezen

marketing management

operations management

Brussel-Hoofdstad


accountancy

bedrijfsmanagement en ondernemerschap

business information management

Finance and Risk Management

fiscale wetenschappen

human resources management

internationale betrekkingen

marketing management

Master in de internationale bedrijfseconomie en het bedrijfsbeleid

Brussel-Hoofdstad


Master of Business Administration

Brussel-Hoofdstad


Business Information Management

International Business Management

International Relations

Master of International Business Economics and Management

Brussel-Hoofdstad


Master of European Business

Brussel-Hoofdstad


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de industriële wetenschappen

Aalst


bouwkunde

chemie

elektromechanica

elektronica-ICT

Adm. arr. Leuven


chemie

elektromechanica

elektronica-ICT

Geel


elektromechanica

elektronica-ICT

Gent


bouwkunde

chemie

elektromechanica

elektronica-ICT

Oostende


bouwkunde

elektromechanica

elektronica-ICT

kunststofverwerking

Sint-Katelijne-Waver


bouwkunde

chemie

elektromechanica

elektronica-ICT

Bachelor in de industriële wetenschappen

Diepenbeek


bouwkunde

chemie

elektromechanica

elektronica-ICT

nucleaire technologie

verpakkingstechnologie

Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Aalst


Gent


Oostende


Sint-Katelijne-Waver


Bachelor in de industriële wetenschappen : chemie

Aalst


Adm. arr. Leuven


Gent


Sint-Katelijne-Waver


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Aalst


Adm. arr. Leuven


Geel


Gent


Oostende


Sint-Katelijne-Waver


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Aalst


Adm. arr. Leuven


Geel


Gent


Oostende


Sint-Katelijne-Waver


Bachelor of Industrial Sciences

Adm. arr. Leuven


Chemical Engineering

Electromechanical Engineering

Electronics Engineering

Bachelor of Industrial Sciences : Chemical Engineering

Adm. arr. Leuven


Bachelor of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering

Adm. arr. Leuven


Bachelor of Industrial Sciences : Electronic Engineering

Adm. arr. Leuven


Master in de industriële wetenschappen : biochemie

Adm. arr. Leuven


Gent


Sint-Katelijne-Waver


Master in de industriële wetenschappen : biochemie

Diepenbeek


Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Diepenbeek


Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Gent


bouwkunde

landmeten

Oostende


Sint-Katelijne-Waver


bouwkunde

landmeten

Master in de industriële wetenschappen : chemie

Adm. arr. Leuven


Gent


Sint-Katelijne-Waver


Master in de industriële wetenschappen : chemie

Diepenbeek


Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Leuven


Geel


automatisering

elektromechanica

Gent


Oostende


elektromechanica

luchtvaarttechnologie

Sint-Katelijne-Waver


automotive engineering

elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Diepenbeek


Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Leuven


Geel


elektronica

ICT

Gent


elektronica

ICT

Oostende


elektronica

ICT

Sint-Katelijne-Waver


elektronica

ICT

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Diepenbeek


Master in de industriële wetenschappen : energie

Diepenbeek


automatisering

elektrotechniek

Master in de industriële wetenschappen : energie

Geel


Gent


automatisering

elektrotechniek

Oostende


automatisering

elektrotechniek

Sint-Katelijne-Waver


Master in de industriële wetenschappen : kunststofverwerking

Oostende


Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie

Diepenbeek


milieutechnologie-radiochemie

nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken

Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie

Diepenbeek


Master in Food Science, Technology and Nutrition

Gent


Master of Industrial Sciences : Biochemical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Industrial Sciences : Chemical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Industrial Sciences : Electromechanical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Industrial Sciences : Electronic Engineering

Adm. arr. Leuven


Master in de industriële wetenschappen : industriële kunststofverwerking

Oostende


Master in de welding engineering

Sint-Katelijne-Waver


Politieke en sociale wetenschappen

Bachelor in de communicatiewetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie

Adm. arr. Leuven


politieke wetenschappen

sociologie

Master en Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits

Adm. arr. Leuven


Master in de communicatiewetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de sociologie

Adm. arr. Leuven


Master in de vergelijkende en internationale politiek

Adm. arr. Leuven


Master in het overheidsmanagement en -beleid

Adm. arr. Leuven


Master in het sociaal werk en sociaal beleid

Adm. arr. Leuven


Master of European Politics and Policies

Adm. arr. Leuven


Master of Social Policy Analysis

Adm. arr. Leuven


Politieke en sociale wetenschappen; Taal- en letterkunde

Master in de bedrijfscommunicatie

Adm. arr. Leuven


Psychologie en pedagogische wetenschappen

Bachelor in de onderwijskunde

Kortrijk


Bachelor in de pedagogische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de psychologie

Adm. arr. Leuven


Master in de educatieve studies

Adm. arr. Leuven


Master in de pedagogische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


orthopedagogiek

onderwijs- en opleidingskunde

sociale en culturele pedagogiek

Master in de psychologie

Adm. arr. Leuven


arbeids- en organisatiepsychologie

klinische en gezondheidspsychologie

schoolpsychologie

theorie en onderzoek

Master in de sociale en culturele antropologie

Adm. arr. Leuven


Master of Educational Studies

Adm. arr. Leuven


Master of Social and Cultural Anthropology

Adm. arr. Leuven


Master of Cultures and Development Studies

Adm. arr. Leuven


Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Bachelor in de criminologische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de rechten

Adm. arr. Leuven


economie, recht en bedrijfskunde

rechten

Kortrijk


economie, recht en bedrijfskunde

rechten

Master in de criminologische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de rechten

Adm. arr. Leuven


onderzoeksmaster rechten

rechten

Master of Criminology

Adm. arr. Leuven


Master of Law

Adm. arr. Leuven


Master in de fiscaliteit

Adm. arr. Leuven


Master in de intellectuele rechten

Adm. arr. Leuven


Master in het notariaat

Adm. arr. Leuven


Master in het vennootschapsrecht

Adm. arr. Leuven


Master of European Social Security

Adm. arr. Leuven


Master of Laws (LLM)

Adm. arr. Leuven


Master of Laws in Energy and Environmental Law

Adm. arr. Leuven


Master of Laws in European and International Taxation

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de rechten

Brussel-Hoofdstad


recht, economie en bedrijfskunde

rechten

Master in de intellectuele rechten

Brussel-Hoofdstad


Master in het vennootschapsrecht

Brussel-Hoofdstad


Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Economische en toegepaste economische wetenschappen

Master in de economie, het recht en de bedrijfskunde

Adm. arr. Leuven


Sociale gezondheidswetenschappen

Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Bachelor in het milieu- en preventiemanagement

Brussel-Hoofdstad


Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de seksuologie

Adm. arr. Leuven


Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Adm. arr. Leuven


gezondheidszorgbeleid

ziekenhuismanagement

Master in het milieu- en preventiemanagement

Brussel-Hoofdstad


Taal- en letterkunde

Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen

Kortrijk


Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen

Adm. arr. Leuven


Master en langue et littérature françaises

Adm. arr. Leuven


Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen

Adm. arr. Leuven


Master in de taalkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de westerse literatuur

