Besluit Van De Waalse Regering van 03 mei 2012
gepubliceerd op 16 mei 2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Confort mosan, SC », te Oupeye

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012202634
pub.
16/05/2012
prom.
03/05/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

3 MEI 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205844 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Confort mosan, SC », te Oupeye


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 174 en 174bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205844 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan, SC" te Oupeye;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 mei 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 3 mei 2012;

Gelet op het voorstel van de Raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" (Waalse huisvestingsmaatschappij) d.d. 11 juli 2011 en 24 oktober 2011;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205844 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan, SC" te Oupeye bepaalt dat de opdracht van de bijzondere commissaris een verlengbare oorspronkelijke duur van zes maanden heeft;

Overwegende dat het advies van het begeleidingscomité van de bijzondere commissarissen van 25 april 2012 voorstelt om de opdracht van de bijzondere commissaris te verlengen;

Overwegende dat de tekortkomingen in het beheer onverwijld dienen verholpen te worden, met name de tekortkomingen die in de door de "Société wallonne du Logement" opgestelde auditrapport en rapport over de controleaudit aan het licht gebracht werden en namelijk, een actieplan opstellen inzake het onroerend beheer, de voorbereiding voorzien van de afsluiting van de rekeningen 2009 en de begroting 2011 van de maatschappij, alsook de aanwervingsprocedure van de directeur-zaakvoerder afwerken;

Overwegende dat de continuïteit van het bestuur moet worden gewaarborgd in afwachting van de ambtsaanvaarding van de toekomstige directeur-zaakvoerder;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205844 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011205845 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan, SC" te Oupeye wordt vervangen als volgt : "De opdracht van de heer Olivier Vandenhoute als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan, SC" te Oupeye, loopt van 27 oktober 2011 tot 26 oktober 2012."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 27 april 2012.

De Minister bevoegd voor Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 mei 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^