Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 juni 2012
gepubliceerd op 03 augustus 2012

Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste herverdeling 2012 van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van problemen betreffende de werkzekerheid

bron
vlaamse overheid
numac
2012035890
pub.
03/08/2012
prom.
29/06/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste herverdeling 2012 van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van problemen betreffende de werkzekerheid


De Vlaamse Regering, Gelet op decreet van 8 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof sluiten houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;

Gelet op het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 20/07/2012 numac 2012035647 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012, inzonderheid op artikel 85;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op 26 juni 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR (basisallocatie JB0 JB101 0100) van het programma JB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 worden gedeeltelijk verdeeld overeenkomstig onderstaande tabel. (bedragen in duizend euro)

Verdeling van

Verdeling naar

PR

BGA

BA

KS

Bedrag

PR

BGA

BA

KS*

Bedrag

JB

JB0/1JB-G-2-Z/PR

JB101 0100

VAK

3.805

ED

EC0/1ED-A-5-Z/IS

ED200 4141

VAK

148

ED

EC0/1ED-A-5-Z/IS

ED200 4141

VEK

148

JB

JB0/1JB-G-2-Z/PR

JB101 0100

VEK

3.805


ED

EC0/1ED-A-5-Z/IS

ED200 9999

MAC

148

JD

JB0/1JD-G-2-A/WT

JD103 3300

VAK

290

JD

JB0/1JD-G-2-A/WT

JD103 3300

VEK

290

JD

JB0/1JD-G-2-Z/IS

JD130 4140

VAK

1.800

JD

JB0/1JD-G-2-Z/IS

JD130 4140

VEK

1.800

JE

JCO/1JE-F-2-D/WT

JE216 3300

VAK

1.567

JE

JCO/1JE-F-2-D/WT

JE216 3300

VEK

1.567


* KS = KREDIETSOORT

Art. 2.Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving verstuurd naar het Rekenhof, het Vlaams parlement en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 29 juni 2012.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 juni 2012.

De minister-president van de Vlaamse regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^