Adm. arr. Leuven


Master of Linguistics and Literature : English

Adm. arr. Leuven


Master of Western Literature

Adm. arr. Leuven


Master en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos

Adm. arr. Leuven


Master in de literatuurwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master of Advanced Studies in Linguistics

Adm. arr. Leuven


Cognitive and Functional Linguistics

Interdisciplinary Linguistics

Linguistics in a Comparative Perspective

Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching

Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Germaanse talen

Brussel-Hoofdstad


Taal- en letterkunde; Politieke en sociale wetenschappen

Master of American Studies

Adm. arr. Leuven


Tandheelkunde

Bachelor in de tandheelkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de tandheelkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de specialistische mondzorg

Adm. arr. Leuven


endodontologie

orthodontie

parodontologie

kindertandheelkunde en bijzondere mondzorg

restauratieve tandheelkunde

Master of Forensic Odontology

Adm. arr. Leuven


Toegepaste biologische wetenschappen

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : biosysteemtechniek

Adm. arr. Leuven


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en gentechnologie

Adm. arr. Leuven


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : katalytische technologie

Adm. arr. Leuven


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en bosbeheer

Adm. arr. Leuven


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelentechnologie

Adm. arr. Leuven


Master of Food Technology

Adm. arr. Leuven


Master of Molecular Biology

Adm. arr. Leuven


Master of Tropical Natural Resources Management

Adm. arr. Leuven


Plant Production

Resource Economics and Policy

Soil Conservation

Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen

Master of Water Resources Engineering

Adm. arr. Leuven


Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen;

Wetenschappen

Erasmus Mundus Master of Science in Nanoscience and Nanotechnology

Adm. arr. Leuven


Bionanotechnology

Biophysics

Nanochemistry

Nanoelectronics

Nanophysics

Nanoscience

Nanotechnology

Master in de aardobservatie

Adm. arr. Leuven


bio-ingenieurswetenschappen

wetenschappen

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie

Adm. arr. Leuven


Master in de nanowetenschappen en de nanotechnologie

Adm. arr. Leuven


Master of Earth Observation

Adm. arr. Leuven


Bioscience Engineering

Sciences

Master of Nanoscience and Nanotechnology

Adm. arr. Leuven


Toegepaste taalkunde

Bachelor in de toegepaste taalkunde

Antwerpen


Brussel-Hoofdstad


Master in de journalistiek

Antwerpen


Brussel-Hoofdstad


Master in de meertalige communicatie

Antwerpen


Brussel-Hoofdstad


Master in het tolken

Antwerpen


Brussel-Hoofdstad


Master in het vertalen

Antwerpen


Brussel-Hoofdstad


Toegepaste wetenschappen

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

Adm. arr. Leuven


bouwkunde

chemische technologie

computerwetenschappen

elektrotechniek

geotechniek en mijnbouwkunde

materiaalkunde

werktuigkunde

Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur

Adm. arr. Leuven


EIT - KIC Master in Energy

Adm. arr. Leuven


Erasmus Mundus Joint Master in Economics and Management of Network Industries

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische technologie

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : energie

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : verkeer, logistiek en intelligente transportsystemen

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de ingenieurswetenschappen : wiskundige ingenieurstechnieken

Adm. arr. Leuven


Master of Biomedical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Chemical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Electrical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Engineering : Energy

Adm. arr. Leuven


Master of Materials Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Mechanical Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Science in Chemical Engineering (Engineering Rheology)

Adm. arr. Leuven


Master of Artificial Intelligence

Adm. arr. Leuven


Cognitive Science

Engineering and Computer Science

Speech and Language Technology

Master of Conservation of Monuments and Sites

Adm. arr. Leuven


Master of Human Settlements

Adm. arr. Leuven


Master of Nuclear Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Safety Engineering

Adm. arr. Leuven


Master of Technology for Decision Makers

Adm. arr. Leuven


Master of Urbanism and Strategic Planning

Adm. arr. Leuven


Wetenschappen

Bachelor in de biochemie en de biotechnologie

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de biologie

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Bachelor in de chemie

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Bachelor in de fysica

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Bachelor in de geografie

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de geologie

Adm. arr. Leuven


Bachelor in de informatica

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Bachelor in de wiskunde

Adm. arr. Leuven


Kortrijk


Erasmus Mundus Master of Science in Sustainable Territorial Development

Adm. arr. Leuven


Erasmus Mundus Master of Science in Theoretical Chemistry and Computational Modelling

Adm. arr. Leuven


Master in de biochemie en de biotechnologie

Adm. arr. Leuven


Master in de biologie

Adm. arr. Leuven


Master in de chemie

Adm. arr. Leuven


Master in de fysica

Adm. arr. Leuven


Master in de geografie

Adm. arr. Leuven


Master in de geologie

Adm. arr. Leuven


Master in de informatica

Adm. arr. Leuven


Master in de statistiek

Adm. arr. Leuven


Master in de sterrenkunde

Adm. arr. Leuven


Master in de toegepaste informatica

Adm. arr. Leuven


Master in de wiskunde

Adm. arr. Leuven


Master of Astronomy and Astrophysics

Adm. arr. Leuven


Master of Biology

Adm. arr. Leuven


Master of Biophysics, Biochemistry and Biotechnology

Adm. arr. Leuven


Master of Chemistry

Adm. arr. Leuven


Master of Geography

Adm. arr. Leuven


Master of Geology

Adm. arr. Leuven


Master of Mathematics

Adm. arr. Leuven


Master of Physics

Adm. arr. Leuven


Master of Statistics

Adm. arr. Leuven


Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Bachelor in de wijsbegeerte

Adm. arr. Leuven


Bachelor of Philosophy

Adm. arr. Leuven


Master in de wijsbegeerte

Adm. arr. Leuven


Master of Philosophy

Adm. arr. Leuven


Master of Philosophy (MPhil)

Adm. arr. Leuven

LUCA School of Arts

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de interieurvormgeving

Brussel-Hoofdstad


Gent


Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de beeldende vormgeving

Gent


Bachelor in de audiovisuele kunsten

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de beeldende kunsten

Brussel-Hoofdstad


fotografie

grafisch ontwerp

vrije kunsten

Gent


grafisch ontwerp

multimediale vormgeving

textielontwerp

vrije kunsten

Master in de audiovisuele kunsten

Brussel-Hoofdstad


Master in de beeldende kunsten

Brussel-Hoofdstad


fotografie

grafisch ontwerp

vrije kunsten

Gent


grafisch ontwerp

multimediale vormgeving

textielontwerp

vrije kunsten

Master of Documentary Film Directing

Brussel-Hoofdstad


Master of Transmedia

Brussel-Hoofdstad


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de audiovisuele technieken : film, TV en video

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de audiovisuele technieken : fotografie

