Besluit Van De Waalse Regering van 01 maart 2007
gepubliceerd op 15 maart 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200768
pub.
15/03/2007
prom.
01/03/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 MAART 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de samenstelling van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" (Waalse milieuraad voor duurzame ontwikkeling)


De Waalse Regering, Gelet op Boek I van het Milieuwetboek, inzonderheid op de artikelen D.9 en R.7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 1995 tot vastlegging van de regels voor de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" en tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable", zoals gewijzigd bij de besluiten van 2 februari en 10 oktober 2006;

Overwegende dat de heer Frédéric Dethier op 27 oktober 2005 is aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de "Fédération wallonne de l'Agriculture" (Waalse Landbouwbond) binnen de "C.W.E.D.D.";

Overwegende dat de "Fédération wallonne de l'Agriculture", rekening houdend met het vertrek van de heer Dethier, een wijziging van haar vertegenwoordiging heeft voorgesteld;

Overwegende dat de heer Frédéric Soete op 2 februari 2006 is aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van "Inter-Environnement Wallonie" binnen de "C.W.E.D.D.";

Overwegende dat "Inter-Environnement Wallonie", rekening houdend met de verlengde afwezigheid van de heer Soete, een wijziging van haar vertegenwoordiging heeft voorgesteld, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2005 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 mei 1995 tot vastlegging van de regels voor de samenstelling en de werking van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable" en tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable", zoals gewijzigd bij de besluiten van 2 februari en 10 oktober 2006, wordt de heer Frédéric Dethier vanaf de datum van ondertekening van dit besluit door de heer Yves Somville vervangen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de "Fédération wallonne de l'Agriculture" binnen de "C.W.E.D.D."

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de heer Frédéric Soete vanaf de datum van ondertekening van dit besluit door Mevr. Marie Cors vervangen als plaatsvervangend vertegenwoordiger van "Inter-Environnement Wallonie" binnen de "C.W.E.D.D."

Art. 3.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 maart 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^