Besluit Van De Waalse Regering van 03 april 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014202435
pub.
17/04/2014
prom.
03/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare bestuursschool


De Waalse Regering, Gelet op de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een Openbare bestuursschool die gemeenschappelijk is aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest, inzonderheid op artikel 33;

Gelet op het decreet van 26 januari 2012 tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke Openbare bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 januari 2012 betreffende de personeelsformatie van de Openbare bestuursschool;

Op de voordracht van de minister van Ambtenarenzaken, Besluit :

Artikel 1.De personeelsleden van de diensten vaan de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren van wie de naam, voornaam, dienst van herkomst en weddeschaal in bijlage vermeld staan, worden overgeplaatst naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare bestuursschool opgericht bij het decreet van 26 januari 2012.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2014.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J-M. NOLLET

Bijlage De leden van het contractuele personeel :

NAAM

Voornaam

Dienst van herkomst

Graad

Schaal

1

ARKI

Laurence

Waalse overheidsdienst

Attaché

A6

2

BASILE

Carina

Waalse overheidsdienst

Attaché

A6


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 3 april 2014 waarbij personeelsleden van de diensten vaan de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare bestuursschool.

Namen, 3 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^