Besluit Van De Vlaamse Regering
gepubliceerd op 28 april 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Brussels Nederlandstalig comité voor tewerkstelling en opleiding. - Eervol ontslag van de afgevaardigde van de Vlaamse regering en aanduiding van de nieuwe afgevaardigde Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1998 wordt aan de heer Bij b

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1998035471
pub.
28/04/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw


Brussels Nederlandstalig comité voor tewerkstelling en opleiding. - Eervol ontslag van de afgevaardigde van de Vlaamse regering en aanduiding van de nieuwe afgevaardigde Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1998 wordt aan de heer Geert Sans eervol ontslag verleend als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in het Brussels Nederlandstalig comité voor tewerkstelling en opleiding.

Bij besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 1998 wordt Mevr.

Josée Lemaître aangeduid als vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in het Brussels Nederlandstalig comité voor tewerkstelling en opleiding.

Deze besluiten treden in werking de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin ze in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt.

De Vlaamse minister bevoegd voor de tewerkstelling is belast met de uitvoering van deze besluiten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^