Besluit Van De Waalse Regering van 06 november 2003
gepubliceerd op 03 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering houdende zoötechnische erkenning van de runderspermaverdeelcentra

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200197
pub.
03/02/2004
prom.
06/11/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 NOVEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering houdende zoötechnische erkenning van de runderspermaverdeelcentra


De Waalse Regering, Gelet op de wet van 20 juni 1956 betreffende de verbetering van de rassen van voor de landbouw nuttige huisdieren, gewijzigd bij de wetten van 24 maart 1987 en 23 maart 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 november 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2003 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akte;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 augustus 2001 tot regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 6 juni en 26 augustus 2003;

Overwegende dat als gevolg van de regionalisering van de landbouwbevoegdheden, het Waalse Gewest de zoötechnische erkenning moet toekennen aan de runderspermaverdeelcentra die actief zijn op het Waalse grondgebied, Besluit :

Artikel 1.De onderstaande runderspermaverdeelcentra zijn erkend : ErkenningsnummerNatuurlijke of rechtspersoon a) Vanaf 1 juli 2003 CDCZ 36 AWE S.C.R.L.F.S. te 5590 Ciney CDCZ 29 Els Werbrouck te 8860 Lendelede b) Vanaf 1 maart 2003 CDCZ 04 Alta België te 1785 Merchtem CDCZ 18 Bovigen B.V.B.A. te 3010 Kessel-Lo CDCZ 20 KI Samen België te 8480 Ichtegem CDCZ 23 Patrick Maenhout te 8902 Zillebeke CDCZ 28 Wim Cool te 8980 Passendale c) Vanaf 1 oktober 2002 CDCZ 12 Christiaene Moenaert te 8680 Koekelare CDCZ 21 Luc Libberecht te 8552 Moen CDCZ 25 Franciscus Kleijnen te 6750 Musson CDCZ 27 Coton Valley S.P.R.L. te 4920 Deigné d) Vanaf 1 augustus 2002 CDCZ 02 Vanhove Katrien te 8020 Oostkamp CDCZ 03 S.P.R.L. Osnabrücker Breeders Service te 4701 Kettenis CDCZ 24 S.C. Selecta Belgistar te 1421 Ophain e) Vanaf 1 juni 2002 CDCZ 05 Dr Pierre Paul SERVAIS te 7822 Isières CDCZ 06 Fabroca S.P.R.L. te 5370 Porcheresse- Havelange CDCZ 07 Dr Petrus De SWAEF te 9308 Hofstade CDCZ 09 COMIDI S.C.R.L. te 7000 Bergen CDCZ 10 "Association provinciale des éleveurs et détenteurs de Bétail bovin du Hainaut A.S.B.L." te 7000 Bergen CDCZ 11 C.V. VRV te 9860 Oosterzele CDCZ 14 Haliba A.S.B.L. te 7000 Bergen CDCZ 15 Linalux AEDB A.S.B.L. te 5590 Ciney CDCZ 16 Linalux AEDB S.C.R.L.F.S. te 5590 Ciney

Art. 2.De Minister van Landbouw is belast met de toekenning, de opschorting en de intrekking van de zoötechnische erkenningen van de runderspermaverdeelcentra.

Art. 3.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 november 2003.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^