Besluit Van De Waalse Regering van 04 maart 2004
gepubliceerd op 05 april 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200881
pub.
05/04/2004
prom.
04/03/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 MAART 2004. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op artikel 148 van deze Code;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 166 van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het einde van het mandaat van de heer Gérard Vraux, van Mevr.

Françoise Decabooter en van de heer Willy Vanmarcke;

Op de voordracht van de minister van Huisvesting;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 12 september 2002 tot aanwijzing van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen wordt gewijzigd als volgt : De volgende bepalingen worden opgeheven : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 4 maart 2004.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^