Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 januari 2011
gepubliceerd op 01 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 tot oprichting van de Selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen, wat betreft de vervanging van een

bron
vlaamse overheid
numac
2011035185
pub.
01/03/2011
prom.
28/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

28 JANUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 tot oprichting van de Selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen, wat betreft de vervanging van een aantal leden van de Selectiecommissie


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 juli 2006 betreffende de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 tot oprichting van de Selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2006 tot oprichting van de Selectiecommissie in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 2° worden de woorden « Mevr.Mieke van Hecke » vervangen door de woorden « de heer Rob Schelfout » en worden de woorden « de heer Rudi Warson » vervangen door de woorden « de heer Dirk De Smet »; 2° in punt 3° worden de woorden « Mevr.Sara Geris » vervangen door de woorden « Mevr. Helen Van De Wiele »; 3° in punt 4° worden de woorden « De heer Dirk Ferlin » vervangen door de woorden « de heer Edwin De Ceukelaire »;4° in punt 5° worden de woorden « de heer Wouter Janssens » vervangen door de woorden « de heer Andy Thoelen »;5° in punt 7° worden de woorden « de heer André Huisseune » vervangen door de woorden « de heer Dirk Ferlin »;6° in punt 8° worden de woorden « de heer Vic Pierlet » vervangen door de woorden « de heer Jos Van Vreckem » en worden de woorden « de heer Hector Smeesters » vervangen door de woorden « de heer Alex Maes ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 21 februari 2011.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 januari 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^