Besluit Van De Waalse Regering van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 02 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200576
pub.
02/03/2004
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 OKTOBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 17 juli 2003 houdende instemming met het aanhangsel tot wijziging van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de Permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht op het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »;.

Gelet op het decreet van 17 juli 2003 houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises », inzonderheid op de artikelen 8, 9 en 26;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2003 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 17 juli 2003 houdende oprichting van een « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »;

Gelet op het kadaster van het volledige opleidingsaanbod per activiteitentak, opgesteld op 23 juni 2003 door het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises »;

Overwegende dat het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » is opgericht op 1 september 2003 en dat het beheerscomité zo spoedig mogelijk ingesteld moet worden daar het bevoegd is om alle handelingen uit te voeren die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdrachten;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hierna genoemde personen worden benoemd tot lid of plaatsvervangend lid van het beheerscomité van het « Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises » : 1o ter vertegenwoordiging van de representatieve werknemersorganisaties : - Mevr. Annick Thyre en haar plaatsvervanger, Mevr. Anne-Marie Robert, voor de FGTB; - Mevr. Isabelle Michel en haar plaatsvervanger, de heer Jean Paschenko, voor de FGTB; - de heer Marc Goblet en zijn plaatsvervanger, de heer Nico Cue, voor de FGTB; - de heer Marcel Bierlaire en zijn plaatsvervanger, Mevr. Christiane Cornet, voor de FGTB; - de heer Alain Louviaux en zijn plaatsvervanger, de heer Denis Gobert, voor de CSC; - Mevr. Marie-Hélène Ska en haar plaatsvervanger, de heer Rudy Kowal, voor de CSC; - Mevr. Anne Léonard en haar plaatsvervanger, Mevr. Aïcha Sayah, voor de CSC; - de heer Prosper Boulangé en zijn plaatsvervanger, Mevr. Lucienne Daubie, voor de CSC; 2o ter vertegenwoordiging van de interprofessionele organisaties van werkgevers of zelfstandigen : - Mevr. Michèle Bitaine-Alaime en haar plaatsvervanger, de heer Joël Vilain, voor de UCM; - de heer Pierre Colin en zijn plaatsvervanger, de heer Thierry Evens, voor de UCM; - de heer Jacques Devergnies en zijn plaatsvervanger, Mevr. Joëlle Pirlet, voor de UCM; - de heer Marc Legrain en zijn plaatsvervanger, de heer Charles Istasse, voor de UCM; - de heer Christophe Wambersie en zijn plaatsvervanger, Mevr. Danièle Lange, voor de UCM; - de heer Nicolas Bodson en zijn plaatsvervanger, de heer Patrick Graux, voor FEBICE; - de heer Pierre van Schendel en zijn plaatsvervanger, de heer Benoit Rousseau, voor FEBICE; - Mevr. Corinne Rosy en haar plaatsvervanger, Mevr. Florence De Angelis, voor FEBICE; 3o ter vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van werkgevers of zelfstandigen per activiteitentak : - Mevr. Nathalie Bergeret en haar plaatsvervanger, de heer André Bondroit, voor de « Confédération de la Construction wallonne »; - de heer Maurice Fafra en zijn plaatsvervanger, de heer Massimo Nucera, voor FEDERAUTO; - de heer Maurice Benoit en zijn plaatsvervanger, de heer Eric Robert, voor AGORIA Wallonie; - Mevr. Christie Huysmans en haar plaatsvervanger, Mevr. Christine Rolain, voor FEPRABEL; - de heer Henri Doumont en zijn plaatsvervanger, de heer Marc Horgnies, voor HORECA Wallonie; - de heer Eric Vanrossomme en zijn plaatsvervanger, Mevr. Françoise Philippe voor de Nationale Associatie der Boekhouders van België; - de heer Philippe Cuvelier en zijn plaatsvervanger, de heer Yvan Longin, voor FEDELEC; - de heer Albert Denoncin en zijn plaatsvervanger, de heer José Mathias voor de Belgische Confederatie B.P.C.G.

Art. 2.Dit besluit wordt aan de betrokken personen betekend en een afschrift ervan wordt voor informatie aan het Rekenhof gericht.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2003.

Art. 4.De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 2 oktober 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^