Brussel-Hoofdstad


Bachelor in de bouw

Brussel-Hoofdstad


Muziek en podiumkunsten

Bachelor in de muziek

Leuven


compositie

directie

instrument/zang

jazz/lichte muziek

muziekpedagogie

muziektherapie

Bachelor in het drama

Leuven


woordkunst

Master in de muziek

Leuven


compositie

directie

instrument/zang

jazz/lichte muziek

muziekpedagogie

muziektherapie

Master in het drama

Leuven


woordkunst

Master in de voortgezette studies muziek

Leuven

Hogeschool PXL

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Audiovisuele en beeldende kunst

Bachelor in de audiovisuele kunsten

Hasselt


animatiefilm

communicatie en multimedia design

televisie-film

Bachelor in de beeldende kunsten

Hasselt


fotografie

grafisch ontwerp

vrije kunsten

Bachelor in het productdesign

Hasselt


Master in de audiovisuele kunsten

Hasselt


animatiefilm

communicatie en multimedia design

televisie-film

Master in de beeldende kunsten

Hasselt


fotografie

grafisch ontwerp

vrije kunsten

Master in het productdesign

Hasselt


Biotechniek

Bachelor in de agro- en biotechnologie

Hasselt


biotechnologie

groenmanagement

Gezondheidszorg

Bachelor in de ergotherapie

Hasselt


Bachelor in de verpleegkunde

Hasselt


Bachelor in de vroedkunde

Hasselt


Bachelor in de creatieve therapie

Hasselt


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Hasselt


Bachelor in de interdisciplinaire ouderenzorg

Hasselt


Bachelor in het zorgmanagement

Hasselt


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de journalistiek

Hasselt


Bachelor in de toegepaste informatica

Hasselt


applicatie-ontwikkeling

software-management

systemen en netwerkbeheer

Bachelor in het bedrijfsmanagement

Hasselt


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

logistiek management

marketing

rechtspraktijk

Bachelor in het communicatiemanagement

Hasselt


commerciële communicatie

public relations en voorlichting

Bachelor in het office management

Hasselt


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

medical management assistant

Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Hasselt


Bachelor in de taxes and management accounting

Hasselt


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de bouw

Hasselt


Bachelor in de elektromechanica

Hasselt


klimatisering

onderhoudstechnologie

Bachelor in de elektronica-ICT

Hasselt


Muziek en podiumkunsten

Bachelor in de pop- en rockmuziek

Hasselt


muziekmanagement

muziektechniek

muzikant

Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Hasselt


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Hasselt


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Hasselt


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in het sociaal werk

Hasselt


maatschappelijk werk

personeelswerk

Thomas More Antwerpen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Gezondheidszorg

Bachelor in de logopedie en de audiologie

Antwerpen


audiologie

logopedie

Sociaal-agogisch werk

Bachelor in de toegepaste psychologie

Antwerpen


arbeids- en organisatiepsychologie

klinische psychologie

schoolpsychologie en pedagogische psychologie

Thomas More Kempen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Biotechniek

Bachelor in de agro- en biotechnologie

Geel


biotechnologie

dierenzorg

landbouw

tuinbouw

voedingsmiddelentechnologie

Gezondheidszorg

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Geel


farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie

medische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de ergotherapie

Geel


Bachelor in de orthopedie

Geel


orthopedische technologie

schoentechnologie voor sport en revalidatie

Bachelor in de verpleegkunde

Lier


Turnhout


Bachelor in de voedings- en dieetkunde

Geel


Bachelor in de vroedkunde

Lier


Turnhout


Bachelor in de bedrijfsverpleegkunde

Lier


Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg

Turnhout


Bachelor in de geriatrische gezondheidszorg

Lier


Turnhout


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Lier


Turnhout


Bachelor in de oncologische zorg

Turnhout


Bachelor in de operatieverpleegkunde

Lier


Bachelor in de pediatrische gezondheidszorg

Lier


Turnhout


Bachelor in de sociale gezondheidszorg

Lier


Turnhout


Bachelor in de thuisgezondheidszorg

Lier


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de toegepaste informatica

Geel


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Geel


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

logistiek management

marketing

rechtspraktijk

Turnhout


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

marketing

rechtspraktijk

sport- en cultuurmanagement

sociale economie

winkel- en retailmanagement

Bachelor in het office management

Geel


bedrijfsvertaler-tolk

management assistant

Turnhout


management assistant

medical management assistant

Bachelor in het entrepreneurship

Geel


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de bouw

Geel


Bachelor in de chemie

Geel


biochemie

chemie

milieuzorg

procestechnologie

Bachelor in de elektromechanica

Geel


elektromechanica

klimatisering

onderhoudstechnologie

procesautomatisering

Bachelor in de elektronica-ICT

Geel


elektronica

ICT

Bachelor in de energietechnologie

Geel


Bachelor in de logistiek

Geel


Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Vorselaar


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Turnhout


Vorselaar


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Turnhout


Vorselaar


Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren

Turnhout


Sociaal-agogisch werk

Bachelor in het sociaal werk

Geel


maatschappelijk werk

maatschappelijke advisering

personeelswerk

sociaal-cultureel werk

Bachelor in de ouderencoaching

Geel

Thomas More Mechelen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de interieurvormgeving

Mechelen


Bachelor in het meubelontwerp

Mechelen


Gezondheidszorg

Bachelor in de verpleegkunde

Mechelen


Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Mechelen


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de journalistiek

Mechelen


Bachelor in het bedrijfsmanagement

Mechelen


accountancy-fiscaliteit

financie- en verzekeringswezen

internationaal ondernemen

logistiek management

marketing

Bachelor in het communicatiemanagement

Mechelen


commerciële communicatie

event, concept en organisatie

public relations en voorlichting

Bachelor in het informaticamanagement en de multimedia

Mechelen


Bachelor in het office management

Mechelen


intercultural relations management

management assistant

Bachelor in het toerisme en het recreatiemanagement

Mechelen


Bachelor in de toegepaste audiovisuele communicatie

Mechelen


Bachelor in het intercultureel management

Mechelen


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de autotechnologie

Sint-Katelijne-Waver


Bachelor in de elektromechanica

Sint-Katelijne-Waver


automatisering

klimatisering

onderhoudstechnologie

Bachelor in de elektronica-ICT

Sint-Katelijne-Waver


elektronica

ICT

Bachelor in de ontwerp- en productietechnologie

Sint-Katelijne-Waver


Onderwijs

Bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs

Mechelen


Bachelor in het onderwijs : lager onderwijs

Mechelen


Bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs

Mechelen


Bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren

Mechelen

Universiteit Antwerpen

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de architectuur

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de interieurarchitectuur

Adm. arr. Antwerpen


Master in de architectuur

Adm. arr. Antwerpen


Master in de interieurarchitectuur

Adm. arr. Antwerpen


Architectuur; Industriële wetenschappen en technologie

Master in de monumenten- en landschapszorg

Adm. arr. Antwerpen


Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Adm. arr. Antwerpen


Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Antwerpen


lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen

Master in de ergotherapeutische wetenschap

Adm. arr. Antwerpen


Biomedische wetenschappen

Bachelor in de biomedische wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master in de biomedische wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


klinisch wetenschappelijk onderzoek

milieu en gezondheidswetenschappen

moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen

molecular imaging

neurosciences

tropische biomedische wetenschappen

Master of Comparative Vertebrate Morphology

Adm. arr. Antwerpen


Conservatie-restauratie

Bachelor in de conservatie-restauratie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de conservatie-restauratie

