Besluit Van De Waalse Regering van 06 maart 2009
gepubliceerd op 19 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201180
pub.
19/03/2009
prom.
06/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 MAART 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" (Maatschappij voor Gemeenschappelijk Vervoer van Luik-Verviers)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de dienst voor het openbaar personenvervoer in het Waalse Gewest;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Gelet op de statuten van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers", goedgekeurd bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 4 december 1990;

Overwegende dat de mandaten van de bestuurders vestrijken en dat in nieuwe aanwijzingen voorzien moet worden;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de "TEC Liège-Verviers", genomen op 9 februari 2009, waarbij acht bestuurders voorgedragen worden om de gemeenten te vertegenwoordigen;

Overwegende dat de raad van bestuur van de "Société régionale wallonne du Transport" op 18 februari 2009 tien bestuurders heeft voorgedragen;

Overwegende dat de voorgedragen kandidaten voldoen aan de gestelde voorwaarden om als bestuurder aangewezen te worden;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden door de Waalse Regering voor vijf jaar als bestuurder van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" aangewezen : * om de gemeenten te vertegenwoordigen : - de heer Michel Firket, als voorzitter; - de heer Fernand Gingoux; - de heer Lucrèce Henrard; - Mevr. Florence Herry; - de heer Jean-Louis Lefebvre; - Mevr. Vanessa Matz; - Mevr. Muriel Targnon; * om er de "Société régionale wallonne du Transport" te vertegenwoordigen; - de heer Robert Mayeresse, als ondervoorzitter; - de heer Didier Castagne; - de heer Julien Compere; - Mevr. Julie Gotal; - de heer Frédérique Kersten; - de heer Pierre Moson; - Mevr. Diana Nikolic; - de heer Luc Peeters; - de heer Georges Pire; - de heer Dirk Windmüller.

Art. 2.Dit besluit wordt aan betrokkenen betekend.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 5 maart 2009.

Art. 4.De Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 maart 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^