Besluit Van De Vlaamse Regering van 25 oktober 2019
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'

bron
vlaamse overheid
numac
2020020081
pub.
11/02/2020
prom.
25/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

NL FR

ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/10/25/2020020081/staatsblad

einde


Publicatie : 2020-02-11 Numac : 2020020081

VLAAMSE OVERHEID


25 OKTOBER 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 en 15/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het advies van AHOVOKS, gegeven op 20 september 2019;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 september 2019;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie Orthopedagogisch begeleider;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De onderwijskwalificatie graduaat in de orthopedagogische begeleiding wordt ontwikkeld volgens de procedure vermeld in artikel 15/2 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur sluiten betreffende de kwalificatiestructuur, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016.

De onderwijskwalificatie, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt 120 studiepunten.

Art. 2.De competenties van de onderwijskwalificatie graduaat in de orthopedagogische begeleiding zijn opgenomen in de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider, die erkend is bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 18/10/2019 numac 2019042120 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider sluiten tot erkenning van de beroepskwalificatie orthopedagogisch begeleider.

Art. 3.De onderwijskwalificatie graduaat in de orthopedagogische begeleiding is inhoudelijk verwant met de volgende hbo5-opleidingen: 1° Orthopedagogie;2° Sociale readaptatiewetenschappen.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 oktober 2019.

Minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^