Adm. arr. Antwerpen


Diergeneeskunde

Bachelor in de diergeneeskunde

Adm. arr. Antwerpen


Economische en toegepaste economische wetenschappen

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

Adm. arr. Antwerpen


Master in de organisatie en het management

Adm. arr. Antwerpen


Master in de toegepaste economische wetenschappen : bedrijfskunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de toegepaste economische wetenschappen : economisch beleid

Adm. arr. Antwerpen


Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Antwerpen


Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

Adm. arr. Antwerpen


Master in het cultuurmanagement

Adm. arr. Antwerpen


Master of Applied Economic Sciences : Business Administration

Adm. arr. Antwerpen


Master of Applied Economic Sciences : Economic Policy

Adm. arr. Antwerpen


Master of Culture Management

Adm. arr. Antwerpen


Master of Organisation and Management

Adm. arr. Antwerpen


Master in de maritieme wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master of Economics of Globalisation and European Integration

Adm. arr. Antwerpen


Master of Transport and Maritime Economics

Adm. arr. Antwerpen


Master of Transport and Maritime Management

Adm. arr. Antwerpen


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Politieke en sociale wetenschappen

Bachelor in de sociaal-economische wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master in de sociaal-economische wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Politieke en sociale wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Master of Development Evaluation and Management

Adm. arr. Antwerpen


Master of Globalisation and Development

Adm. arr. Antwerpen


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Master in de maritieme wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master in het zee- en vervoerrecht

Adm. arr. Antwerpen


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Politieke en sociale wetenschappen

Master of Governance and Development

Adm. arr. Antwerpen


Farmaceutische wetenschappen

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master in de farmaceutische zorg

Adm. arr. Antwerpen


Master in de geneesmiddelenontwikkeling

Adm. arr. Antwerpen


apotheker

biofarmaceutische wetenschappen

Master in de industriële farmacie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de klinische biologie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de ziekenhuisfarmacie

Adm. arr. Antwerpen


Geneeskunde

Bachelor in de geneeskunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de epidemiologie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de geneeskunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de arbeidsgeneeskunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de huisartsgeneeskunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de jeugdgezondheidszorg

Adm. arr. Antwerpen


Master in de specialistische geneeskunde

Adm. arr. Antwerpen


anesthesie-reanimatie

cardiologie

dermatologie en venereologie

fysische geneeskunde en revalidatie

gastro-enterologie

gerechtelijke geneeskunde

geriatrie

gynaecologie-verloskunde

heelkunde

inwendige geneeskunde

klinische biologie

medische oncologie

neurochirurgie

neurologie

nucleaire geneeskunde

oftalmologie

orthopedische geneeskunde

otorhinolaryngologie

pathologische anatomie

pediatrie

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

pneumologie

psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

radiotherapie-oncologie

reumatologie

röntgendiagnose

stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

urgentiegeneeskunde

urologie

Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Adm. arr. Antwerpen


Master in de ziekenhuishygiëne

Adm. arr. Antwerpen


Geschiedenis

Bachelor in de geschiedenis

Adm. arr. Antwerpen


Master in de geschiedenis

Adm. arr. Antwerpen


Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer

Adm. arr. Antwerpen


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de industriële wetenschappen : chemie

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Antwerpen


Master in de industriële wetenschappen : biochemie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de industriële wetenschappen : chemie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Antwerpen


automatisering

automotive engineering

elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Antwerpen


automotive engineering

informatie - en communicatietechnologie

Politieke en sociale wetenschappen

Bachelor in de communicatiewetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de politieke wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de sociologie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de communicatiewetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


strategische communicatie

mediastudies

Master in de filmstudies en de visuele cultuur

Adm. arr. Antwerpen


Master in de politieke communicatie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de politieke wetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master in de sociologie

Adm. arr. Antwerpen


Master in het sociaal werk

Adm. arr. Antwerpen


Master in de internationale betrekkingen en de diplomatie

Adm. arr. Antwerpen


Politieke en sociale wetenschappen; Wetenschappen

Master in de milieuwetenschap

Adm. arr. Antwerpen


Productontwikkeling

Bachelor in de productontwikkeling

Adm. arr. Antwerpen


Master in de productontwikkeling

Adm. arr. Antwerpen


Psychologie en pedagogische wetenschappen

Master in de opleidings- en onderwijswetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Bachelor in de rechten

Adm. arr. Antwerpen


Master in de rechten

Adm. arr. Antwerpen


Master in het fiscaal recht

Adm. arr. Antwerpen


Master in het ondernemingsrecht

Adm. arr. Antwerpen


Rechten; Toegepaste economische wetenschappen

Master in de veiligheidswetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Taal- en letterkunde

Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen of een combinatie van één taal uit de Romaanse talen of de Germaanse talen met film-, theater- en literatuurwetenschap

Adm. arr. Antwerpen


Master in de literatuur van de moderniteit

Adm. arr. Antwerpen


Master in de meertalige professionele communicatie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit de Romaanse talen of de Germaanse talen

Adm. arr. Antwerpen


Master in de taalkunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de theater- en filmwetenschap

Adm. arr. Antwerpen


Master in de literatuurwetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


Master of Advanced Studies in Linguistics

Adm. arr. Antwerpen


Cognitive and Functional Linguistics

Interdisciplinary Linguistics

Linguistics in a Comparative Perspective

Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching

Taal- en letterkunde; Politieke en sociale wetenschappen

Master of American Studies

Adm. arr. Antwerpen


Toegepaste biologische wetenschappen

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Adm. arr. Antwerpen


cel- en genbiotechnologie

chemie en voedingstechnologie

land- en bosbeheer

milieutechnologie

Master of Molecular Biology

Adm. arr. Antwerpen


Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen;

Wetenschappen

Master of Technology for Integrated Water Management

Adm. arr. Antwerpen


Toegepaste taalkunde

Bachelor in de toegepaste taalkunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in het tolken

