Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 september 2011
gepubliceerd op 26 oktober 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats van een school voor buitengewoon onderwijs voor type 5 met ingang van het schooljaar 2011-2012

bron
vlaamse overheid
numac
2011205399
pub.
26/10/2011
prom.
30/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID


30 SEPTEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats van een school voor buitengewoon onderwijs voor type 5 met ingang van het schooljaar 2011-2012


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 109;

Gelet op het begrotingsakkoord, gegeven op 30 september 2011;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^