Besluit Van De Waalse Regering van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 17 oktober 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003201457
pub.
17/10/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening)


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 november 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998027687 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" sluiten tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening), in werking getreden op 1 december 1998;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 06/06/2003 pub. 02/07/2003 numac 2003027535 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Commission régionale de l'Aménagement du Territoire » worden verlengd sluiten tot verlenging van de benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening);

Overwegende dat het noodzakelijk is de leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" te benoemen aangezien het lopende vergaderjaar van die Commissie op 30 september 2003 afloopt;

Op de voordracht van de Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Martine André wordt voor een termijn van vier jaar benoemd tot voorzitster van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire".

Art. 2.Voor een termijn van vier jaar worden tot ondervoorzitters van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" benoemd : - voor de afdeling oriëntatie en decentralisering : de heer Yves Delforge; - voor de afdeling normatieve inrichting : de heer Christian Taxhet; - voor de afdeling actieve inrichting : de heer Pierre Got.

Art. 3.Voor een termijn van vier jaar worden tot respectievelijk gewone en plaatsvervangende leden benoemd : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 november 2003.

Art. 5.De benoemingen van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" zoals vastgesteld in het besluit van de Waalse Regering op 26 november 1998, zijn verlengd tot en met 31 oktober 2003.

Art. 6.De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namur, 2 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^