Adm. arr. Antwerpen


Master in het vertalen

Adm. arr. Antwerpen


Wetenschappen

Bachelor in de biochemie en de biotechnologie

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de biologie

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de chemie

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de fysica

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de informatica

Adm. arr. Antwerpen


Bachelor in de wiskunde

Adm. arr. Antwerpen


Master in de biochemie en de biotechnologie

Adm. arr. Antwerpen


moleculaire en cellulaire genbiotechnologie

Master in de biologie

Adm. arr. Antwerpen


biodiversiteit : behoud en herstel

cel- en systeembiologie

ecologie en milieu

evolutie en gedragsbiologie

Master in de chemie

Adm. arr. Antwerpen


Master in de fysica

Adm. arr. Antwerpen


Master in de informatica

Adm. arr. Antwerpen


computationele informatica

computernetwerken en gedistribueerde systemen

databases

software engineering

Master in de wiskunde

Adm. arr. Antwerpen


financiële wiskunde

fundamentele wiskunde

wiskunde-onderwijs

Master of Biology

Adm. arr. Antwerpen

Biodiversity : conservation and restoration

Master of Computer Science

Adm. arr. Antwerpen


Computernetworks and Distributed Systems

Databases

Scientific Computing

Software Engineering

Master of Marine and Lacustrine Science and Management

Adm. arr. Antwerpen


Master of Physics

Adm. arr. Antwerpen


Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Bachelor in de wijsbegeerte

Adm. arr. Antwerpen


Master in de wijsbegeerte

Adm. arr. Antwerpen

Universiteit Gent

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Archeologie en kunstwetenschappen

Bachelor in de archeologie

Adm. arr. Gent


Bachelor in de kunstwetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de archeologie

Adm. arr. Gent


Master in de kunstwetenschappen

Adm. arr. Gent


Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Gent


Master in de ergotherapeutische wetenschap

Adm. arr. Gent


Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Adm. arr. Gent


bewegingsonderwijs

fysieke activiteit, fitheid en gezondheid

sportmanagement

sporttraining en coaching

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Gent


lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij kinderen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen

Biomedische wetenschappen

Bachelor in de biomedische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de biomedische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Biotechniek

Bachelor in de biowetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de biowetenschappen : land- en tuinbouwkunde

Adm. arr. Gent


plantaardige en dierlijke productie

tropische plantaardige productie

tuinbouwkunde

Master in de biowetenschappen : voedingsindustrie

Adm. arr. Gent


Diergeneeskunde

Bachelor in de diergeneeskunde

Adm. arr. Gent


Master in de diergeneeskunde

Adm. arr. Gent


gezelschapsdieren

herkauwers

onderzoek

paard

varken, pluimvee en konijn

Economische en toegepaste economische wetenschappen

Bachelor in de economische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Gent


Master in de algemene economie

Adm. arr. Gent


Master in de bedrijfseconomie

Adm. arr. Gent


bedrijfseconomie

management van overheidsorganisaties

Master in de economische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de toegepaste economische wetenschappen

Adm. arr. Gent


accountancy

bedrijfsfinanciering

marketing

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Gent


financiering

marketing engineering

operationeel management

Master of Banking and Finance

Adm. arr. Gent


Master of Marketing Analysis

Adm. arr. Gent


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Geneeskunde;

Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen; Wetenschappen

Master of Space Studies

Adm. arr. Gent


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen

Master in de maritieme wetenschappen

Adm. arr. Gent


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen

Master in het toerisme

Adm. arr. Gent


Farmaceutische wetenschappen

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de farmaceutische zorg

Adm. arr. Gent


Master in de geneesmiddelenontwikkeling

Adm. arr. Gent


Master in de industriële farmacie

Adm. arr. Gent


Master in de klinische biologie

Adm. arr. Gent


Master in de ziekenhuisfarmacie

Adm. arr. Gent


Geneeskunde

Bachelor in de geneeskunde

Adm. arr. Gent


Master in de geneeskunde

Adm. arr. Gent


aangepast programma huisarts

huisarts

maatschappelijke gezondheidszorg

ziekenhuisarts

Master in de verpleegkunde en de vroedkunde

Adm. arr. Gent


Master in de arbeidsgeneeskunde

Adm. arr. Gent


Master in de huisartsgeneeskunde

Adm. arr. Gent


Master in de jeugdgezondheidszorg

Adm. arr. Gent


Master in de specialistische geneeskunde

Adm. arr. Gent


anesthesie-reanimatie

cardiologie

dermato-venereologie

fysische geneeskunde en revalidatie

gastro-enterologie

gerechtelijke geneeskunde

geriatrie

gynaecologie-verloskunde

heelkunde

inwendige geneeskunde

klinische biologie

medische oncologie

neurochirurgie

neurologie

nucleaire geneeskunde

oftalmologie

orthopedische heelkunde

otorhinolaryngologie

pathologische anatomie

pediatrie

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

pneumologie

psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

radiotherapie-oncologie

reumatologie

röntgendiagnose

stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

urgentiegeneeskunde

urologie

Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise

Adm. arr. Gent


Master in de ziekenhuishygiëne

Adm. arr. Gent


Geschiedenis

Bachelor in de geschiedenis

Adm. arr. Gent


Master in de geschiedenis

Adm. arr. Gent


Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer

Adm. arr. Gent


Geschiedenis; Taal- en letterkunde

Bachelor in de Afrikaanse talen en culturen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de Oost-Europese talen en culturen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de Oosterse talen en culturen

Adm. arr. Gent


Arabistiek en islamkunde

China (China-traject)

China (UGent-traject)

India

Japan

Mesopotamië

Master in de Afrikaanse talen en culturen

Adm. arr. Gent


Master in de Oosterse talen en culturen

Adm. arr. Gent


Master in de Oost-Europese talen en culturen

Adm. arr. Gent


Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Bachelor in de bestuurskunde en het publiek management

Adm. arr. Gent


Bachelor in de handelswetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de bestuurskunde en het publiek management

Adm. arr. Gent


Master in de handelswetenschappen

Adm. arr. Gent


accountancy en fiscaliteit

Finance and Risk Management

management en informatica

marketing management

strategisch management

Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Gent


Bachelor in de industriële wetenschappen : chemie

Adm. arr. Gent


Kortrijk


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Gent


Kortrijk


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Gent


Kortrijk


Bachelor in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen

Kortrijk


Bachelor in de industriële wetenschappen : informatica

Adm. arr. Gent


Bachelor in de industriële wetenschappen : milieukunde

Kortrijk


Bachelor in de industriële wetenschappen : textieltechnologie

Adm. arr. Gent


Master in de industriële wetenschappen : biochemie

Adm. arr. Gent


Kortrijk


Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Gent


Master in de industriële wetenschappen : chemie

Adm. arr. Gent


Kortrijk


Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Gent


Kortrijk


Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Gent


elektronica

ICT

Kortrijk


elektronica

ICT

multimedia en informatietechnologie

Master in de industriële wetenschappen : elektrotechniek

Adm. arr. Gent


automatisering

elektrotechniek

Kortrijk


automatisering

elektrotechniek

Master in de industriële wetenschappen : industrieel ontwerpen

Kortrijk


Master in de industriële wetenschappen : informatica

Adm. arr. Gent


Master in de industriële wetenschappen : landmeten

Adm. arr. Gent


Master in de industriële wetenschappen : milieukunde

Kortrijk


Master in de industriële wetenschappen : textieltechnologie

Adm. arr. Gent


Politieke en sociale wetenschappen

Bachelor in de communicatiewetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de politieke wetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de sociologie

