Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 januari 2016
gepubliceerd op 04 maart 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Deglutology als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven

bron
vlaamse overheid
numac
2016035229
pub.
04/03/2016
prom.
29/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016035229

VLAAMSE OVERHEID


29 JANUARI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleiding Master of Deglutology als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven


De Vlaamse Regering, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 sluiten, artikel II.78, § 1, 10° en 15°, artikel II.150, artikel II.152, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, en artikel II.153, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/06/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015036059 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXV sluiten;

Gelet op het positieve oordeel van de Commissie Hoger Onderwijs over de macrodoelmatigheid, gegeven op 6 mei 2015;

Gelet op het positieve toetsingsrapport van 16 december 2015 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 januari 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De master-na-masteropleiding Master of Deglutology wordt erkend als nieuwe opleiding van de Katholieke Universiteit Leuven, vestiging administratief arrondissement Leuven. De opleiding is ondergebracht in de studiegebieden Geneeskunde en Sociale gezondheidswetenschappen. De studieomvang van de opleiding bedraagt zestig studiepunten. De onderwijstaal is het Engels. De opleiding kan met ingang van het academiejaar 2017-2018 worden georganiseerd.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 januari 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS


begin


Publicatie : 2016-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^