Besluit Van De Vlaamse Regering van 26 februari 2016
gepubliceerd op 13 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt

bron
vlaamse overheid
numac
2016035643
pub.
13/04/2016
prom.
26/02/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035643

VLAAMSE OVERHEID


26 FEBRUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema "beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor de erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt


De Vlaamse Regering, Gelet op artikel III.76 van de codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013;

Gelet op het besluit van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In uitvoering van artikel 4 van het besluit van 6 juli 1999 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de universitaire steunpunten wordt het thema "Beleidsgericht onderwijsonderzoek" als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt vastgesteld.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 februari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^