Adm. arr. Gent


Master in de communicatiewetenschappen

Adm. arr. Gent


communicatiemanagement

film- en televisiestudies

journalistiek

nieuwe media en maatschappij

Master in de EU-studies

Adm. arr. Gent


Master in de politieke wetenschappen

Adm. arr. Gent


internationale politiek

nationale politiek

Master in de sociologie

Adm. arr. Gent


Master of Conflict and Development

Adm. arr. Gent


Psychologie en pedagogische wetenschappen

Bachelor in de pedagogische wetenschappen

Adm. arr. Gent


orthopedagogiek

pedagogiek en onderwijskunde

sociale agogiek

Bachelor in de psychologie

Adm. arr. Gent


bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

klinische psychologie

theoretische en experimentele psychologie

Master in de pedagogische wetenschappen

Adm. arr. Gent


orthopedagogiek

pedagogiek en onderwijskunde

Master in de psychologie

Adm. arr. Gent


bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

klinische psychologie

onderwijs

theoretische en experimentele psychologie

Master in het sociaal werk

Adm. arr. Gent


Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Bachelor in de criminologische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de rechten

Adm. arr. Gent


Master in de criminologische wetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de rechten

Adm. arr. Gent


European Master in Law and Economics

Adm. arr. Gent


Master in de fiscaliteit

Adm. arr. Gent


Master in het bedrijfsrecht

Adm. arr. Gent


Master in het Europees recht

Adm. arr. Gent


Master in het milieurecht

Adm. arr. Gent


Master in het notariaat

Adm. arr. Gent


Master of Advanced Studies in European Law

Adm. arr. Gent


Master of European Criminology and Criminal Justice Systems

Adm. arr. Gent


Sociale gezondheidswetenschappen

Bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen

Adm. arr. Gent


audiologie

logopedie

Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering

Adm. arr. Gent


Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Adm. arr. Gent


audiologie

logopedie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Adm. arr. Gent


Taal- en letterkunde

Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen

Adm. arr. Gent


Master in de historische taal- en letterkunde

Adm. arr. Gent


Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, Grieks, de Romaanse talen of de Germaanse talen

Adm. arr. Gent


Master in de vergelijkende moderne letterkunde

Adm. arr. Gent


Master in de literatuurwetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de meertalige bedrijfscommunicatie

Adm. arr. Gent


Master of Advanced Studies in Linguistics

Adm. arr. Gent


Cognitive and Functional Linguistics

Interdisciplinary Linguistics

Linguistics in a Comparative Perspective

Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching

Taal- en letterkunde; Politieke en sociale wetenschappen

Master of American Studies

Adm. arr. Gent


Tandheelkunde

Bachelor in de tandheelkunde

Adm. arr. Gent


Master in de tandheelkunde

Adm. arr. Gent


Master in de specialistische tandheelkunde

Adm. arr. Gent


endodontologie

kindertandheelkunde en de bijzondere tandheelkunde

orthodontie

parodontologie

reconstructieve tandheelkunde

Toegepaste biologische wetenschappen

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Adm. arr. Gent


cel- en genbiotechnologie

chemie en voedingstechnologie

land- en bosbeheer

landbouwkunde

milieutechnologie

International Master of Science in Rural Development

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : bos- en natuurbeheer

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en genbiotechnologie

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : chemie en bioprocestechnologie

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : land- en waterbeheer

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : landbouwkunde

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : levensmiddelenwetenschappen en voeding

Adm. arr. Gent


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : milieutechnologie

Adm. arr. Gent


Master of Aquaculture

Adm. arr. Gent


Master of Environmental Sanitation

Adm. arr. Gent


Master of Food Technology

Adm. arr. Gent


Master of Nutrition and Rural Development

Adm. arr. Gent


Human Nutrition

Rural Economics and Management

Tropical Agriculture

Master in de milieusanering en het milieubeheer

Adm. arr. Gent


Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen;

Wetenschappen

Master of Technology for Integrated Water Management

Adm. arr. Gent


Toegepaste biologische wetenschappen; Wetenschappen

Master of Physical Land Resources

Adm. arr. Gent


Land Resources Engineering

Soil Science

Toegepaste taalkunde

Bachelor in de toegepaste taalkunde

Adm. arr. Gent


Master in de meertalige communicatie

Adm. arr. Gent


Master in het tolken

Adm. arr. Gent


Master in het vertalen

Adm. arr. Gent


Toegepaste wetenschappen

Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur

Adm. arr. Gent


Bachelor in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Gent


Bachelor in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie en materiaalkunde

Adm. arr. Gent


Bachelor in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek

Adm. arr. Gent


Bachelor in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde

Adm. arr. Gent


Bachelor in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek

Adm. arr. Gent


European Master in Nuclear Fusion Science and Engineering Physics

Adm. arr. Gent


European Master of Science in Photonics

Adm. arr. Gent


International Master of Science in Biomedical Engineering

Adm. arr. Gent


International Master of Science in Fire Safety Engineering

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur

Adm. arr. Gent


architectuurontwerp en bouwtechniek

stadsontwerp en architectuur

Master in de ingenieurswetenschappen : bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : chemische technologie

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

Adm. arr. Gent


informatie- en communicatietechnologie

ingebedde systemen

software engineering

Master in de ingenieurswetenschappen : elektrotechniek

Adm. arr. Gent


elektronische circuits en systemen

informatie- en communicatietechnologie

Master in de ingenieurswetenschappen : fotonica

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : materiaalkunde

Adm. arr. Gent


metaalkunde

textielkunde

Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste natuurkunde

Adm. arr. Gent


Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek

Adm. arr. Gent


elektrische energietechniek

maritieme techniek

mechanische constructie

mechanische energietechniek

regeltechniek en automatisering

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Adm. arr. Gent


Master of Biomedical Engineering

Adm. arr. Gent


Master of Chemical Engineering

Adm. arr. Gent


Master of Electrical Engineering

Adm. arr. Gent


Master of Electromechanical Engineering

Adm. arr. Gent


Electrical Power Engineering

Mechanical Construction

Mechanical Energy Engineering

Maritime Engineering

Control Engineering and Automation

Master of Engineering Physics

Adm. arr. Gent


Master of in Civil Engineering

Adm. arr. Gent


Master of Industrial Engineering and Operations Research

Adm. arr. Gent


Master of Photonics Engineering

Adm. arr. Gent


Master of Textile Engineering

Adm. arr. Gent


Master of Nuclear Engineering

Adm. arr. Gent


Wetenschappen

Bachelor in de biochemie en de biotechnologie

Adm. arr. Gent


Bachelor in de biologie

Adm. arr. Gent


Bachelor in de chemie

Adm. arr. Gent


Bachelor in de fysica en de sterrenkunde

Adm. arr. Gent


Bachelor in de geografie en de geomatica

Adm. arr. Gent


geografie

landmeetkunde

Bachelor in de geologie

Adm. arr. Gent


Bachelor in de informatica

Adm. arr. Gent


Bachelor in de wiskunde

Adm. arr. Gent


Erasmus Mundus European Master of Science in Nematology

Adm. arr. Gent


International Master of Science in Environmental Technology and Engineering

Adm. arr. Gent


International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation

Adm. arr. Gent


Master in de biochemie en de biotechnologie

Adm. arr. Gent


Master in de biologie

Adm. arr. Gent


Master in de chemie

Adm. arr. Gent


Master in de fysica en de sterrenkunde

Adm. arr. Gent


Master in de geografie

Adm. arr. Gent


Master in de geologie

Adm. arr. Gent


Master in de geomatica en de landmeetkunde

Adm. arr. Gent


Master in de mariene en de lacustriene wetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de wiskunde

