Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 april 2020
gepubliceerd op 18 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent

bron
vlaamse overheid
numac
2020030841
pub.
18/05/2020
prom.
30/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030841

VLAAMSE OVERHEID


30 APRIL 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, artikel II.89, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Hogeschool Gent en de GO! scholengroep Gent ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 27 oktober 2017. - De Hogeschool Gent en de GO! scholengroep 18 (Schelde-Dender-Durme) ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 27 oktober 2017. - De Hogeschool Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 27 oktober 2017. - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 21 januari 2020. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 23 april 2020.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/02/2019 pub. 26/03/2019 numac 2019040741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport sluiten tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie graduaat in de marketing- en de communicatiesupport.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De graduaatsopleiding `graduaat in de marketing- en de communicatiesupport' wordt erkend als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent, vestigingen Aalst, Dendermonde, Gent en Lokeren, met de volgende afstudeerrichtingen: 1° communicatiesupport;2° marketingsupport. De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2020-2021.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 april 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en de Vlaamse Rand, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^