Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 april 2018
gepubliceerd op 22 mei 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 bet

bron
vlaamse overheid
numac
2018031025
pub.
22/05/2018
prom.
27/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031025

VLAAMSE OVERHEID


27 APRIL 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 87, § 3, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 december 2017;

Gelet op protocol nr. 79 van 26 januari 2018 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in het Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie, vermeld in het decreet van 23 januari 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/01/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009201243 bron vlaamse overheid Decreet houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en voor het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs sluiten houdende oprichting van onderhandelingscomités voor de basiseducatie en het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs;

Gelet op advies nr. 63.194/1 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 6quater, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwasse sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017, worden een punt 3° bis en 3° ter ingevoegd, die luiden als volgt: "3° bis als tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2019 een betrekking in het ambt van leraar wordt opgericht die salarisschaal 346 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 110 punten aangerekend; 3° ter als tijdens de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2019 een betrekking in het ambt van leraar wordt opgericht die salarisschaal 301 genereert, worden voor een voltijdse betrekking 82 punten aangerekend;".

Art. 2.Bijlage II bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwasse sluiten, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 april 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten tot regeling ven een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Voor de aanwending in uren wordt de puntenenveloppe omgezet volgens onderstaande tabel:

Punten-waarde

130

120

110

82

63

Aantal uren

Punten

Punten

Punten

Punten

Punten

1

3

3

3

2

2

2

8

7

7

5

4

3

11

10

10

7

5

4

15

13

13

9

7

5

19

17

16

11

9

6

22

20

19

14

11

7

26

23

22

16

12

8

29

27

25

18

14

9

33

30

28

21

16

10

37

33

31

23

18

11

40

37

34

25

19

12

44

40

37

27

21

13

47

43

40

30

23

14

51

47

43

32

25

15

55

50

46

34

26

16

58

53

49

36

28

17

62

57

52

39

30

18

65

60

55

41

32

19

69

63

59

43

33

20

73

67

62

46

35

21

76

70

65

48

37

22

80

73

68

50

39

23

84

77

71

52

40

24

87

80

74

55

42

25

91

83

77

57

44

26

94

87

80

59

46

27

98

90

83

62

47

28

102

93

86

64

49

29

105

97

89

66

51

30

109

100

92

68

53

31

112

103

95

71

54

32

116

107

98

73

56

33

120

110

101

75

58

34

123

113

104

77

60

35

127

117

107

80

61

36

130

120

110

82

63


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2018 tot wijziging van artikel 6quater van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007037030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs sluiten tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Brussel, 27 april 2018.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^