Adm. arr. Gent


toegepaste wiskunde

wiskundige natuurkunde en sterrenkunde

zuivere wiskunde

Master in de wiskundige informatica

Adm. arr. Gent


Master of Geology

Adm. arr. Gent


Master of Marine and Lacustrine Science and Management

Adm. arr. Gent


Master of Nematology

Adm. arr. Gent


Master in de actuariële wetenschappen

Adm. arr. Gent


Master of Plant Biotechnology

Adm. arr. Gent


Master of Statistical Data Analysis

Adm. arr. Gent


Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Bachelor in de moraalwetenschappen

Adm. arr. Gent


Bachelor in de wijsbegeerte

Adm. arr. Gent


Master in de moraalwetenschappen

Adm. arr. Gent


Master in de wijsbegeerte

Adm. arr. Gent

Universiteit Hasselt

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Architectuur

Bachelor in de architectuur

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de interieurarchitectuur

Adm. arr. Hasselt


Master in de architectuur

Adm. arr. Hasselt


Master in de interieurarchitectuur

Adm. arr. Hasselt


Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Hasselt


Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Adm. arr. Hasselt


revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie in de geestelijke gezondheidszorg

Master in de ergotherapeutische wetenschap

Adm. arr. Hasselt


Economische en toegepaste economische wetenschappen

Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

Adm. arr. Hasselt


Master in de toegepaste economische wetenschappen

Adm. arr. Hasselt


accountancy en financiering

beleidsmanagement

innovatie en ondernemerschap

marketing

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Adm. arr. Hasselt


accountancy en financiering

marketing

operationeel management en logistiek

technologie-, innovatie- en milieumanagement

Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur in de beleidsinformatica

Adm. arr. Hasselt


Master of Management

Adm. arr. Hasselt


Management Information Systems

International Marketing Strategy

Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen

Master in het toerisme

Adm. arr. Hasselt


Geneeskunde

Bachelor in de geneeskunde

Adm. arr. Hasselt


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de industriële wetenschappen

Adm. arr. Hasselt


bouwkunde

chemie

elektromechanica

elektronica-ICT

nucleaire technologie

verpakkingstechnologie

Bachelor in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : biochemie

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : bouwkunde

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : chemie

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : energie

Adm. arr. Hasselt


automatisering

elektrotechniek

Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie

Adm. arr. Hasselt


milieutechnologie-radiochemie

nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken

Master in de industriële wetenschappen : nucleaire technologie

Adm. arr. Hasselt


milieutechnologie-radiochemie

nucleaire technieken/medisch nucleaire technieken

Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie

Adm. arr. Hasselt


Master in de industriële wetenschappen : verpakkingstechnologie

Adm. arr. Hasselt


Verkeerskunde

Bachelor in de mobiliteitswetenschappen

Adm. arr. Hasselt


Master in de mobiliteitswetenschappen

Adm. arr. Hasselt


mobiliteitsmanagement

verkeersveiligheid

Master of Transportation Sciences

Adm. arr. Hasselt


Traffic Safety

Mobility Management

Wetenschappen

Bachelor in de biologie

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de chemie

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de fysica

Adm. arr. Hasselt


Bachelor in de wiskunde

Adm. arr. Hasselt

Vrije Universiteit Brussel

Studiegebied

Graad en kwalificatie

Vestiging

Afstudeerrichting

Archeologie en kunstwetenschappen

Bachelor in de kunstwetenschappen en de archeologie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de kunstwetenschappen en de archeologie

Gerecht. arr. Brussel


Archeologie en kunstwetenschappen; Economische en toegepaste economische wetenschappen; Geschiedenis; Politieke en sociale wetenschappen; Psychologie en pedagogische wetenschappen; Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen; Taal- en letterkunde;

Wetenschappen

Master of Urban Studies

Gerecht. arr. Brussel


Bewegings- en revalidatiewetenschappen

Bachelor in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de lichamelijke opvoeding en de bewegingswetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


onderwijs

sportmanagement

training en coaching

fitheid en gezondheid

Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Gerecht. arr. Brussel


lerarenopleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij inwendige aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij neurologische aandoeningen

revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij ouderen

Biomedische wetenschappen

Bachelor in de biomedische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de biomedische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


biomedisch onderzoek

onderwijs

Economische en toegepaste economische wetenschappen

Bachelor in de economische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Gerecht. arr. Brussel


Master in de bedrijfskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de toegepaste economische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de toegepaste economische wetenschappen : handelsingenieur

Gerecht. arr. Brussel


Business and Technology

Master of Management

Gerecht. arr. Brussel


Master of Management Science

Gerecht. arr. Brussel


Master of Economics of Globalisation and European Integration

Gerecht. arr. Brussel


Economische en toegepaste economische wetenschappen; Politieke en sociale wetenschappen

Master of European Integration and Development

Gerecht. arr. Brussel


Economic Integration

European Politics and Social Integration

Economische en toegepaste economische wetenschappen; Wetenschappen

Master in het toerisme

Gerecht. arr. Brussel


Farmaceutische wetenschappen

Bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de farmaceutische zorg

Gerecht. arr. Brussel


Master in de geneesmiddelenontwikkeling

Gerecht. arr. Brussel


Master in de industriële farmacie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ziekenhuisfarmacie

Gerecht. arr. Brussel


Geneeskunde

Bachelor in de geneeskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de geneeskunde

Gerecht. arr. Brussel


huisartsgeneeskunde

sociale geneeskunde

ziekenhuisgeneeskunde

Master in de arbeidsgeneeskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de huisartsgeneeskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de jeugdgezondheidszorg

Gerecht. arr. Brussel


Master in de manuele therapie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de specialistische geneeskunde

Gerecht. arr. Brussel


anesthesie-reanimatie

cardiologie

dermatologie en venereologie

fysische geneeskunde en revalidatie

gastro-enterologie

gerechtelijke geneeskunde

geriatrie

gynaecologie en verloskunde

heelkunde

inwendige geneeskunde

klinische biologie

medische oncologie

neurochirurgie

neurologie

nucleaire geneeskunde

oftalmologie

orthopedische heelkunde

otorhinolaryngologie

pathologische anatomie

pediatrie

plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

pneumologie

psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie

psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie

radiotherapie-oncologie

reumatologie

röntgendiagnose

stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

urgentiegeneeskunde

urologie

Master in de sportgeneeskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ziekenhuishygiëne

