Besluit Van De Waalse Regering van 08 maart 2018
gepubliceerd op 20 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015 betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités

bron
waalse overheidsdienst
numac
2018201333
pub.
20/03/2018
prom.
08/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201333

WAALSE OVERHEIDSDIENST


8 MAART 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikelen D.269 en D.424;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de landinrichting van de landeigendommen sluiten betreffende de landinrichting van de landeigendommen, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 mei 1974 waarbij de ruilverkaveling van goederen gelegen op het gebied van de gemeenten Focant - Beauraing - Martouzin - Neuville - Hour - Honnay - Wanlin wordt uitgevaardigd en waarbij de Raad voor de uitvoering ervan wordt aangewezen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten betreffende de verkavelingscomités, ruilcomités en provinciale verkavelingscomités;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 1984 tot instelling van het Ruilcomité "Moustier-Marcq" overeenkomstig artikel 3 van de wet van 12 juli 1976;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 maart 1985 tot instelling van het Verkavelingscomité "Walhain";

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Chièvres-Aat wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Edingen-Rebecq-Tubeke wordt toegelaten;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 november 1994 tot instelling van het verkavelingscomité "Longueville";

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juli 1996 tot instelling van het verkavelingscomité "Bleid";

Gelet op het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot instelling van het verkavelingscomité "Falmagne";

Gelet op het ministerieel besluit van 6 februari 1997 tot instelling van het verkavelingscomité "Orp-Jauche";

Gelet op het ministerieel besluit van 4 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton sluiten tot instelling van het verkavelingscomité "Hotton";

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000021355 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten tot instelling van het verkavelingscomité "Jamagne";

Gelet op het ministerieel besluit van 13 oktober 2000 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeente Leuze-en-Hainaut wordt toegelaten;

Gelet op het voorstel van 26 oktober 2017 van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst;

Gelet op het voorstel van 14 december 2017 van het Provinciecollege van de provincie Luxemburg;

Gelet op het voorstel van 25 januari 2018 van het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst;

Overwegende dat de gewone en plaatsvervangende voorzitters van de ruilcomités "Chièvres-Aat", "Leuze-en-Hainaut", "Moustier-Marcq", en "Rebecq-Tubeke" moeten worden vervangen en dat de plaatsvervangende voorzitter van de verkavelingscomités "Falmagne", "Focant", "Jamagne", "Longueville", "Orp-Jauche" en "Walhain" moet worden vervangen;

Overwegende dat het gewoon lid van de verkavelingscomités "Bleid" en "Hotton" bevoegd inzake ruimtelijke Ordening moet worden vervangen;

Overwegende dat de gewone en plaatsvervangende leden van de ruilcomités "Chièvres-Aat", "Moustier-Marcq" en "Leuze-en-Hainaut" bevoegd inzake ruimtelijke ordening moeten worden vervangen;

Overwegende dat het gewoon lid van het verkavelingscomité "Hotton" dat het Provinciecollege van de provincie Luxemburg vertegenwoordigt, moet worden vervangen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 mei 1974 waarbij de ruilverkaveling van goederen gelegen op het gebied van de gemeenten van Focant - Beauraing - Martouzin - Neuville - Hour - Honnay - Wanlin wordt uitgevaardigd en waarbij de Raad voor de uitvoering ervan wordt aangewezen, vervangen bij artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende Voorzitter;".

Art. 2.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 24 februari 1984 tot instelling van het verkavelingscomité "Moustier-Marcq", overeenkomstig artikel 3 van de wet van 12 juli 1976, vervangen door artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : « 1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewone voorzitter; 2° punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° de heer Cédric Dresse, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;"; 3° punt 9° wordt vervangen als volgt : "9° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter;"; 4° punt 12° wordt vervangen als volgt : "12° de heer Thierry Desinte, assistent bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;".

Art. 3.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 maart 1985 tot instelling van het Verkavelingscomité "Walhain", vervangen bij artikel 5 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter;".

Art. 4.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Chièvres-Aat, vervangen door artikel 9 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewone voorzitter;"; 2° punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° de heer Cédric Dresse, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;"; 3° punt 9° wordt vervangen als volgt : "9° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;"; 4° punt 12° wordt vervangen als volgt : "12° de heer Thierry Desinte, assistent bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;".

Art. 5.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 3 maart 1993 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Edingen-Rebecq-Tubeke, vervangen door artikel 10 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewone voorzitter;"; 2° punt 9° wordt vervangen als volgt : "9° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende Voorzitter;".

Art. 6.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 17 november 1994 tot instelling van het verkavelingscomité "Longueville", vervangen bij artikel 11 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter;".

Art. 7.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 8 maart 1996 tot instelling van het verkavelingscomité "Bleid", vervangen bij artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 4° vervangen door wat volgt : "4° de heer Christian Peeters, gekwalificeerd attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;".

Art. 8.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 25 november 1996 tot instelling van het verkavelingscomité "Falmagne", vervangen bij artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter;".

Art. 9.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 6 maart 1997 tot instelling van het verkavelingscomité "Orp-Jauche", vervangen bij artikel 17 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende voorzitter;".

Art. 10.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/04/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000012181 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton sluiten tot instelling van het verkavelingscomité "Hotton", vervangen bij artikel 21 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° de heer Christian Peeters, gekwalificeerd attaché bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;"; 2° punt 5° wordt vervangen als volgt : "5° de heer Jonathan Wathelet, specifiek gegradueerde bij de provincie Luxemburg, wordt benoemd tot gewoon lid ter vertegenwoordiging van het Provinciecollege van de Provincie Luxemburg;".

Art. 11.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000021355 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten tot instelling van het verkavelingscomité "Jamagne", vervangen bij artikel 22 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten, wordt punt 8° vervangen door wat volgt : "8° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangende Voorzitter;".

Art. 12.In artikel 3 van het ministerieel besluit van 13 oktober 2000 waarbij een gebruiksruilprocedure op het grondgebied van de gemeenten Leuze-en-Hainaut, vervangen door artikel 23 van het besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/02/2015 pub. 18/03/2015 numac 2015201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Verkavelingscomités, Ruilcomités en Provinciale Verkavelingscomités sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° punt 1° wordt vervangen als volgt : "1° de heer Vincent Godeaux, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewone voorzitter;"; 2° punt 4° wordt vervangen als volgt : "4° de heer Cédric Dresse, wnd directeur bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot gewoon lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;"; 3° punt 9° wordt vervangen als volgt : « 9° de heer Frédéric Robinet, eerste attaché bij de Directie Landinrichting van de landeigendommen van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter;"; 4° punt 12° wordt vervangen als volgt : "12° de heer Thierry Desinte, assistent bij het Departement Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bevoegd inzake ruimtelijke ordening;".

Art. 13.De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 maart 2018.

Voor de Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^