Besluit Van De Waalse Regering van 07 februari 2019
gepubliceerd op 11 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 november 2017 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019201062
pub.
11/03/2019
prom.
07/02/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019201062

WAALSE OVERHEIDSDIENST


7 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 23/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017206336 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 mei 2016 betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit sluiten tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld in het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013, 16 mei 2013, 12 mei 2016 en 23 november 2017;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 8 februari 2018 waarbij wordt besloten tot de herstructurering door de SOWALFIN van de door het "AEI" uitgevoerde activiteiten en tot de vereffening van de bestaande juridische structuur over te gaan, en waarbij de SOWALFIN met een gemachtigde opdracht wordt belast betreffende het beheer van de deelname van het Waalse Gewest in het sociaal kapitaal van het "AEI";

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 19 april 2018 tot bevestiging en bepaling van deze beleidskeuzes;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende de herziening van de bewustmakings- en begeleidingsdiensten die destijds door het "AEI" werden gedragen, beheer van het proces, sociale aspecten en begrotingen, waarin ze instemt met de overdracht van de verschillende projecten die eerder door het "AEI" werden uitgevoerd en de daartoe bestemde financiële en menselijke middelen aan verschillende ontvangende eenheden (SOWALFIN, DGO6, AWEX, SOGEPA, ADN), waarvan bijna 85 % naar SOWALFIN;

Gelet op de kennisgeving van 24 oktober 2018 van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement Werk en Beroepsopleiding;

Gelet op de kennisgeving van 5 november 2018 van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling);

Gelet op de kennisgeving van 11 december 2018 van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologiëen, Departement Begroting en Boekhouding;

Gelet op de kennisgeving van de SOWALFIN van 25 januari 2019;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, eerste lid, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013, 16 mei 2013, 12 mei 2016 en 23 november 2017, wordt mevr. Nadia Stefanizzi aangewezen ter vervanging van mevr. Joelle Lekhel, als plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) binnen het selectiecomité, wier mandaat zij zal beëindigen.

Art. 2.In artikel 1, eerste lid, 4°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013, 16 mei 2013, 12 mei 2016 en 23 november 2017, worden de heer Nicolas Georges aangewezen ter vervanging van de heer Stéphane Thirifay, als gewoon lid en zijn plaatsvervangster mevr. Julie Defleur, ter vervanging van mevr. Julie Schrevens, als plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek, Departement Werk en Beroepsopleiding binnen het selectiecomité, wier mandaten ze zullen beëindigen.

Art. 3.In artikel 1, eerste lid, 5°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013, 16 mei 2013, 12 mei 2016 en 23 november 2017, wordt mevr. Anne-Sophie Pliska aangewezen ter vervanging van de heer Vincent Teheux, als gewoon lid, als vertegenwoordiger van de Waalse Overheidsdienst, Operationeel directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologiëen, Departement Begroting en Boekhouding binnen het selectiecomité, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 4.In artikel 1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012203130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige sluiten tot benoeming van de leden van het selectiecomité bedoeld bij het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit, gewijzigd bij de besluiten van 30 augustus 2012, 21 februari 2013, 16 mei 2013, 12 mei 2016 en 23 november 2017, worden mevr. Julie Lebeque aangewezen ter vervanging van mevr. Frédérique Lathuy, als gewoon lid en haar plaatsvervanger, de heer Etienne Michel, ter vervanging van de heer Hugo Moreau, als plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de SOWALFIN binnen het selectiecomité, wier mandaten ze zullen beëindigen.

Namen, 7 februari 2019.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^