Gerecht. arr. Brussel


Master of Disaster Medicine

Gerecht. arr. Brussel


Geschiedenis

Bachelor in de geschiedenis

Gerecht. arr. Brussel


Master in de geschiedenis

Gerecht. arr. Brussel


Master in de archivistiek : erfgoed- en hedendaags documentbeheer

Gerecht. arr. Brussel


Industriële wetenschappen en technologie

Bachelor in de industriële wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


elektromechanica

elektronica - ICT

Master in de industriële wetenschappen : elektromechanica

Gerecht. arr. Brussel


elektromechanica

luchtvaarttechnologie

Master in de industriële wetenschappen : elektronica-ICT

Gerecht. arr. Brussel


informatie - en communicatietechnieken

Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

Gerecht. arr. Brussel


Politieke en sociale wetenschappen

Bachelor in de communicatiewetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de politieke wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de sociologie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de communicatiewetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de politieke wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de sociologie

Gerecht. arr. Brussel


Master of Communication Studies

Gerecht. arr. Brussel


Politieke en sociale wetenschappen; Psychologie en pedagogische wetenschappen; Wetenschappen

Master of European Urban Cultures

Gerecht. arr. Brussel


Psychologie en pedagogische wetenschappen

Bachelor in de agogische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de psychologie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de agogische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de onderwijskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de psychologie

Gerecht. arr. Brussel


arbeids- en organisatiepsychologie

klinische psychologie

Master of Educational Sciences

Gerecht. arr. Brussel


Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen

Bachelor in de criminologische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de rechten

Gerecht. arr. Brussel


Master in de criminologische wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de rechten

Gerecht. arr. Brussel


burgerlijk en procesrecht

criminologie

Dual Master in Comparative Corporate and Financial Law

economisch recht

fiscaal recht

internationaal en Europees recht

onderwijs

publiek recht

sociaal recht

strafrecht

Law in an international Context

Master in het fiscaal recht

Gerecht. arr. Brussel


Master in het internationaal en Europees recht

Gerecht. arr. Brussel


Master in het notariaat

Gerecht. arr. Brussel


Master in het sociaal recht

Gerecht. arr. Brussel


Master of International and European Law

Gerecht. arr. Brussel


Sociale gezondheidswetenschappen

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Gerecht. arr. Brussel


Master in het management, zorg en beleid in de gerontologie

Gerecht. arr. Brussel


Master of Gerontological Sciences

Gerecht. arr. Brussel


Taal- en letterkunde

Bachelor in de taal- en letterkunde : combinatie van twee talen te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de taal- en letterkunde : ten minste één taal te kiezen uit Latijn, de Romaanse talen of de Germaanse talen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de literatuurwetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master of Advanced Studies in Linguistics

Gerecht. arr. Brussel


Cognitive and Functional Linguistics

Interdisciplinary Linguistics

Linguistics in a Comparative Perspective

Multilingual and Foreign Language Learning and Teaching

Taal- en letterkunde; Politieke en sociale wetenschappen

Master of American Studies

Gerecht. arr. Brussel


Toegepaste biologische wetenschappen

Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de bio-ingenieurswetenschappen : cel- en genbiotechnologie

Gerecht. arr. Brussel


medische biotechnologie

moleculaire biotechnologie

agrobiotechnologie

Master in de bio-ingenieurswetenschappen : chemie en bioprocestechnologie

Gerecht. arr. Brussel


voedingsbiotechnologie

biochemische biotechnologie

chemische biotechnologie

Master of Molecular Biology

Gerecht. arr. Brussel


Toegepaste biologische wetenschappen; Toegepaste wetenschappen

Master of Water Resources Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Toegepaste biologische wetenschappen; Wetenschappen

Master of Physical Land Resources

Gerecht. arr. Brussel


Land Resources Engineering

Soil Science

Toegepaste taalkunde

Bachelor in de toegepaste taalkunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de journalistiek

Gerecht. arr. Brussel


radio en TV-journalistiek

gedrukte en online media

Master in het tolken

Gerecht. arr. Brussel


Master in het vertalen

Gerecht. arr. Brussel


Toegepaste wetenschappen

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


bouwkunde

chemie en materialen

elektronica en informatietechnologie

werktuigkunde-elektrotechniek

Bachelor in de ingenieurswetenschappen : architectuur

Gerecht. arr. Brussel


European Master of Science in Photonics

Gerecht. arr. Brussel


International Master of Science in Biomedical Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : architectuur

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : biomedische ingenieurstechnieken

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : bouwkunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : chemie en materialen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : computerwetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : elektronica en informatietechnologie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : fotonica

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : toegepaste computerwetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de ingenieurswetenschappen : werktuigkunde-elektrotechniek

Gerecht. arr. Brussel


lucht- en ruimtevaart

werktuigbouwkunde

voertuigtechnologie en transport

energie

Master in de veiligheidstechniek

Gerecht. arr. Brussel


Master of Applied Sciences and Engineering : Applied Computer Science

Gerecht. arr. Brussel


Master of Applied Sciences and Engineering : Computer Science

Gerecht. arr. Brussel


Master of Architectural Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master of Biomedical Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master of Chemical and Materials Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master of Civil Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master of Electromechanical Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Aeronautics

Mechatronics-Construction

Vehicule Technology and Transport

Energy

Master of Electronics and Information Technology Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master of Photonics Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Master of Nuclear Engineering

Gerecht. arr. Brussel


Wetenschappen

Bachelor in de biologie

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de chemie

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de computerwetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de fysica en de sterrenkunde

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de geografie

Gerecht. arr. Brussel


Bachelor in de wiskunde

Gerecht. arr. Brussel


Master in de biologie

Gerecht. arr. Brussel


genetica, cel- en ontwikkelingsbiologie

milieu : biodiversiteit en ecosystemen

onderwijs

Master in de biomoleculaire wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de chemie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de fysica en de sterrenkunde

Gerecht. arr. Brussel


economie en bedrijfsleven

onderwijs

onderzoek

Master in de geografie

Gerecht. arr. Brussel


Master in de toegepaste informatica

Gerecht. arr. Brussel


Master in de wiskunde

Gerecht. arr. Brussel


financiële wiskunde

fundamentele wiskunde

onderwijs

Master of Biology

Gerecht. arr. Brussel


Environment, Biodiversity and Ecosystems

Genetics, Cell and Developmental Biology

Human Ecology

EMMC Tropical Biodiversity and Ecosystems

Herpethology

Master of Biomolecular Sciences

Gerecht. arr. Brussel


Master of Geography

Gerecht. arr. Brussel


Master of Marine and Lacustrine Science and Management

Gerecht. arr. Brussel


Master in de actuariële wetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Wijsbegeerte en moraalwetenschappen

Bachelor in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


Master in de wijsbegeerte en de moraalwetenschappen

Gerecht. arr. Brussel


logica en wetenschapsfilosofie

moraalwetenschappen en humanistiek

media, cultuur en politieke filosofie


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Brussel, 25 oktober 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^